vrijdag 23 april 2021

'STERK NETWERK BEIJUM' AAN DE WIJKWANDEL


Het was een vrolijk gezelschap dat gistermiddag in het Trefpunt neerstreek om koffie te drinken.

Ze noemen zich Sterk Netwerk Beijum, een project waarin professionals, organisaties en gewone Beijumers de krachten bundelen.


Met een routekaart in de hand wandelde het gezelschap van locatie naar locatie om gedachten en visies uit te wisselen. Het gesprek aan te gaan. 
Wat heeft de wijk Beijum nodig?

De doelstellingen van het netwerk zijn:

Beijum moet een prachtwijk zijn waar iedereen meedoet, een plak waar talenten tot bloei komen en waar mensen uit verschillende culturen elkaar verrijken, een wijk met gelijke kansen voor ieder kind en waar armoede en eenzaamheid niet bestaat. Beijum moet een wijk zijn waar je je leven lang met voldoende voorzieningen wil blijven wonen.

Dat klinkt bijzonder ideaal en hoogdravend, de wijk-lat wordt nogal hoog gelegd. Maar misschien is dat ook niet verkeerd, waarom zou je een halfbakken wijk nastreven waarin ellende en ongelukkigheid de boventoon voert?
Deze blogger kent ze niet allemaal. Wel de dame op de voorgrond rechts. Kitty Boon. Deze blogger ontmoette haar negen jaar geleden in het oude Innersdijk.

Tegenwoordig houdt ze zich bezig met Beeldende Kunst en Educatie
Helemaal achteraan staat oud Beijumer Evert Sulman. Hij draagt vluchtelingen een warm hart toe.

Toeval zal niet bestaan, hij heeft zich jarenlang ingespannen om Buitenfitnes Beijum te realiseren. En waar staat hij (met zijn mede-netwerkers)?
Op het terrein waar momenteel buitenfitnes wordt aangelegd. "Erg verheugend om te zien dat het eindelijk gaat gebeuren."

En voort ging het weer. De wijk in. Sterk Netwerk Beijum. Met een vrolijk en opgewekt gemoed de paden op en de lanen in. Beijum naar grote hoogten laten opstuwen.

Geen opmerkingen: