donderdag 21 november 2013

KINDEREN ZETTEN ZICH IN VOOR VOEDSELBANK

We streven er naar om elke 1e maandag van de maand als de sirenes door de stad loeien de kinderen van basisscholen houdbaar voedsel mee naar school te laten brengen voor de voedselbank. Aldus voorzitter Molenhuis van de Stadse Voedselbank.
Het bericht over de voedselbank op Beijumnieuws en in andere media, zie 6 oktober, heeft Groningen en omstreken in beweging gezet.
Twitterende raadsleden, pastoor Victor, steunacties bij supermarkten, heel Groningen begon zich in te zetten voor de noodvoorziening voor financieel in de knel zittende stadjers.

 Molenhuis is blij met giften van De Bron 
Voorzitter Ulfert Molenhuis van de Stadse Voedselbank toont zich verheugd over de vele acties die ten doel hebben om de positie van de voedselbank te versterken. Wat vindt hij er van dat kinderen uit Beijum zich voor het goede doel in zetten?

Onze oproepen via de diverse media hebben  heel erg veel succes gehad en leiden nog bijna dagelijks tot nieuwe initiatieven van Stadjers, maar ook in Hoogkerk, Haren en Ten Boer wordt actie gevoerd. Wij zijn  er heel erg blij mee! Op een aantal basisscholen in de wijk Beijum zijn ook mooie initiatieven ontstaan ( Dom Helder Camara, Heerdstee en Johannes Calvijn). Ons tweede doel is om via de basisscholen te bereiken dat kinderen zich bewust worden dat niet alles voor iedereen vanzelfsprekend is en dat we (opnieuw) moeten leren delen om de armoede onder kinderen te bestrijden in een stad waar 1 op 7 kinderen in armoede leeft (landelijk is dat 1 op 22). We streven er naar dat alle kinderen op de basisscholen op bv de 1e maandag van de maand (wanneer de sirenes over de stad loeien) iets van houdbaar voedsel mee naar school nemen voor de voedselbank. Er zijn gelukkig nu al basisscholen die dat besluit hebben genomen. Ook kerken zijn volop voor ons in actie gekomen. Onlangs werd er in de PKN De Bron in Beijum een grote inzameling gehouden (foto; JF). Dit is onze tweede stap op weg om de armoede in de stad Groningen die zo extreem hoog is, terug te dringen.

Binnenkort een blogbericht over kinderen die zich bekommeren over de voedselbank in de stad. Naar verluidt gaat het CJG ook een actie op touw zetten. Wordt vervolgd.

7 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik heb zojuist gebeld met de voorzitter van de Voedselbank te Groningen, de heer Ulfert Molenhuis. Het bankrekeningnummer van de Voedselbank Groningen is:

32 94 49 028

RABO-Bank te Groningen.

De Voedselbank Groningen stelt een financiële bijdrage zeer op prijs. Op de flyers van de Voedselbank Groningen staat dit bankrekeningnummer eveneens vermeld, maar niet in de persberichten naar de wijkmedia, waaronder Beijumnieuws.

Anoniem zei

Ik vraag mij af of scholen hier geschikt voor zijn.
Kinderen die thuis in armoede leven kunnen dan niets meenemen en krijgen nog even weer een stempel.
Of ouders geven wel iets mee wat ze zelf eigenlijk hard nodig hebben.

Anoniem zei

Ik ben het eens met de reactie van 12.15 Dit was namelijk ook het eerste waar ik aan dacht. Wanneer er in een klas met 25 kinderen 5 kinderen niets meenemen moeten ze dat uitleggen aan de andere 20. Kinderen zijn erg hard voor elkaar dus ik heb hier ook mijn vraagtekens bij. Natuurlijk is het goed om kinderen bewust te maken van de armoede in Nederland, maar misschien kan dit ook op een andere manier? Een grote bak in een centrale hal waar kinderen, als ze dit willen/kunnen, houdbaar voedsel in kunnen leveren.

Anoniem zei

Kinderen zullen echt niet te kijk worden gezet op school, voedselinzameling gaat vast discreet. het gaat om bewustwording.

Anoniem zei

De Voedselbank moet meer doen om verspilling tegen te gaan. In met name de horeca wordt nog steeds veel eten weggegooid.

(rené)

Anoniem zei

zover is het al.
wat?
dat men vanzelfsprekend de aanwezigheid van voedselbanken aanneemt.

een schánde is het, voor een welvaartland als nederland!!!
beijumse kinderen die zich misschien schamen dat ze niks in kunnen leveren?

laat ik maar stoppen, want anders...

gr. therèse

Anoniem zei

Als ik in een bui van zelfmedelijden ben moet ik vaak denken aan een oude man in Afrika .
Wonend op een godvergeten plek .
Blind .
Gehandicapt .
Hij zat (zit ) de hele dag voor zijn hutje en de enige hulp die hij krijgt ( kreeg ) is van mensen van een hulporganisatie .
Was het de E.O. ?
Toch telt elke schaamte Therese .
Wij kunnen vanuit onze luxe positie hier niet echt over oordelen .