maandag 2 november 2020

KNIKDAK-GEBOUW ONNEMAHEERD IN WORDING (6)


 
Het moet gezegd, de vorm en de kleur past redelijk in de omgeving.

Is althans de persoonlijke mening van deze blogger.
Want eenvoudiger dan bijvoorbeeld het Melsema-gebouw dat vorig jaar wat protserig bij Plein Oost is neergezet.

Zie foto's, het lijkt erop dat de voltooing van het Knikdak-gebouw nabij is. Onder voorwaarden, ondergetekende weet niet wat er binnen nog allemaal moet gebeuren.

Het rode sluit mooi aan bij de rode bakstenen huizen van Begeleid Wonen Lentis. Zie links op beide foto's.
Zie het verschil met de vorige aflevering, uit september

En zie nog eens deel 1 met verwijzende link

Zeven maanden geleden is de bouw  begonnen

Voor lezers die niet weten waar dit over gaat, lees nog eens het bericht van 3 februari

De vrijdag ervoor vond de starthandeling plaats

In het gebouw komen ons IKC en woningen voor Jongerenzorg Groningen.

Geen opmerkingen: