dinsdag 3 september 2019

UIT DE OUDE DOOS (426)


Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar er was een tijd dat fietsers gewoon over de wijkring van Beijum fietsten omdat er nog geen fietspaden waren.

Als de blogger het goed ziet hebben we hier een afbeelding van de noordelijke wijkring Amkemaheerd in beeld en gaat het linksaf de Jaltadaheerd in en rechtsaf gaat het naar de Hiddemaheerd.

Foto is ongeveer twintig jaar oud. En, als ondergetekende het zich goed herinnert was de komende burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, destijds verantwoordelijke wethouder voor verkeer.

Het was niet zo dat Beijum tijdens de eeuwwisseling nog totaal geen fietspaden had, dit, foto, was het laatste stuk dat nog aangelegd moest worden.

Zie ook de Oude Doos 366, de aanleg van fietspad Amkemaheerd ter hoogte van Plein Oost.

Geen opmerkingen: