zaterdag 28 juni 2008

MW SMID ZOCHT....

Nee, dit is geen kennismakingsadvertentie van de voorzitter van het paranormale platform voor Beijum maar mevrouw SS wil wel een oproep plaatsen. Haar oproep komt voor vanuit een innerlijke gedrevenheid en wordt mede aangewakkerd door de nog lopende kinderlokker-affaire.

Saskia is paranormaal begaafd en krijgt informatie door die niet iedereen door krijgt:” Als ik aan de kinderlokker hier denk dan krijg ik het getal 18 door en de letters R en V. Ik kan hier als paragnost niks mee want ik ga niet rechercheren, dat is mijn beroep niet. Maar het zou goed zijn als deze informatie bij de politie zou komen zodat die er iets mee kunnen doen.”

Saskia erkent dat de paragnosten het er zelf ook wat naar maken dat ze niet altijd geloofwaardig over komen:” wat mis kan gaan is dat paragnosten de doorgekomen informatie zelf gaan interpreteren en inkleuren. Beter is dat ze geen bevestiging zoeken van hun eigen inschatting en (voor)oordeel.”

Er is volgens haar een goede samenwerking met de politie nodig, zoals het nu gaat ervaart ze het als een gebrek aan erkenning en waardering. Op de vraag of dát dan centraal moet staan aarzelt ze even:” als je erkenning hebt en gelijkwaardig samenwerkt dan kun je meer zaken samen oplossen. Nu zitten de paragnosten nog in de positie dat ze willen scoren om aan te tonen dat ze het wél goed kunnen. Die fase zouden we voorbij moeten zien te komen. Een samenwerkingsverband tussen politie en echt goede paragnosten zou veel prangende zaken op kunnen lossen. Het liefst zou ik twee dagen per week op het politiebureau werken en zaken bij collega’s van Stichtingting Enigma neer willen leggen.”

Saskia ziet dat er steeds meer programma's op de tv komen die zich zullen bezighouden met mediumschap en criminaliteit en vraagt zich af of dit een goede ontwikkeling is:”het oplossen van criminaliteit is domein van de politie. In het najaar komt er een programma op tv waar de hulp van paragnosten wordt ingeschakeld bij het oplossen van misdrijven. Ik ben blij met de aandacht en erkenning wat betreft de inbreng van paragnosten maar ben een beetje huiverig voor het showelement en het belang van kijkcijfers. Ik ben ook gevraagd voor het programma maar heb om deze reden bedankt.” Als Saskia dit zegt komt ze niet arrogant over en ook heeft ze geen behoefte om het programma af te kraken.

Ze is aangesloten bij Stichting Enigma en op de site van deze vereniging staat het volgende: Enigma heeft een speciale afdeling onderzoek. Het collectief met de aangesloten mediums en paragnosten onderzoeken zaken voor particuliere opdrachtgevers en wij onderzoeken nog onopgeloste zaken voor politie en justitie. Dit onderzoeksteam toetst informatie ontvangen van de bij Enigma aangesloten personen op feiten. Door de krachten te bundelen willen wij een bijdrage leveren aan het opsporen van onder andere vermiste kinderen, vermisten, en bewijsmateriaal voor rechtszaken.Saskia Smid wil graag op een vakkundige en integere manier haar bijdrage leveren. Want: “samenwerken is beter dan eilandjesvorming, de politie heeft haar kwaliteit en wij ook. Samen kunnen we tot goede resultaten komen.”

 

Geen opmerkingen: