maandag 19 april 2021

MAANDAGOCHTEND (527)
 Wat wordt er toch vaak slecht met 'de wijk' gecommuniceerd. Denkt deze zelfverklaarde Beijumwatcher al vele jaren. Bewijzen te over, maar even geen zin om op deze maandagochtend allerhande voorbeelden op te lepelen.

Reeds een jaar geleden berichtte Beijumnieuws over de plannen voor vervangende nieuwbouw voor de Heerdstee
Een maand geleden, de duur gebouwde school bij de Wibena-rotonde, tegenwoordig kraakwacht, wordt tijdens herbouw van de Heerdstee een tijdelijk onderkomen

Bericht van afgelopen donderdag, de Heerdstee bestond precies 41 jaar. Het kon wel eens de laatste verjaardag zijn op de vertrouwde plek langs de wijkring, locatie Bentismaheerd. 

Vanuit de schoolleiding in betreffende bericht: het is nog niet duidelijk of herbouw op dezelfde plek gaat plaatsvinden of ergens anders.

Nou ja zeg. De school valt niks kwalijks te nemen. Maar gemeente Groningen....er zit voor veel mensen een mooie kerkelijke ontmoetingsplek aan de school vast, genaamd De Bron.

Wat-gaat-daar-mee-ge-beu-ren! In geval van afbraak?

Zie afbeelding boven.
En wat als de school niet op dezelfde plek terugkomt? Er circuleren geruchten door de wijk dat er wellicht hoogbouw zal komen.
Alles best, voor omwonenden vast niet, maar wáár gaat die nieuwe school gebouwd worden, wat staat er te gebeuren met de dure school aan de Wibenaheerd, en zal er echt (hoge) woningbouw komen op de plek waar de huidige school staat?

Ge-meen-te-Gro-ning-en....com-mu-ni-ceer!

Beijum heeft daar recht op. In elk geval de mensen die rondom de huidige school wonen. Zie ook afbeelding links, twee jaar geleden werd een nieuwe voetbalkooi aangelegd op de huidige speelplaats van de school.

De kapitaalvernietiging in Beijum....

Foto rechts, zal het ook een vorm van communiceren zijn (ik ben gestoord)? De Milieudienst mag deze ochtend weer aan de bak. Honderden verbrande folders....zie het bericht van gisteren
Zo ligt de troep er momenteel bij. Even goed kijken, zo te zien heeft de 'handel' eerst op het fietspad (Koerspad) gelegen.

Kleine criminaliteit (geld vangen voor onbezorgde folders) en een milieu-delict komen hier samen.

Negatief nieuws domineert veel te vaak, de blogger bezondigt er zich in deze ook aan.

Beijum staat prachtig in voorjaars-bloei. Het grootste gros der bewoners heeft het beste voor met de eigen leefomgeving. Moet even gezegd.

Een prettige en voor zover mogelijk gezonde nieuwe week toegewenst.

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Dag Johan,


Op basis van:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2020/02/vanaf-volgend-jaar-nieuwbouw-heerdstee.html?m=1

https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/03/oude-school-wordt-tijdelijk-onderkomen.html

https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/04/heerdstee-bestaat-41-jaar-laatste-keer.html

trok jij een aantal conclusies.


Citaat van 23 maart 2021 (de tweede link):

"Er komt nieuwbouw op de plek waar het huidige gebouw van de Heerdstee staat. Berichtte Beijumnieuws reeds vorig jaar.

Afgelopen week werd het gebouw, waarin tot nog niet zo heel lang geleden de achtereenvolgende scholen De Dijk en daarna De Expeditie in hebben gezeten, van buiten schoongemaakt. Zie foto's, van smerig naar hagelwit.

Zal het met elkaar te maken hebben? Zou zomaar kunnen."

Einde citaat.

"Zou zomaar kunnen" is een waarschijnlijkheid, een vermoeden. Geen vaststaand feit.


Je suggereerde dat de CBS De Heerdstee tijdelijk wordt gehuisvest in De Expeditie aan de Froukemaheerd.

Maar dit hoeft helemaal niet waar te zijn! Het schoonspuiten van de Expeditie kon ook gebeuren, omdat dit gebouw er erg vuil en onverzorgd uitzag. Dat Stadsbeheer eindelijk wakker was geworden! Mede door berichtgeving op Beijumnieuws en door de lieden achter het wijkproject "Experiment Beijum".


De CBS De Heerdstee moet voldoen aan nieuwe wetgeving. Ik verwijs naar het Besluit Kwaliteit Leefomgeving voor overheidsgebouwen (Bkl), dat waarschijnlijk per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet. Het gaat om aanpassing van De Heerdstee aan de bouwkundige eisen van deze tijd. Het gaat om "(ver)nieuwbouw".

Zie het schema, onderaan:

https://www.nieman.nl/specialismen/bouwregelgeving/besluit-bouwwerken-leefomgeving/


Het is zeer wel mogelijk dat op het terrein van De Heerdstee tijdelijke noodgebouwen komen. Het tijdelijk intrekken in De Expeditie kost De Heerdstee of de VCOG (de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen) heel veel geld. Veel extra huuruitgaven. Je kunt de directie van De Heerdstee gaan bellen over het al of niet tijdelijk intrekken in het gebouw van De Expeditie.


De innige relatie die je legt tussen De Bron en De Heerdstee aan de Bentismaheerd vind ik heel goed. Een reden te meer dat De Heerdstee beter niet kan intrekken in De Expeditie.

Anoniem zei

a. Volgens het Vrijheid van Onderwijs-principe is er geldelijke gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder (=chistelijk) onderwijs. Omdat openbaar onderwijs enkele jaren geleden bakken met geld heeft gekregen voor overbodige nieuwbouw Montessori-school Wibenaheerd krijgt nu het christelijk onderwijs een vergelijkbare bak met geld om eerst de Heerdstee Bentismaheerd en later ook de Dom Helder Camaraschool te vernieuwbouwen. Pacificatieregels van meer dan honderd jaar geleden openen hier de schatkist.
b. Onze ruim veertig jaar oude wijk kent een voortdurend dalend kindertal, de wijk vergrijsd. Er is dus steeds minder behoefte aan basisscholen. Zie in het verleden de sluiting van Doefmat in West en de sluiting van Montessori in Oost, die zonder overbevolking op andere basisscholen in de wijk is opgevangen. In nabije toekomst is de verwachting dat er nog andere basisscholen moeten sluiten in de wijk, dit wegens te kleine aantal kinderen op deze scholen om kwaliteit te garanderen en school betaalbaar te exploiteren. Naar verwachting van gemeente zijn dat de obs de Zwerm in Oost en een van de drie christelijke bassisscholen Palet, Heerdstee of DHC, zo valt op te maken uit onderwijsstukken van gemeente Groningen.
c. Locatie Heerdstee Benmtismaheerd ligt prachtig bij Gezondheidscenrum, een belangrijke voorziening voor ouder wordende Beijumer die met gezondheidsproblemen te maken krijgt. Nu er geen Buurtwoonzorgcentrum op oude Innersdijkterrein aan Plein Oost komt is er wel degelijk de vraag of het slim is te bouwen voor een mogelijke behoefte aan ouderenwoning met zorg om de hoek op Heerdstee locatie.
d. Kerkgebouw de Bron wordt nu ook door Heerdstee school medegebruikt; hierover is binnen de christelijke zuil een set van afspraken. Mogelijk is hier in de toekomst een rol voor woningcorporatie Patrimonium (ook christelijk) weggelegd, bij omvorming locatie naar andere doeleinden. Misschien is hier ook private marktpartijen oplossing voor seniorenhuisvesting mogelijk - er wonen best veel vermogende senioren in de wijk door gestegen koophuizenprijzen, met geld voor royale oude dag in een huis dat gelijkvloers is in plaats van slaapkamer en douche boven.
e. Een brede investarisatie en discussie lijkt mij passend, alvorens te beslissen hoe en wat. Kan dat met ook de aardbevingsshit in de wijk erbij?

Kees Huizenga zei

Dit schreef directrice Petra van de Pauvort op 14 of 15 april 2021 aan Beijumnieuws over de “(ver)nieuwbouw” van De Heerdstee (ingezonden bericht):

“Het is op dit moment nog niet bekend of dit op dezelfde plaats zal zijn of ergens anders. We houden u op de hoogte!” Einde citaat.

“Ergens anders” zou kunnen duiden op een andere locatie, maar het zal zeer vreemd zijn als De Expeditie zou moeten worden verbouwd. Als nieuw onderkomen van De Heerdstee. Daarom acht ik de kans groot dat op de Bentismaheerd nieuwbouw zal plaatsvinden in combinatie met aanpassingen van dit schoolgebouw.

De Heerdstee kan tevens een tijdelijk onderkomen krijgen in de DHC-school aan de Onnemaheerd (ook lid van de VCOG). Zo nodig met noodgebouwen aldaar.

N.B.: wie heeft dat stukje over De Heerdstee in De Beijumer van maart 2021, pagina 5, rechtsonder, geschreven? Wie is “we”? Ik zie namelijk niet dat het een ingezonden bericht is. Iemand van de redactie?


Een vraag: kan "anoniem" een digitale link geven van de "onderwijsstukken" van de gemeente Groningen, wat betreft de wijk Beijum? Bij voorbaat bedankt.

Kees Huizenga zei

Op Beijumnieuws van 23 maart 2021 stond te lezen:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/03/oude-school-wordt-tijdelijk-onderkomen.html

Citaat:

"Basisschool De Heerdstee zal in de komende jaren worden gerenoveerd of vervangen. Als dat gebeurt, moeten de leerlingen tijdelijk elders worden ondergebracht. We denken nu dat de vroegere Expeditie daar een geschikte plek voor zal zijn.
Wanneer De Heerdstee zijn intrek doet, is nog niet bekend. Wel staat vast dat de Expeditie hiervoor beschikbaar moet blijven. Daardoor zal het de komende drie jaar niet beschikbaar zijn voor een andere bestemming." Einde citaat.

Zie tevens De Beijumer van maart 2021, pagina 5, rechtsonder. Met als kop:

"De Heerdstee tijdelijk in Expeditie"


Dit bericht staat op een wijkvernieuwingspagina van De Beijumer, waarvan de redactie logischerwijs bij de gemeente, stadsdeel Oost, berust.

Zeer bijzonder is dat boven dit bericht niet staat dat het een "ingezonden bericht" van De Heerdstee is. Verder wordt in dit bericht over "we" geschreven, zonder dat aanhalingstekens gebruikt worden. Geen citaat.

"We" is uiteraard de directrice van De Heerdstee of de afdeling Voorlichting van deze school.


Een PR-tip voor de gemeente, stadsdeel Oost: als u een ingezonden bericht van een wijkinstantie of een organisatie op een wijkvernieuwingspagina wilt zetten, laat dit dan ook blijken! Gebruik a.u.b. citaten!


De projectgroep Experiment Beijum of een kunstenaarscollectief (vgl. Pand 49) kan de komende drie jaren geen gebruik maken van de mooie school aan de Froukemaheerd. Dat is wel jammer, vind ik.