vrijdag 22 november 2013

EEN ENQUETE OVER MILIEU IN DE STAD

Terwijl de verkoper van daklozenkranten twee meter verder op geen exemplaar wist te slijten, stond de lieftallige jongedame die op de foto is te bewonderen de ene na de andere enquête af te nemen in Winkelcentrum Beijum. 
Sommige mensen hebben het meer in zich dan anderen. Sally Geislar from Californië is zo iemand, ze kreeg amper een afwijzing op haar vraag richting passanten of ze een vragenlijst wilden invullen. De blogger ging ook voor de bijl. Haar ogen, de vriendelijke en respectabele uitstraling in combinatie met de prachtige manier waarop ze Amerikaans sprak, maakten dat weigeren lastig was. Daar komt bij dat het nieuwsgierigheid bij ondergetekende opwekte. Waarom nam een Amerikaanse in Beijum enquêtes af?

Geislar studeert Waste Infrastructure and Human Behavior aan de University of Californie te Irvine. Ze verblijft een half jaar in Nederland en is verbonden aan de RUG (Neurus Icurd).aan de Faculty of special science. ( Vuilnis-infrastructuur en menselijk gedrag). De vragenlijst ging over hoe mensen met vuilnis omgaan en hoe de geënquêteerde daar tegen aan kijkt. Wat vind je van mensen die troep op straat laten slingeren? Of die niet de moeite willen nemen om vuilnis gescheiden aan te bieden?

De ervaringen en inzichten die Geislar hier op doet neemt ze mee naar eigen land. Ondergetekende zal trachten om de uitkomsten van de enquête te bemachtigen, wellicht worden ze dan gepubliceerd.

Geen opmerkingen: