zaterdag 17 april 2021

'HET ZIJN ALTIJD DEZELFDEN'"Het zijn altijd dezelfden, ze hebben een kleurtje, maar dat mag ik vast niet zeggen, want dan ben ik racistisch."

Afgelopen middag. Bewoners aan de Ypemaheerd ergeren zich groen en geel aan de structurele dumpingen bij de containers in hun woonheerd.

Wat een bende weer, zie foto's.

De blogger kan bovenstaande beschuldinging niet staven. Kan het zijn dat bewoners in Beijum die 'van overver' komen minder betrokkenheid bij Beijum hebben? Dat ze een idee hebben van 'de gemeente moet dit maar doen en wegvoeren?'

Ondergetekende heeft een gruwelijke hekel aan generalisaties. Wetende dat veel donker gekleurde mede -wijkgenoten absuluut integer en sociaal onderlegd zijn.

Maar die kleine minderheid.

Zijn het overwegend Antillianen, Surinamers en Afrikanen die stiekum afval dumpen in de wijk?

Kan zijn, geen hard bewijs. Je hebt je ze er wel bij. Geen bevolkingsgroep is immers heilig.
Kom op, aso Suri's, Antilliano's, Afrikano's, en Rooms Katholieke Groningers van geboorte....Kiep Beijum klien...!!

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Huidskleur is irrelevant. Als je weet wie het doet dan doe je daar rechtstreeks aangifte van.

HT zei

Begrijp niet helemaal waarom die eerste zin overgenomen zou moeten worden in de tekst, ook al zegt deze meneer/ mevrouw dat, en dat daar dan een hele tekst aan geweid wordt waardoor er alsnog meegegaan wordt in dit soort stemmingmakerij. Dat dit een structureel probleem is, staat buiten kijf. Dat 'geen bevolkingsgroep heilig is' is een loze opmerking - natuurlijk is dat (niet) zo. De blogger distantieert zich van de uitspraak van de geciteerde bewoner, geeft aan dat hij geen bewijs ziet, maar wijdt vervolgens een heel blog aan het onderwerp met deze insteek, met uiteindelijk een vorm van borstklopperij over hoe verheven hij zelf is boven dergelijke gedachten en uitingen. Hij heeft immers een gruwelijke hekel aan generalisaties en zegt vervolgens 'kan zijn, geen hard bewijs - je hebt ze er wel bij'. Natuurlijk is dat zo. Het zou gek zijn als dat niet zo zou zijn.

Los van dit alles is 'een kleurtje hebben' niet synoniem aan 'van overver'. Ook de opmerking van de blogger over 'wetende dat veel donker gekleurde wijkgenoten absoluut integer en sociaal onderlegd zijn' impliceert dat er een fundamenteel verschil zou zijn tussen 'witte' en 'zwarte' bewoners van de wijk, en dat het nodig is te benadrukken dat de 'donkere' medemens ook heus in meerderheid wel een goede inborst heeft volgens de kennis van de blogger.

Huidskleur is irrelevant, het gaat om gedrag dat ontzettend vervelend is en waarbij nog steeds geen goede oplossing is gevonden. Ik heb er wel eens mensen op aangesproken als ik zag dat ze dat deden, maar ik ken ze niet en weet niet waar ze wonen. Ik weet de oplossing ook niet, maar dit bericht helpt mijns inziens zeker niet, het is eerder beledigend en stigmatiserend, zelfs als de blogger mogelijk bedacht heeft dat zijn intentie is om een vorm van verbindende strijd tegen dumping aan te gaan zoals in zijn laatste zin.

Johan Fehrmann zei

Zó,wat een hoogdravend verhaal, er een reactie aan besteden die langer is dan het blogbericht. Over dat borstkloppen en stigmatiseren, dat laat ik bij bovenstaande collega-blogger.
Stemming makwn gebeurt door iets op te kloppen, iets dat door bovenstaande in praktijk wordt gebracht. Maar all in the game, de eigen 'goedheid' mag best geëtaleerd worden, ook door middel van een reactie.

HT zei

Ik ben geen collega-blogger of iets van dien aard, en we hebben nooit kennis gemaakt (digitaal of anderszins) zo ver mij bekend. Die aanname klopt dus niet, en ik begrijp ook niet waarom die gemaakt wordt. Zou dat mijn punt anders maken?

Ik ben gewoon een wijkbewoner die zo af en toe deze blog leest. Dat een en ander hoogdravend op je overkomt en je de noodzaak lijkt te voelen om defensief te reageren is jammer, maar prima wat mij betreft. En uiteraard ben ook ik niet roomser dan de paus, maar als je hierover blogt mag je wat mij betreft reactie verwachten.

Johan Fehrmann zei

Niks defensiefs...is een aanname weest welkom om te reageren. Ik vond het grappig dat mij 'verweten' werd een thema uit te vergroten, terwijl jou reactie er weer overheen ging en het onderwerp nog onnodig zwaarder werd. Maakt niet uit, een prettige zondagmiddag verder en blijf vooral kritisch tov mijn schrijfsels.