dinsdag 17 november 2020

UIT DE OUDE DOOS (489)


'Laten we er niet omheen draaien: op een verjaardagsfeestje scoor je niet goed als je in Beijum woont. Verbazing, medelijden of afkeuring strijden om voorrang. "Woon je daar nog steeds?" is volgens Koos Meisner (22 jaar Beijumer} de meest gestelde vraag.  Maar: "Vanaf de eerste dag had ik het gevoel: ik ben weer thuis", zegt Ria Berends, die na 23 jaar even uit Beijum wegging, maar pijlsnel terugkwam.
Over het Beijum-gevoel.

Het onderwerp is nagenoeg zo oud als dat de wijk Beijum bestaat. De laatste jaren bijna niet meer, je mag stellen dat 'het gezeur over Beijum' aan het afnemen is. Aan het verdwijnen is? In deze aflevering van de Oude Doos van Beijum, het in het verleden veelbesproken imago van Beijum, deze latere blogger heeft er in het begin van deze eeuw ook aan meegedaan, steggelen over de beeldvorming van Beijum in met name Dagblad van het Noorden, destijds in de ter ziele gegane Beijumkrant.

Bovenstaande afbeelding met openings-tekst stond op 26 januari 2016 in genoemde krant. Het moet gezegd, het was een evenwichtig bericht. Na de inleidende tekst, zie boven, stond er: 'Overtuigde Beijumers worden er wel eens moe van dat ze moeten uitleggen dat ze (nog) in de wijk wonen. "Wat veel mensen vergeten is dat we bijna 14000 mensen in Beijum wonen. Het is een dorp met goede en slechte plekken", zegt Koos Meisner.
Betreffende bewoner woont nog steeds in Beijum, inmiddels reeds 38 jaar.

Een opmerkelijke passage uit het bericht: Meisner is aardrijkskundedocent aan het Maartens College in Haren: "De meest gestelde vraag is of ik nog steeds in Beijum woon. Niemand verwacht dat je er wil blijven als je ook een huis in Helpman of Haren kunt betalen. Maar ik heb achter mijn huis heel veel groen, alle voorzieningen zijn op loopafstand, met de fiets ben ik in twintig minuten op de Grote Markt. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen: Beijum is net zo groot als Haren. Maar mijn kinderen groeien niet op in een witte getto, zoals die van jullie."

Het imago-verhaal domineert niet meer, het kan er mee te maken hebben dat kranten in dit internet-tijdperk niet nog meer lezers willen verliezen en zich gedeisd houden en zich inhouden om niet al te negatief over wijken en dorpen waar abonnee's wonen te berichten. Kan ook zijn dat er tegenwoordig minder gedoe in Beijum voorkomt in vergelijking met twintig jaar geleden..

Soms zijn er nog uitglijders in de noordelijke pers, zoals in de zomer van 2018. Zie nog eens dit bericht (met reacties). Wat kwam er een boosheid los
Beijum een Tokkie-wijk? Er werden ruiterlijk excuses aangeboden

Stadsblog Sikkom is niet van de abonnees, want internet. Het moet het voor een groot gedeelte van opgeklopte wrijving en gedoe in Stad hebben. Afgelopen zomer, zo, wat was het weer onrustig in Beijum

Afbeelding beneden, ondergetekende, destijds nog geen blogger, deed in 2005 ook een duit in het zakje. DvhN, opinie. Klik groter om het beter te kunnen lezen.

(Afbeelding boven nog even, de blogger weet niet precies wat het staatje rechtsboven aangeeft, waarschijnlijk Beijumers in de wijk. De cijfers snapt hij niet helemaal)

Geen opmerkingen: