maandag 16 november 2020

HONDEN IN BEIJUM (95)


 Ze kijkt niet zo vrolijk.

Als ware ze zou willen zeggen: 'Moet je zo nodig een foto van me maken? Ach toe dan maar jongen, als je daar lol in hebt.'

En je mag wel wat blijer kijken met zo'n bazinnetje dame, wat is die lief en goed voor jou, Bazinnetje: "Ze heet Lola, ze is zeven jaar oud en het is een Amerikaanse buldog."

Lola. Woonachtig op de hoek Emingaheerd/Claremaheerd. Geen tuin, want boven wonen.

Maar ze heeft geen klagen, bazinnetje laat haar trouw uit.

Kan ook zijn dat Lola haar mede hondhuisgenoot een beetje miste, bazinnetje heeft namelijk twee van die mooie loebassen. Misschien kijkt ze niet zozeer niet zo vrolijk, zie openingsquote, maar dromerig.

Een mysterieuze blik is het ook een beetje, alsof het linkeroog van Lola, rechts op de foto, lodderiger staat dan het andere, wat scherper afgestelde oog.

Mooie bijzondere dame. Lola.

Geen opmerkingen: