vrijdag 22 november 2013

AMKEMAKOEPEL OP 1 DECEMBER WEER OPEN

Recreatiezaal de Amkemakoepel in de Amkemaflat gaat per 1 december weer open. Dat is de uitkomst van een vergadering die vorige week woensdag heeft plaatsgevonden.
Ruim een half jaar geleden, op 15 april, ging de koepel dicht. De emoties liepen te hoog op. De recreatiezaal van de ouderenflat heeft een langdurige geschiedenis van conflicten achter de rug. Uit een in april ingezonden bericht: Kern van het probleem is: wie heeft het voor het zeggen in de programmering en beheer van de recreatieruimte. Hulp aan de flatbewoners van Woningstichting Patrimonium  (de heer de Vries)  noch Welzijnsstichting Stiel (mevrouw den Haring) heeft tot vandaag geen positieve oplossing kunnen brengen. Omdat de woonsfeer de laatste tijd aanzienlijk verslechterd, er klachten zijn over onveiligheid en er zelfs melding is gedaan van bedreiging heeft de directie van verhuurder Patrimonium het harde besluit van sluiting moeten nemen. Er komen nieuwe sloten op de deur. De woningstichting verwijst bewoners voor gebruik van ruimtes voor hun koffie-ochtend, thema-bijeenkomst, spelletjes- en brei-ontmoetingen en biljart naar de buurthuizen in de wijk. 
Patrimonium bekijkt samen met anderen of er nog toekomst is voor de recreatieruimte; mogelijk in onafhankelijk beheer. Ook gaat men aan de slag met de onderlinge verhoudingen tussen bewoners middels gesprekken onder leiding van Sociaal Team Beijum.


N.a.v. het overleg is besloten dat er een nieuw bestuur zal worden gekozen. En volgens een paar bewoners zal een beheerder van buiten worden aangetrokken. Zo gauw er meer bekend is volgt een update.
Update 24/11, 22:57. Onderstaande tekst werd nog door Debora den Haring van Stiel opgestuurd:


Amkemakoepel weer open? Eerste bewonersvergadering positief.

In april 2013 hebben bewoners van de seniorenvoorziening de Amkemaflat een brief ontvangen van Patrimonium dat de recreatieruimte van de flat (genaamd “De Koepel”) voor een half jaar gesloten zou worden. Aanleiding was de jarenlange conflicten tussen bewoners onderling over het beheer en bestuur van de vereniging “De Koepel”.

In opdracht van Patrimonium en onder begeleiding van ‘Opbouwwerk Stiel’ heeft het sociaal team van Beijum, een groep bewoners geïnterviewd. Tijdens de interviews werd specifiek gevraagd naar de behoeftes, meningen en ervaringen ten aanzien van “de Koepel” en bijkomende conflicten. Tevens werd de vraag gesteld welke mogelijke oplossingen zij voor de problemen zagen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een bewonersvergadering op 13 november 2013.

Opvallend is dat veel mensen moeite hebben met de onderlinge ruzies en het betreuren dat “de Koepel” gesloten is. Uit de enquête blijkt dat ruim 90% van de ondervraagden graag wil dat “de Koepel” weer open gaat. Bewoners geven ook aan dat zij een onafhankelijk(e) beheerder of bestuur willen die duidelijke regels voor het gebruik van “de Koepel” stelt.
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de directeur van Patrimonium heeft de leden een voorstel gedaan tijdens de bewonersvergadering. “De Koepel” kan weer open mits het bestuur zich tijdens het eerste jaar in het beheer, kas en activiteiten laat ondersteunen door een onafhankelijke partij.

De leden hebben hierover met elkaar vergaderd. Ze hebben afscheid genomen van de oud-bestuursleden met een woord van dank en bloemen. Gezamenlijk is er een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur zal de gesprekspartner worden voor Patrimonium en gezamenlijk de nieuwe koers uitzetten.
Het nieuwe bestuur werd met applaus ontvangen. Zij willen het verleden achter zich laten en vooruit kijken. Een positieve start naar een nieuwe werkwijze en heropening van “de Koepel”.

Debora den Haring en Sjoerd Sipma, Sociaal Team Beijum (@STBeijum050)

Geen opmerkingen: