vrijdag 21 april 2017

DE VOGELHEERD PRODUCEERT VEEL VOGELPOEP


"Je moet uitkijken als je daar loopt of fietst, je kunt zomaar een klets vogelpoep op je hoofd krijgen."

Tussen de Isebrandtsheerd en Fossemaheerd, bij de bocht in de wijkring tussen genoemde heerden hangen op korte afstand een vijftiental vogelnesten met inhoud hoog in de bomen.
Met inhoud wordt bedoeld, broedende vogels met eieren.

In maart werd deze locatie al eens opgemerkt door de blogger, zie nog eens dit bericht.

Een paar dagen geleden maakte hij een foto. Zie boven. Alle nesten konden niet tegelijkertijd gefotografeerd worden, op de foto zien we tien.

Een voorbijganger, bewoner uit de Isebrandtsheerd, waarschuwde voor vogelpoep.
Zie foto links. 
Nadat de linker afbeelding links was gemaakt hoorde ondergetekende klets op zijn jas, rechterschouder.

Veel levendigheid in de lucht. Gefladder en vogels die met hun 'kraambedden' in de weer waren.
De vogels hebben geen toilet boven, maar ze moeten wel hun behoefte doen.

Ze hebben geen schijt aan passerende Beijumers, het is gewoon hun natuurlijke manier van doen en hun cultuur. Daar doen we niet moeilijk over, in het tolerante dorp Beijum kunnen we best leven met een kletsende spetter op ons hoofd afkomstig van boven uit de Vogelheerd.

Geen opmerkingen: