woensdag 5 april 2017

"WIJKFEEST BEIJUM 40 MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN"

Twee krasse knarren in het bijna 40 jaar oude Beijum, Douwe van der Bijl (Historische Werkgroep Beijum) en Arjan de Rooij, beiden zijn initiatiefnemers van Beijum 40.

"Samen maken we er iets moois van, tussen 25 mei en 3 juni 2018 zal Beijum op z'n best zijn en gaan we samen feest vieren."

Tegen kwart over acht vanavond kwam een vijftiental enthousiaste Beijumers in het Trefpunt bijeen om voor de 2e keer samen met elkaar van gedachten te wisselen over het feest dat volgend jaar ter ere van het 40 jarig bestaan van de wijk zal worden gehouden. De eerste keer was drie weken geleden.

Voorzitter Rieko Klomstra zat de avond voor en toonde uitgangspunten en ideeën voor het te vieren wijkfeestje. Het moet feestelijk worden en betaalbaar voor iedereen. Het moet te maken hebben met muziek, cultuur, theater, wijkgeschiedenis, gezondheid, verbondenheid en groen.
Via een mogelijke sponsorloop zal een goed doel in de wijk kunnen worden ondersteund.

Naar aanleiding van de bijeenkomst in maart was de opdracht duidelijk.
Er moest een stuurgroep worden opgezet.
Bewoners moeten worden geïnformeerd, clubjes, heerden, vrijwilligers, middenstanders en gemotiveerd worden, iedereen moet de tentakels uitslaan en mensen motiveren om mee te doen. Tevens moet worden geprobeerd om een begroting te maken.

De 1e fase, die nu bezig is, bestaat uit het aanstellen van coördinatoren, een stuurgroep, een promotieteam, basiscommissies en er is het plan om een nieuwsbrief te verzorgen.
Rieko Klomstra
Er werden 5 basisideeën geopperd, een digitale wandeling/wijkapp, een fotoroute, een theatervoorstelling, de genoemde sponsorloop, een mogelijke nachtelijke lichtjesceremonie (net als tijdens de vorig jaar gehouden SamenLoop voor Hoop).

De spirit zat er in bij de aanwezigen. Punt is alleen dat de vijftien aanwezigen het wijkfeest niet alleen kunnen organiseren, concretiseren en uitdragen.
De wijk is de laatste jaren gewend aan een consumptie-houding aangaande wijkfeestjes als Bruisend Beijum en de WinterDoemarkt.

Een cultuuromslag is nodig. Meedoen? Actief worden voor de wijk en/of het feestje?
 www.beijum40.nl

(In de feestweek zal aandacht worden besteed aan de de eerste sleutel van een woning aan de Fossemaheerd die door toenmalige wethouder en Beijum-bedenker Max van de Berg aan bewoners werd overhandigd. Zie nog eens dit bericht, op 29 mei 1978 kreeg de familie Buurlage met de jongste Beijumer, Nina Carels, de eerste woning van toen Beyum-Kleijum toegewezen).
Bijna 40 jaar geleden namen toekomstige Beijumers een kijkje in hun te bouwen woning.

Geen opmerkingen: