dinsdag 4 april 2017

UIT DE OUDE DOOS (323)

Bij het naderen van het veertig jarig bestaan van Beijum is het leuk om af en toe oude nieuwsbrieven en wijkkranten door te vlassen. De eerste jaren van de wijk werd een Nieuwsbrief huis aan huis verspreid.
Daarna, waarschijnlijk vanaf 1984, verscheen wijkkrant de Kwieke Kwaker.

Uit de editie december ´84 heeft de blogger bovenstaande drie berichten samen geplakt.
Wonderlijk, nooit geweten dat er een Groot en een Klein Innersdijk is gebouwd. Zie bericht met foto. Als iemand daar meer over weet: Beijumnieuws@ziggo.nl

Het bericht daaronder komt een beetje bekend voor. Beijum heeft een beetje een geschiedenis als het om media-geruzie aankomt. Had je een Kwieke Kwaker, komt er opeens concurrentie van een andere wijkkrant, te weten de Heerdkoerier. Wel sportief dat de Kwakers de concurrent destijds pontificaal op de voorpagina hebben benoemd.
Als iemand een editie van de krant heeft, mail dan svp even naar hetzelfde mailadres.

Het bericht rechts past wel een beetje binnen de eerste opbouw-jaren van Beijum. De oprichting van een meidenclub was zo te lezen geslaagd.

Hebben meer Beijumers oude knipsels of foto's van de wijk? Mail ze voor de Oude Doos, en wellicht gaat er in het kader van Beijum 40 ook nog iets mee gebeuren.

Geen opmerkingen: