donderdag 5 maart 2020

VERBODEN TE FIETSEN OP DIT STUKJE AMKEMAHEERD!


VERBODEN HIER TE FIETSEN!

Wanneer de verbodsborden zijn geplaatst zou deze blogger zo niet weten, waarschijnlijk nog niet zo lang geleden.

Maar opeens vielen ze op, de borden langs het stukje Amkemaheerd dat voor de benzinepomp, voorbij de Bekemaheerd, Sygersmaheerd en de Heratemaheerd richting De Hunze loopt.

Zie foto's eergisteren gemaakt, we zien borden waarop staat dat het verboden is om hier te fietsen.

Op 3 december publiceerde Beijumnieuws het bericht dat binnenkort op genoemde stuk weg niet meer gefietst zou mogen worden.

Zie nog eens hier

Deze blogger fietste het stuk, ook eergisteren, even met de camera in de hand richting de Cuypersweg in De Hunze om te ervaren waarom er niet meer gefietst mag worden.

Zie de video.

Eigenlijk vreemd dat de fietsmogelijkheid hier zo lang heeft bestaan, je fietst gewoon voor de op- en afritten van de oostelijke ringweg langs, daar waar vaak veel auto's rijden en weinig fietsruimte is.

Via bovenstaande link nogmaals:
De Amkemaheerd is onderdeel van de wijkontsluiting van Beijum, ter plaatse geldt een toegestane snelheid van 50 km/u. Grote gedeelten van de wijkontsluiting van Beijum hebben een aparte fietsvoorziening direct langs de rijbaan. Dit maakt dat fietsers ter plaatse geen gebruik mogen maken van de rijbaan. Bij de noordelijke ontsluitingsweg ter plaatse van de aansluiting met de ring is dit echter niet het geval. Omdat hier geen fietsvoorziening direct langs de rijbaan is gesitueerd, is het hier toegestaan om op de rijbaan te fietsen. Dit is zeer onwenselijk vanuit het verkeersveiligheidsoogpunt en sluit niet aan bij de visie van Duurzaam Veilig. Tevens hebben in dit gedeelte van de wijk fietsers voldoende de mogelijkheid om zich via verschillende solitaire fietspaden te verplaatsen zoals de Beijumerweg en het Zadelpad of de verschillende woonstraten. Hierdoor vervult dit gedeelte van de Amkemaheerd geen belangrijke rol in het fietsnetwerk van de wijk. Om de verkeersveiligheid te vergroten stellen wij daarom een gedeeltelijk fietsverbod in op de Amkemaheerd zoals weergegeven op de situatietekening in de bijlage.
Het besluit dient de volgende doelen uit artikel 2, eerste lid, sub a en b van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’ en ‘het beschermen van weggebruikers en passagiers’.
Besluit
Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het instellen van een geslotenverklaring voor fietsers door plaatsing van C14 bebording uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de Amkemaheerd. De borden worden geplaatst tussen de aansluiting bij de Cuypersweg bij de af- en toe-ritten van de N46 tot aan de aansluiting van de Atensheerd op de Amkemaheerd zoals weergegeven op de situatietekening in de bijlage.

Geen opmerkingen: