dinsdag 11 april 2017

UIT DE OUDE DOOS (324)


Bovenstaande halve pagina uit wijkblad de Kwieke Kwaker viel in december 1984 bij alle Beijumers in de bus (NEE-stickers bestonden nog niet). Het is een aanvulling bij het bericht over Beijum 40 in de jongste uitgave van de huidige wijkkrant De Beijumer (die deze week bij Beijumers in de bus valt).

In het betreffende en huidige wijkkrant-bericht over Beijum 40 werd geciteerd uit twee van de vijf gedichten die ene Siemen Booy 33 jaar geleden schreef.
De wijk stond nog gedeeltelijk in de steigers of was net af. Het was de tijd van Beyum Kleium, van modderpoel naar stadswijk/dorp.

Buiten bij de stad, vijf schetsen van Beijum. het kan niet anders, of mijnheer Booy had hoge verwachtingen van 'zijn' nieuwe wijk. Klik de afbeelding groter om alles beter te kunnen lezen.

De integratie, het samenvallen met 'de stad', was destijds reeds een issue, Lees de laatste zinnen rechtsonder: .....lachend om de stadjers, die Beijum aan de einden der aarde situeren, denkend dat alle straten nog vaargeulen zijn en de Beijumers watergeuzen,,,,Zal ik je eens wat zeggen? Groningen ligt buiten bij Beijum, of niet soms?

Weet iemand wie deze visionair uit de jaren tachtig van de vorige eeuw was? Leeft hij nog, en wil hij zichzelf melden?

Update 21.12 uur; dank voor de tips, schrijver van bovenstaande gedichten is reeds overleden.

1 opmerking:

michel zei

Het wijkblad heette niet de Kwieke Kwaker maar de Kwieke Kwakker.
Een verwijzing naar de vele kikkergeluiden in Beijum, kwak...kwak