maandag 10 april 2017

WIJKKRANT DE BEIJUMER NAAR TWAALF PAGINA'S


De Beijumer schiet steeds meer wortel in Beijum. Het eerste jaar zit erop. Begin april vorig jaar verscheen de eerste editie met vier pagina's. Vrij snel verdubbelde dit aantal naar acht pagina's. Verheugend, de nieuwste krant heeft er weer vier bladzijden bij, twaalf nu, en er was nog kopij over ook, alles kon er niet in. Wie weet liggen zestien pagina's in het verschiet.

Zie afbeelding, als het goed is valt deze april-editie een dezer dagen bij alle Beijumers in de bus zonder een NEE-sticker voor huis aan huisbladen.

Over Beijum40, het vooraleerst afblazen van Diftar, de schooltuintjes, Sietses HulpExpress staat er eindelijk in, Vogels in de wijk, Saskia Nieboer over het weldadige effect van brandnetels en hete voetenbadjes....activiteiten in mei....en veel meer!
Info, kopij, tips: redactie@beijumer.nl
Wil iemand meeschrijven? Mede-verslag doen uit de wijk? Weest welkom. Mail naar hetzelfde mail-adres....

Want in Beijum kunnen wijkwebsites en papieren pers prima samen gaan.

Geen opmerkingen: