dinsdag 3 juni 2008

WAT IS ER MIS MET SCHOFFELEN?


Een week of zes geleden las ik een artikel in de Volkskrant waarin stond dat iemand werk had geweigerd. Uitkering gekort en de persoon in kwestie ging procederen; hoezo schoffelen als je hoog bent opgeleid? Daar zit natuurlijk wat in.

Aan groenwerkzaamheden kleeft een negatief imago: "ga jij maar schoffelen" wordt er wel gezegd als iemand onhandig of klunzig doet. Vroeger werd er wel mee gedreigd als je niet wilde leren op school: "dan stop je er maar mee maar dan kun je je hele leven gaan schoffelen." Ik vind het altijd een vreedzaam tafereeltje als iemand of een groepje staat te schoffelen. Niet te hard werken, relaxed tempo, zoveel mogelijk shaggies en praatjes en lekker buiten. Je snapt in dat verband niet waarom de voetbalcommentator op tv wel eens roept dat er meer geschoffeld moet worden als het tempo te laag ligt en er te lief wordt gespeeld.

Geen opmerkingen: