dinsdag 17 september 2019

ONDERTUSSEN BIJ HET TREFPUNT (nieuwe voorzitster)Multifunctioneel Activiteitencentrum 't Trefpunt is een prachtig plekje in Beijum.

Zie foto boven, Trefpunt zit midden in het Het ziet er al tijden gezellig uit in en rond multifunctioneel activiteitencentrum 't Trefpunt aan de Beijumerweg.

Midden in het Groene Hart van de wijk.

Ideaal om met iemand, of met meerdere mensen te gaan zitten relaxen en voor een zacht prijsje wat te drinken.

Deze blogger snapt het niet, zo'n mooie locatie midden in de wijk, en zo weinig aanloop.
Want echt, dat mag wel wat meer.

De blogger heeft het in deze niet zozeer over de activiteiten die er georganiseerd worden, waaronder jongerenwerk, maar over 'gewoon' bezoek.

Koffie of thee drinken in het Grand Café.

Zie afbeelding links.

En zie ook afbeelding rechts, in het midden van de hal staat een informatie-stand.

Foto beneden, ligt daar iemand begraven? Bij de ingang vanaf de Beijumerweg naar het Trefpunt-terrein. Je zou het bijna denken.

Wellicht volgt in deze het verhaal achter de foto.

Nieuwtje, en binnenkort meer, het Trefpunt gaat in zee met een nieuwe vrouwelijke voorzitter. Rieko Klompstra, zwaait na jaren van belangenloze inzet voor het Trefpunt af.

Zie hem hier linksonder op de foto.

Later meer over de nieuwe voorzitster.


3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik genoot gistermiddag van een lunch voor mantelzorgers, georganiseerd door Humanitas Groningen. Deze lunch was in Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau aan de Zaagmuldersweg 3 in de Oosterparkwijk.

Zie: https://stadsrestauranthetoudepolitiebureau.nl/

Voor alle Stadjers toegankelijk.

Daar is vanaf dinsdag t/m vrijdag een lunch (tussen de middag) en een diner (in de namiddag/avond). Men moet tijdig reserveren. Zoveel vraag is er naar de culinaire dienstverlening in dit oude politiebureau (gebouwd in de Amsterdamse Stijl).

Dit kan tevens in het Grand Café Trefpunt gebeuren. Ik verwijs naar het uitstekend rapport van KAW Advies uit Groningen aangaande Het Trefpunt, gedateerd 1 mei 2019. Geschreven wordt over een mogelijke commerciële partij.

Grand Café Trefpunt heeft dit jaar de beste keukenelementen overgenomen van het voormalige Heerdenhoes en van De Kleihorn.

In Het Oude Politiebureau werkt een kok, in dienst van WerkPro. Er werken tevens aardige vrijwilligers, waaronder een tweede kok.

Ik wil me graag inzetten om een goedlopend wijkrestaurant in Het Trefpunt te doen komen. In combinatie met Buitenfitness Beijum bij Het Trefpunt/De Boerderijum Beijum.


Met andere woorden: Het Trefpunt van Beijum kan veel beter geëxploiteerd worden. Neem een voorbeeld aan het Stadsrestaurant in de Oosterparkwijk! Grand Café Trefpunt is niet alleen een pretentie! De vlag moet de lading dekken.


Kees Huizenga

Anoniem zei

Het Trefpunt ziet er van buiten af uit als een privé iets waar je niet mag komen tenzij met een specifieke reden. Dat er blijkbaar een restaurant in zit weten denk ik weinig mensen.

Anoniem zei

Het rapport van KAW Advies uit Groningen over specifiek het Trefpunt, gegeven het recent uitgebrachte advies aan de gemeente Groningen, getiteld “Accommodaties Beijum”.
In te zien bij onder meer het nieuwe Heerdenhoes, Wij Beijum en de wijkpost Oost.


Citaten:

Pagina 45 (overzicht):

“Grandcafé

De ruimte is ingericht met een bar. De ruimte is geschikt voor 50 personen. Deze ruimte kan worden verbonden met de theaterruimte, waardoor de zaal geschikt wordt voor 130 personen. Deze ruimte is te huur en geschikt om te ontmoeten.”


Pagina 48 (analyse):

“Bestuur

Het bestuur is van goede wil, heeft veel ideeën, maar uit de analyse blijkt dat aansluiting bij de eigen doelgroep, vooral de oudere jongeren, ontbreekt. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.”


“Sport

Het Trefpunt wordt vaak genoemd (in de gehouden enquête van KAW Advies, KBH) als plek waar buitenfitness zou kunnen plaatsvinden, naast het gebouw. Hier lijkt ruimte voor fitnesstoestellen of een natuurlijk ingericht parcours met obstakels. Mogelijk zou er ook wekelijks professionele begeleiding kunnen zijn op een vast moment. In de werksessie (van 21 maart 2019, KBH) werd zelfs het opheffen van het hek tussen het Trefpunt en de Boerderijum genoemd, om zo één groot terrein te creëren.”


Pagina 49 (conclusie)

“Bestuur versterken

Ondanks de goede wil van het huidige bestuur en de ondersteuning, zou het bestuur een commerciële blik, die hen dwingt om met andermans ogen naar het eigen pand en functioneren te laten kijken, goed kunnen gebruiken. Het kan hierbij helpen als vanuit het accommodatiebeleid sterker wordt gestuurd op financiering van activiteiten in plaats van oppervlakte.”


“Sport

Het Trefpunt kan een centrale plek zijn om te (buiten)sporten in Beijum. Er lijkt ruimte voor fitnesstoestellen en een buitenparcours voor bewegen en mogelijk kunnen wandel-/hardlooproutes er starten. Er moet dan wel het nodige veranderen aan de aantrekkelijkheid en uitstraling van de locatie om dit te laten slagen.”


Tot zover het rapport van KAW Advies, gedateerd 1 mei 2019.


Aanvulling

Zeer opmerkelijk is dat dit KAW-rapport geen aandacht besteedt aan de nieuwe prachtige keuken binnen het Grand Café Trefpunt. Deze keuken kan van het Trefpunt mede een culinair wijkcentrum maken. Hierover kan nader gebrainstormd worden. Mede in overleg met Wij Oosterpark, gegeven de voorbeeldwerking van het Stadsrestaurant aan de Zaagmuldersweg 3, alwaar maximaal 40 personen kunnen lunchen, dineren, spelletjes doen in een gezellige huiskamersfeer, etc.

KAW Advies vergeet te vermelden dat buitenfitness of buitensporten rondom het Trefpunt zeer positief kan uitpakken voor de exploitatie van het Trefpunt. Er is een synergie-effect (1 + 1 = 3).


Kees Huizenga