woensdag 11 september 2019

INGEZONDEN NIEUWS VAN SPORTWIJK BEIJUM
Sportwijk Beijum, een paraplu voor sport en bewegen in de wijk

Voor de zomer werd er teruggeblikt op vier jaar pionieren met Sportwijk Beijum. Er waren bewoners, partners uit het onderwijs, het sociaal wijkteam, de fysiotherapiepraktijk, een stagiaire Sportkunde en vrijwilligers. Sportwijk Beijum is vier jaar geleden begonnen vanuit het idee om het sportpark Kardinge te openen voor de wijk. Door de fijne samenwerking met WIJ Beijum en de sportaanbieders is er een beweging ontstaan, waarbij bestaand en passend sportaanbod wordt samengebracht voor alle inwoners van Beijum.

Discgolfen verbindt

Wij begonnen vroeg, zodat iedereen de Oranje Leeuwinnen naar de finale van het WK voetbal kon schreeuwen. Jaap van Niejenhuis, wijkbewoner en speler bij Discgolf Noord Nederland, liet ons ervaren hoe snel discgolf leidt tot verbinding. De aanwezigen konden elkaar leren kennen, en ook wijkbewoners sloten spontaan aan voor een potje discgolf.

Multicultureel dineren

Saïda komt uit Marokko en maakte voor ons heerlijke gerechten. Ze was één van de deelnemers aan de ‘Gezonde Leefstijl’ groep die afgelopen jaar in Beijum is begonnen. “Zo lekker heb ik in tijden niet gegeten”, zei één van de aanwezigen, “ik heb Zweedse vrienden op bezoek, mag ik wat over is meenemen?”. Tijdens de maaltijd werd er al druk gesproken over de visie op sport, bewegen en gezondheid in de wijk Beijum. Als snel blijkt dat het niet de vraag is óf het belangrijk is dat we bewegen en gezond en vitaal zijn. Maar vooral hoe we dit in de praktijk kunnen brengen en wat de mensen uit de wijk belangrijk vinden.

Vier jaar pionieren

Na de maaltijd nemen Jens Dijkstra (Huis voor de Sport) en Jouke Janze (BijHem Community) het woord. Er wordt teruggekeken naar vier jaar Sportwijk Beijum. Hoe er contact is gelegd met negen sportaanbieders op Kardinge. Dat er vanuit de vragen die spelen in de wijk, is gekeken naar vernieuwend sportaanbod en verfrissende projecten. Successen werden gedeeld: er is meer verbinding gekomen tussen Kardinge en de wijk. Maar eerlijk is eerlijk, ook werd toegegeven dat het soms een moeizaam proces is. Verenigingen hebben te maken met een kleine groep betrokken vrijwilligers, waardoor het niet altijd haalbaar is om nieuwe dingen uit te voeren. Hoe creëer je samen een beweging voor heel de wijk? Het vraagt om buiten de kaders durven denken en nieuwe stappen zetten.

Hoogtepunten

Één van die successen is de leerplek die Sportwijk Beijum biedt voor bewoners. Een betrokken bewoner kwam re-integreren, nadat haar baan als zorgcoördinator was gestopt. Binnen Sportwijk Beijum hervond ze haar talenten en gaat ze zich omscholen tot leefstijlcoach.
Ook werd de verbindende kracht tussen organisaties genoemd. Er gebeurt al veel op sport en beweeggebied, maar lang niet altijd is het aanbod en de activiteiten gebundeld. Door de samenwerking met het wijkplatform www.Beijum.nl hebben we sportaanbod zichtbaarder gemaakt. Dat er nog beter en meer gecommuniceerd kan worden werd teruggegeven en wordt meegenomen voor de toekomst. Zo werd ook de samenwerking met de huisartsen genoemd.

Nieuw sportaanbod

Er kan wekelijks gewandeld worden vanaf het WIJ gebouw, er zijn discgolfsets aangeschaft welke regelmatig in de wijk te vinden zijn. Er is een project opgestart ‘WIJ Verenigen’, om jongeren in probleemsituaties bij de voetbalclubs goed te begeleiden. Er kon gratis gegolft worden bij Pitch en Putt en de sportverenigingen stelden hun velden beschikbaar voor voetbalactiviteiten. Daarnaast kan er elke maandag aan Walking Football gedaan worden. Vrijwilligers bij Sportcommunity Beijum voetballen maandelijks met (hang)jongeren. Na de zomer wordt de Gezonde Leefstijl groep weer opgestart en zijn er talloze andere sporten om te doen. Ook wordt het Nijntje Beweegdiploma aangeboden voor peuters en kleuters.

Iets voor jou?

Ben je benieuwd of er sportaanbod voor jou tussen zit? Kijk dan op Facebook.com/sportwijkbeijum of op Beijum.nl. Wil je betrokken raken als vrijwilliger of heb je een mooi idee? Mail dan naar info@sportwijkbeijum.nl

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wordt Kardinge geannexeerd door Beijum? Hoe kan dat?
Is er geen overleg met de wijk Lewenborg? Ik doel op Wij Lewenborg en De Scheepsraad.

Citaat:

“Sportwijk Beijum is vier jaar geleden begonnen vanuit het idee om het sportpark Kardinge te openen voor de wijk. Door de fijne samenwerking met WIJ Beijum en de sportaanbieders is er een beweging ontstaan, waarbij bestaand en passend sportaanbod wordt samengebracht voor alle inwoners van Beijum.”

Anoniem zei

Op de tweede foto zie ik de heer Wim Klein, de omstreden oud-voorzitter van de Bewonersorganisatie Beijum.

Uit betrouwbare bron weet ik dat Sportwijk Beijum buitenfitness wil laten plaatsvinden in Kardinge. Dit, terwijl er voor de zomervakantie een doorwrocht advies is uitgebracht door KAW Advies aan de gemeente Groningen, waarin gepleit wordt om Buitenfitness Beijum te laten plaatsvinden rondom Trefpunt Beijum. Daarvoor heb ik zelf gepleit op 21 maart 2019, samen met de heer Koos Meisner. In het gebouw van Wij Beijum.

De BOB heeft in het verleden de komst van Buitenfitness Beijum in de Groene Long enorm verhinderd. Binnen het NLA-wijkteam Beijum. KAW Advies komt hierop terug.

Wat gaat de gemeente Groningen nu doen? Ik doel op de gebiedsmanager van stadsdeel Oost en Wij Beijum. Spreekt de gemeente met één mond?

Kees Huizenga

Joost zei

Geen idee waar dit over gaat kees.
Maar lekker boeiend waar dat fitness is. In Beijum kardinge van mij part in lewenborg.
En waarom overleg met lewenborg? Moet je dit aan elke wijk doorgeven ofzo.
Volgens mij ben jij ergens gepikeerd over.
Maar normaal ik snap ook niet veel van jou verhaal omdat jij hier iets neer zet wat niemand begrijpt waar dit over gaat.

Anoniem zei

Wat Joost zegt +1

Die reacties van Kees H. zijn zonder uitzondering moeilijk te volgen.

Anoniem zei

Zie verder mijn reacties bij dit bericht van Beijumnieuws van 14 juni 2019:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2019/06/adopteer-een-bankje-buurtmoestuin.html

Citaat:

‘Wilt u weten op welke pagina's over Buitenfitness Beijum geschreven wordt? Ik kan deze pagina's aangeven. Lees met name "De Wijkatlas" (hoofdstuk 5) m.b.t. de Groene Long en het Trefpunt. En de "Eindconclusie" (hoofdstuk 6) over "Sport & bewegen".’


De Beijumer, het maandblad van Beijum, heeft in mei en juni 2019 helaas geen aandacht besteed aan het rapport van KAW Advies, gedateerd 1 mei 2019 (136 pp.). Op de wijkvernieuwingsmarkt van 14 juni 2019 in De Bron stond een informatietafel van KAW Advies. De gemeente Groningen zal dit rapport, getiteld “Accommodaties Beijum” gaan gebruiken voor toekomstig beleid. Een advies heeft immers een uitwerking nodig!


Wat betreft Buitenfitness Beijum, verwijs ik naar:

http://buitenfitnessbeijum.nl/plan-3/

http://buitenfitnessbeijum.nl/adhesiebetuigingen-2/ (waaronder Wij Beijum)


Kees Huizenga

Anoniem zei

Zie verder zeer vele artikelen op Beijumnieuws over Buitenfitness Beijum:

https://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Buitenfitness+Beijum


Ik zal gaan onderzoeken of in de BOB-stukken voor de Algemene Vergaderingen opmerkingen staan over de "Sportwijk Beijum". Zo ja, dan zal ik hierover berichten.

De heer Wim Klein is al jaren lid van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB. Samen met de heer Theo Smit, die tevens lid is van de werkgroep Groene Long van de BOB. Als het goed is moet deze club, de werkgroep Groen & Grijs, iets hebben ingeleverd voor de secretariële jaarverslagen van de BOB.


Kees Huizenga