woensdag 13 november 2013

ZIEKE KASTANJEBOMEN ZIJN GEOORMERKT

 Het sluit enigszins aan bij het vorige bericht. Wat niet meer functioneert, ziek of dood is, kun je intapen maar je kunt het ook a.h.w. oormerken. Dit met als doel om geruimd, om afgevoerd te worden. Er heerst een kastanjeziekte onder de 1800 kastanjes  in de stad.
Het kan zijn dat de 'oormerken'- ze doen denken aan de gele dingen die koeien in de oren wordt gedrukt- expres zo hoog zijn opgehangen om actievoerders de kans te ontnemen om ze te verwijderen. Zie de foto's van zieke bomen langs het Heerdenpad. In dit bericht op dvhn.nl staat:
Een kaalslag onder het Groninger kastanjebestand. Zo mag je de gevolgen van de voortwoekerende kastanjeziekte inmiddels wel noemen. Na de 108 ernstig zieken bomen van begin dit jaar, leverde een inspectie in juni nog eens 37 ernstig zieke bomen op. Dertig bomen worden gekapt, het risico op tak- of stambreuk is te groot. Inmiddels staat de teller voor het aantal te kappen bomen op 114. Groningen heeft 1800 kastanjes.De zieke bomen staan zeer verspreid over de stad. Opvallend is wel de concentratie nabij Beijum. Langs het Heerdenpad (9) en de Berlageweg (9) staan achttien zieke bomen die gekapt of ernstig teruggesnoeid gaan worden. De ziekte komt bijna niet voor in het zuiden van de stad. Het door kastanjes omzoomde gedeelte van de Verlengde Hereweg lijkt bijvoorbeeld nog gevrijwaard van de gevreesde ziekte.

Hoe zou het toch kunnen dat er een concentratie aan zieke bomen nabij Beijum is? In totaal staan er achttien zieke bomen, verdeeld over het Heerdenpad en de Berlageweg.

1 opmerking:

Anoniem zei

Johan die merkjes zijn voor de onderzoekers ze gaan bij tijd en wijle de bomen langs en nemen monsters van blad en tak voor onderzoek is mij uitgelegd door een van hen de merkjes staan dus voor herkenning van de boom