maandag 16 juni 2008

SEIZOENAFSLUITING-BORREL

Deze uitnodiging circuleert door de wijk. Even met een handje groter maken! Met zijn allen kunnen we gaan vieren wat er het afgelopen jaar tot stand is gebracht. Je moet natuurlijk niet moedwillig feestjes gaan bederven maar voor een opbouworganisatie lijkt het me goed om ook te bekijken wat er niét goed is gegaan. Van fouten kun je leren nietwaar? Echte wijkopbouw gaat alleen hand in hand met zelfkritiek, alleen mooi weer spelen en je kop in het zand steken schiet niet op. Verheugend is dat na anderhalf jaar weer eens een Fakkel wordt uitgereikt. Ik mag helaas nog niet verklappen wie hem krijgt. Proost! Lees ik het trouwens goed in het programma om 16.30 uur? Opening en Beijum-nieuws? Moet toch niet gekker worden!

Het blijft voor mij een apart verschijnsel dat in een wijk met ongeveer 14.000 inwoners ongeveer 50 tot 100 mensen op bijeenkomsten als deze afkomen. En vaak zijn het dezelfden. De folder spreekt over "we hebben veel gedaan en we gaan nog meer doen." Maar ruim 13.500 Beijumers horen niet bij die "we." Op een bepaalde manier heeft 99% van de Beijumers geen boodschap aan Fakkeltroffeeën, wijkopbouwers, de bewonersclub en Groene Long-schoonmakers. Een enquete, nog niet zo heel lang geleden gehouden, wees uit dat de meeste Beijumers erg tevreden zijn over hun wijk. Zou het de paradox van de wijkopbouw zijn? Zo lang als een clubje mensen daar vanuit persoonlijke motieven mee bezig blijft, zo lang blijft wellicht ook het beeld van "probleemwijk" hangen. De meeste Beijumers zijn tevreden over hun wijk...
Met bovenstaande wordt uiteraard niet bedoeld dat organisaties als MJD, Vensterwijk of de wijkagenten er niet toe doen. Ik constateer alleen dat bewonersparticipatie wat betreft "wijkopbouw" nihil is en door een select groepje wordt gepraktiseerd.

Geen opmerkingen: