vrijdag 22 november 2013

CONSTRUCTIEVE HOUDING WERKGROEP BUITENFITNESS

Op de foto staan Anne Bekkema en Evert Sulman, twee enthousiaste initiatiefnemers van de werkgroep Buitenfitness. Een half jaar geleden namen ze een enquête af in Winkelcentrum Beijum om de behoefte onder Beijumers te peilen. De respons was dusdanig dat werd geconcludeerd dat het draagvlak in de wijk voor buitenfitness groot is. Zie ook het  in augustus gepubliceerd bericht.

Het burgerinitiatief werd bepaald niet juichend ontvangen binnen het ons-kent-ons-circuit in Beijum, een clubje mensen dat denkt alles te kunnen bepalen in de wijk (waar wel of geen geld aan besteed mag worden, hoe de openbare ruimte moet worden ingevuld, etc.). Zie ook deze Maandagochtend.

Er kwamen protesten vanuit de wijk over de opstelling van ons-kent-ons, zo ga je niet met vrijwilligers en burgerinitiatieven om, en ook greep de gemeente Groningen in: een gesubsidieerde clubblad voor de hele wijk dient niet om het eigen gelijk te propaganderen.
De kwestie buitenfitness Beijum gaat verder dan alleen maar een NLA-aanvraag doen. Zie ook de tekst die Evert Sulman opstuurde. Het gaat om hoe mensen met elkaar omgaan in de wijk. Gaat dat vanuit respect? Wordt er rekening met elkaar gehouden? Of voert het langdurige gebrek aan integriteit wederom de boventoon in Beijum?

De Werkgroep Buitenfitness beantwoordt het negativisme wat ten deel viel met een constructieve houding: laten we overleggen en de dialoog zoeken.

Buitenfitness: samen kijken naar geschikte locatie

Door Evert Sulman 

De werkgroep Buitenfitness Beijum erkent de onrust die is ontstaan bij de werkgroep de Groene Long over het grasveld aan de Beijumerweg of achter de Galkemaheerd. Vanwege deze onrust laat de werkgroep Buitenfitness Beijum deze locaties los. 

“De locatie is een heel bepalende factor voor het succes van buitenfitness. We willen daarom een locatie die geschikt is. Ook willen we dat de locatie recht doet aan de belangen van andere wijkpartijen,” aldus initiatiefnemer Anne Bekkema, “We willen graag samen ontdekken welke plek het meest geschikt is voor de buitenfitness. Dit gaat verder dan een NLA-aanvraag doen. Kunnen we tot een gezamenlijke consensus komen die alle Beijumers recht doet?” 

Onlangs heeft het wijkteam besloten de aanvraag bij OCSW neer te leggen. Dig Istha, wethouder OCSW, geeft echter aan: “De gemeente zal deze taak van het wijkteam zeker niet overnemen en mijn ambtenaren hebben hier geen rol in. Ga met elkaar het gesprek aan”. De werkgroep Buitenfitness Beijum is daartoe bereid. 

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik word er een beetje zat van om elke keer weer je vervelende opmerkingen over 'ik zal de naam niet noemen' mensen.
Inmiddels weten we hoe jij over hen denkt en hoe zij over jou/jullie denken.
Een goed verslaggever probeert zo neutraal mogelijk te zijn, heb ik altijd gedacht.
En nee....ik ben noch voor- noch tegenstander van één van beide kanten. Alleen maar een toeschouwer die het kinderachtige gekissebis zat is.

Anoniem zei

Goede plannen moeten een eerlijke kans krijgen. Maar is buitenfitness net als die fontijnen bij Plein oost niet iets voor de zomer. Het lijkt me zo koud nu!

Anoniem zei

De NLA heeft voor zover ik weet niet alleen kritiek gehad op de locatie. Ook de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en welke conclusies je kunt trekken is kritiek op. Voor mijn gevoel hebben ze geprobeerd constructief naar het plan te kijken en daar dan te zeggen of het een waardevolle toevoeging zal zijn voor de wijk (ook vanuit een kostengedachte, want de geplande 120.000 kan je hele mooie dingen voor doen!).
Ik vind het jammer dat de NLA hier nu als een ons-kent-ons-clubje wordt afgeschilderd, die alleen maar doet waar het zin in heeft. Onterecht wat mij betreft.

En ook wat mij betreft geldt: niet van tevoren ben ik voor of tegen buitenfitness.

Anoniem zei

12.56 uur...
Als men hard en intensief genoeg sport aan die buitenfitnessdingen,heeft men geen tijd om het koud te hebben, denk ik? ;-))

gr. therèse

michel zei

Waarom moet alles altijd voor de mensen georganiseerd worden en veel geld kosten!
Fitness: hardlopen kun je door de hele wijk en het hele Kardingegebied,rek- en strekoefeningen kun je doen tegen elke boom, optrekken kun je je aan elke boomtak, springen kun je over elke sloot, fietsen kun je ook overal,pas-op-de-plaats kan zelfs in je eigen huiskamer!
Waarom veel geld uitgeven aan dure toestellen (die waarschijnlijk toch al gauw weer vernield worden) voor een betrekkelijk klein deel van de 15000 (?) Beijumers.

Anoniem zei

Ben het niet oneens met michel.

Kees Huizenga zei

De BOB spreekt zichzelf tegen!


In de Beijumkrant van oktober 2013 schreef John Veldman als voorzitter van de BOB op pagina 5, vierde kolom:

"Het bestuur van de BOB vindt dat onvoldoende aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan en is dan ook niet overtuigd van de meerwaarde van dit voorstel, maar vindt de komst van buitenfitness op elke plek in de Groene Long onaanvaardbaar." Einde citaat van de BOB.

De BOB zette tevens grote vraagtekens bij het gehouden “draagvlakonderzoek” van de Initiatiefgroep Buitenfitness Beijum. Zie de link naar Beijumnieuws van 30 augustus 2013. Citaat: “60% van de wijkbewoners wil buitenfitness in of rondom de Groene Long.”

In de Beijumkrant van november 2013 staat op pagina 5, vierde kolom:

“De Groene Long als mogelijke plek is hiermee niet uit beeld. De werkgroep(Buitenfitness Beijum, toevoeging KBH) wil onderzoeken of er op het grote speelveld tussen de Jaltadaheerd en de Bunnemaheerd een plek kan worden gevonden voor buitenfitness.” Einde citaat JV van de BOB.

De toon van John Veldman is in het novembernummer wat milder getoonzet. Tevens minder strijdlustig en oppositioneel. Hoewel de wethouder van Sportzaken wel iets voor de kiezen krijgt (zie de tweede kolom). Dat is niet slim van JV. De wethouder van Sportzaken heeft zeer terecht ingegrepen.

Ik lees geen “onaanvaardbaar”, een ban of een absoluut nee tegen de nieuwe locatie aan de westzijde van de Groene Long. Dit is een zeer grote inhoudelijke beleidswijziging van de BOB. Ook principieel. Te hopen valt dat de werkgroep Groene Long niet wederom een spontane handtekeningenactie gaat starten, waarmee de BOB aan de haal gaat. Want nogmaals: ook de locatie tussen de Jaltadaheerd en de Bunnemaheerd is gelegen op het grondgebied van de Groene Long.

Wat blijft er over van de forse kritiek van de BOB op de enquête van de Initiatiefgroep Buitenfitness Beijum? In de Beijumkrant van oktober 2013, pagina 5, tweede kolom, schreef John Veldman: “De enquête was dan ook geen ‘enkelvoudige aselecte steekproef’ en de uitkomst is daarom ook niet representatief voor heel Beijum.”

Het gaat om bestuurlijk respect. Om goed luisteren naar elkaar. Om met het mooie NLA-credo te spreken: “Vertrouwen hebben in de buurt!” Geen solisme van de BOB. Wat goed voor de wijk is, bepalen we samen!

N.B.: Heel goed dat Buitenfitness Beijum een bovenwijkse uitstraling en intentie kan hebben. Voor het stadsdeel Noorddijk en omgeving.

Anoniem zei

Blijf je mening vooral opschrijven. De intolerante mensen die zich ergeren gebruiken hun verstand niet ze zijn niet verplicht om je site te lezen.

Kees Huizenga zei

Op

https://twitter.com/buitenfitness

lees ik vandaag het volgende bericht:

" @buitenfitness 3u

Afdeling Onderzoek&Statistiek heeft draagvlakonderzoek goed bevonden en opgenomen in de gemeentelijke onderzoeksbank: http://ow.ly/r7ckt "

De BOB staat derhalve geheel alleen met haar forse kritiek op het draagvlakonderzoek van Buitenfitness Beijum. Sterker nog: de BOB heeft zich lelijk te kijk gezet met haar hinderlijk solisme aangaande wijkinitiatieven, die van buiten komen. Ik verwijs nogmaals naar het prachtige Beijumboek van Leander Media.

De Beijumkrant van oktober 2013 is misbruikt door de BOB. Met haar eenzame oorlog tegen buitenfitness in de Groene Long.

De BOB sleurde het NLA-wijkteam Beijum mee met deze doldrieste actie. De BOB als ongeleid projectiel! Hier kan lering uit worden getrokken: dit nooit weer!

De redactiecommissie van de NLA-Samen Doen-pagina in de wijkkrant heeft maatregelen genomen om het schrijven met dubbele petten te voorkomen. Letterlijk citaat:
“Er worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.”
Bron: Ruud van Erp tegenover ondergetekende op maandag 18 november 2013.

Wat betreft de nieuwe onderzoekslocatie aan de westzijde van de Groene Long: niets staat vast. Er wordt een nieuwe locatie onderzocht op voor- en nadelen. Wat zijn de mogelijkheden? Welke aanpassingen zijn wenselijk? Kunnen fietsen gemakkelijk gestald worden, etc.? Hoe is het gesteld met de bereikbaarheid?

Misschien is de tijd nu rijp dat de BOB haar oprechte excuses gaat aanbieden aan de Initiatiefgroep Buitenfitness Beijum. Mede in het streven naar consensus met de wijk/consensus in de wijk!