zaterdag 30 november 2013

OFFICIEEL MAG HET NIET, MAAR DOE MAAR WEL

Mag je nou wel of geen gedeeltes van kapotte stormbomen mee naar huis nemen? Regelmatig ziet ondergetekende 'mannetjes'- nooit vrouwen- met aanhangwagentjes door de wijk struinen. 
Er zijn rond de stad al aanhangers met Pools nummerbord gesignaleerd waarop dikke stukken hout zijn gelegd. Klaarblijkelijk zit er handel in stormhout. Het grote gros van de verzamelaars bestaat echter uit lokale bewoners, mensen die de voorraad hout van hun kachel liever gratis aanvullen in plaats van dat ze een grote net vol van het spul bij de bouwmarkt op moeten halen.
Vertel eens Peter Homan van Roez/wijkbeheer, hoe zit dat, zijn de mensen die hout sprokkelen in overtreding? "Officieel is het niet toegestaan om het hout mee te nemen omdat het niet je eigendom is. Er is me echter niks bekend over handhaving om dit verschijnsel tegen te gaan. Het heeft geen opsporingsprioriteit en het zal denk ik niet worden aangepakt."

Beijumer Kees Huizenga is juridisch geschoold. Hoe kijkt hij er tegen aan?
Dat opgeborgen hout in de wijk is sprokkelhout. Iedereen mag het meenemen. Het is een "res nullius" volgens Romeins Recht. Houtafval en restanten van bomen. Vergelijk het met afval wat bij een woning wordt gezet. De vinder mag zich het hout toe-eigenen. De gemeente doet er goed aan om dit houtafval snel op te ruimen. Wegens brandgevaar.

Zie de foto, in de Holmsterheerd ligt een beste partij stormhout. Leuk voor omwonenden. Het mag niet, maar doe maar wel. Vrij vertaald en voor rekening van de blogger: neem maar mee, het wordt gedoogd, u hoeft niet bang voor een bekeuring te zijn. 

Laat de takken en de gedeeltes van boomstammen wel even zeer goed drogen na de hoospartijen van gisteren voordat ze de kachel in gaan.
Op GoeieVraag.nl wordt onderstaande vraag opgeworpen:
Als hier in de buurt grof huisvuil opgehaald wordt, zijn er altijd "scharrelaars" die tussen de spullen zoeken of er nog iets van waarde tussen zit. Omdat het toch weggegooid wordt, zal niemand dat erg vinden. Maar toch worden die spullen zonder toestemming meegenomen. Is dat officieel stelen?
De meningen zijn verdeeld. De een verkondigd dat grofvuil aan de gemeente wordt aangeboden en dat het dus diefstal is. Een ander vindt weer van niet.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Gemeente Groningen heeft per verordening het zgd. morgensterren dat is grofvuil oppikken langs de straat door particulieren,verboden en strafbaar gesteld. Doel is vooral voorkomen dat het langs de straat een rotzooitje wordt, doordat deze mannetjes alles uitelkaar trekken. Voor de rest geldt natuurlijk Kees H als de man die het weten kan.

Anoniem zei

Misschien heb je geen houtkachel , maar wilt wel geld .
Even door buffelen dus .
Leuke sport toch ?

Kees Huizenga zei

Zie verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dumpster_diving

Het is mij niet bekend of de gemeente Groningen "een morgenstervergunning" heeft. Dat kan nader uitgezocht worden. Ik doel op de APV.

Chris zei

het is maar de vraag of een omgevallen boom of afgebroken tak een res nullius is. Waaruit blijkt dat de eigenaar er afstand van heeft gedaan?

Precies wezenlijk anders dan bij grofvuil dus.

Kees Huizenga zei

Als Stadsbeheer Noorddijk de wijk laat verrommelen (het houtafval en het groenafval niet snel en zorgvuldig opruimt of laat opruimen door Iederz), dan kunnen de bewoners zich het hout, etc. gaan toe-eigenen.

Anders uitgedrukt: als de gemeente haar wettelijke zorgplicht inzake het groenbeheer niet goed uitoefent c.q. verwaarloost, dan schept de gemeente de gelegenheid dat wijkbewoners het sprokkelhout tot zich kunnen nemen. Mede omdat dit gedrag door de gemeente wordt gedoogd. Ik verwijs naar de woorden van Peter Homan van Stadsbeheer Noorddijk.

Vraag: gedoogt de Klankbordgroep Groene Long dat de boomrestanten hier lang blijven liggen?

Nota Bene: In beleidsnota's van de gemeente wordt nu geschreven over "ecologisch beheer". Dat is ambtelijke wartaal voor bezuinigen en slecht groenonderhoud. Wijkverloedering! Bij de dienst Stadsbeheer weet men kenbaar niet wat ecologie is. Ondanks het feit dat de gemeente een stadsecoloog in dienst heeft.