maandag 23 juni 2008

NIEUWBOUW 1e OPENBARE MONTESSORISCHOOL OPNIEUW UITGESTELD

Directeur Han van der Vlist stuurde onderstaande bericht op:

"Vorig jaar is er een gedeelte van de school gesloopt, alvast ter voorbereiding op de snel te starten nieuwbouw van de school. We hebben keihard moeten werken om alles in de laatste schoolweek voor elkaar te krijgen. Het uitzicht van een snelle start van de nieuwbouw vergoedde echter veel. We zijn nu een jaar verder in de tijd, maar de nieuwbouw is nog steeds niet gestart. We hebben wel veel overlast gehad (lekkages, kou, etc). Voor iedereen die bij de school betrokken is een heel frustrerend gebeuren.
Hoe kan het nu dat er nog geen paal de grond is ingeslagen?
Het antwoord is even simpel als complex. Een groep van 9 bewoners verzet zich tegen de bouw van de school. Er is bezwaar aangetekend tegen het verlenen van de vergunning. Dit bezwaar is afgewezen. Daarna is er bezwaar aangetekend tegen het toekennen van de vergunning. Dit bezwaar ligt nu bij de rechter en we wachten op de uitspraak.
Ik heb bij al deze bezwaren een heel naar gevoel. En ik denk meerdere mensen met mij.
De omwonenden hebben altijd verklaard geen bezwaar tegen de bouw van de school te hebben, maar wel tegen het omgevingsplan. Echter de school is losgekoppeld. De vergunning is dan ook alleen voor de school aangevraagd.
Daarnaast is de gemeente in gesprek geweest met de bewoners over het totale plan. Er zijn in deze gesprekken flinke toezeggingen gedaan naar de groep bewoners toe. Toch is er gemeend om de gang naar de rechter te maken.
Ik heb nu, gelet op wat ik hierboven vermeld heb, het vervelende gevoel dat de groep van 9 bewoners zich wél tegen de school richten en niet zoals altijd vermeld tegen het omgevingsplan. In een gesprek met wethouder de Vries hebben wij onze zorgen over de vertraging geuit. De school verkeerd in een zeer slechte staat van onderhoud en met angst en beven zien wij de komende herfst en winter tegemoet. Daarnaast gaan er steeds meer stemmen onder de ouders op om actie te gaan voeren. Als er na de vakantie nog geen duidelijkheid is gaan we dat ook doen. De wethouder toonde zich zeer betrokken bij de school maar de wet moet gevolgd worden (overigens terecht) Zodra er echter een uitspraak van de rechter is wordt er heel snel actie ondernomen.
Met nadruk wil ik nog vermelden dat het om een groep van 9 bewoners gaat die bouw van de school vertragen. Het overgrote deel van de omwonenden heeft geen bezwaar tegen de nieuwbouw. We gaan nu eerst de vakantie in en hopen u na de vakantie uit te kunnen nodigen voor het slaan van de 1e paal.
We wensen u in ieder geval een hele fijne en goede vakantie toe".
Han van der Vlist

Geen opmerkingen: