zondag 15 november 2020

DRIE BOMEN WEG, VALSE CHRISTENDOORNS EN TWEE LINDES TERUG


'Twee Lindes en twee Valse Christendoorns.'

In een wekelijks door de Gemeente Groningen verstuurde Nieuwsbrief Oost stond afgelopen vrijdag:


Werkzaamheden bomenbeheerplan Beijum
Vanaf maandag 16 november begint de gemeente met werkzaamheden voor het bomenbeheerplan Beijum.

Achter Grevingaheerd 169 t/m 207 worden drie populieren vervangen door twee Lindes en twee Valse Christusdoorns. Voor de werkzaamheden maakt de aannemer gebruik van kranen. Op het pad achter de woningen komen stalen rijplaten te liggen, die beschermen het pad. Huizen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Na het verwijderen van de bomen worden de stobben gefreesd en worden er nieuwe bomen geplant. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Deze blogger ging vanmiddag in de stromende regen even achter een gedeelte van de genoemde woonhuizen kijken. Er staan meerdere bomen, zie foto's. Geen idee welke bomen plat gaan, er was geen groene of rode stip op een boom zichtbaar. En tussen de huisnummers 169 en 207 zit nogal een afgstand.

Wat eigenaardig dat voor het verwijderen van drie bomen en het terug planten van vier kleine exemplaren twee weken moeten worden uitgetrokken.

Verder puzzelt deze blogger op deze Dag des Heren even over de mooie naam Valse Christusdoorn.

Maar die schijnen te bestaan. Aldus Wikipedia 

Geen opmerkingen: