donderdag 26 juni 2008

OVER HET CEMENT VAN DE WIJK

De discussie over vrijwilligerswerk riep meerdere reacties op. Zoals deze van Kees Huizenga. Hij betoogt dat er veel meer vrijwilligers in de wijk actief zijn dan het selecte groepje dat afgelopen dinsdag bijeen kwam in het Heerdenhoes. Een kleine aanvulling op de Fakkeltrofee, die wordt niet gewonnen door een organisatie maar door een persoon of groep uit Beijum die een initiatief hebben genomen om de "leefbaarheid in de wijk" te verhogen. Het is een welkome aanvulling van Kees Huizenga, ook hij geeft aan dat vrijwilligers niet verbonden zijn aan 1 of 2 organisaties maar op meerdere plekken in Beijum functioneren. Het kan een idee zijn om álle actieve vrijwilligers hier een keer in het zonnetje te zetten. Om misverstanden te voorkomen: ik heb waardering en respect voor mensen in Beijum die vrijwilligerswerk doen, ik ben ook al vele jaren vrijwilliger.

In de wijk Lewenborg, waar ik vroeger woonde, heb ik altijd verdedigd dat straatcomités "het cement" van de wijk(organisatie) zijn. Samen met andere vrijwilligers en professionals van (semi)-publieke instellingen. Samen maken we de wijk en de buurten. Het gaat om "Heel de buurt" en "Samen actief". Heel belangrijk is de notie om elkaar vertrouwen, aandacht en ruimte te geven.

Rondom de buurthuizen Het Heerdenhoes en De Kleihorn zijn er alleen al circa 85 vrijwilligers. Er zijn in Beijum veel meer dan 2% vrijwilligers. Uitgaande van een wijkbevolking van 13.500 personen komen we dan reeds op 270 vrijwilligers. In alle wijken barst het immers van vrijwilligers. Bij scholen, kerken, (kerk)koren, padvinders, sportverenigingen, wandelverenigingen, vogelverenigingen, vrouwenclubs, buurthuizen, kookclubs, culturele groeperingen, natuurorganisaties, ouderenorganisaties, heerdcomités, Innersdijk, patiëntenverenigingen, kinderclubs, kinderdagverblijven, muziekverenigingen, carnavalsverenigingen, ondernemersverenigingen, MJD-brigades, bewonerscommissies, huurdersorganisaties, etc. Dan komen we op vele honderden, misschien wel duizend, vrijwilligers en bestuurders in Beijum, die hun uitstraling en effect hebben op duizenden mensen. Voor het welzijn en woongenot van HEEL DE WIJK!!! Het ligt dus veel breder, dieper en complexer. Op dinsdag 24 juni j.l. waren alleen de actieve Beijumers en professionals bijeen (105 personen; per e-mail uitgenodigd) rondom de specifieke doelgroep van stichting STIEL (opbouwwerk), de stichting Buurthuizen in Beijum (BIB) en het Wijkteam Beijum Nieuw Lokaal Akkoord. Aanwezig waren (semi)-publieke vertegenwoordigers van de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk, ambtenaren van de diensten OCSW en RO/EZ, Kinderwerk Beijum, de Rode Pimpernel, COP, etc. Vele vrijwilligers van diverse organisaties, zoals het zangkoor van Innersdijk, de Groene Long van Beijum en het Verbouwcomité van de boerderij aan de Beijumerweg. Te veel om op te noemen. Ik was aanwezig namens Kleurrijk Koken.

Conclusie: er zijn in Beijum veel meer vrijwilligers dan de door jou genoemde. Al die vrijwilligers vormen SAMEN "het cement van de wijk Beijum". In opbouwende samenwerking met de professionals. Zo ontstaan vitale netwerken en sociale verbanden!Het uitreiken van een fakkeltrofee is een blijk van waardering voor een in de wijk Beijum actieve organisatie. Dat is heel mooi en heel goed!

3 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Op 24 juni j.l. schreef je, Johan, bij: "Herbouwcomité wint fakkeltrofee":

"Het is alleen een feit dat 98 % van de Beijumers zich niet verbonden voelen met de vrijwilligersorganisaties en opbouwwerk in de wijk. Dat is niet negatief doen, maar realisme." Einde citaat.

Ik beweer in mijn ingezonden artikel juist met klem dat zeer veel Beijumers verbonden zijn met het vrijwilligerswerk. Duizenden mensen. Misschien veel meer dan 50% van de wijkbevolking. Moeilijk te meten; wel te ervaren en te doen!

Ik vergat te vermelden dat veel vrijwilligerswerk in liefde en in stilte wordt gedaan. Ik denk aan de mantelzorg aan ouderen en zieken, boodschappenhulp, hulp bij de financiële administratie van huishoudens, thuiszorg, burenhulp (noaberschap), etc.
Ouders doen ten diepste ook "vrijwilligerswerk" m.b.t. de opvoeding van hun kinderen. Zie je de aard, de breedte, de reikwijdte, de omvang en de noodzaak van het vrijwilligerswerk?

Anoniem zei

Hierbij iets over het begrip organisatie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie

"Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving — samenvattend aan te duiden als haar 'primaire proces'. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie.

Het begrip organisatie is ook uit te breiden tot elk samenwerkingsverband tussen twee en meer personen. Zodoende zal b.v. een gezin (partnerschap) er ook onder vallen." Einde citaat Wikipedia.

Met andere woorden: het herbouwcomité van de gemeentelijke boerderij aan de Beijumerweg is wel degelijk een organisatie.