dinsdag 13 juli 2010

OVER DE WATERSTRUCTUUR IN EN ROND BEIJUM
Beijum is redelijk waterrijk. De Zuidwending, de vele sloten en plassen geven in de winter ijspret. En in de zomer wordt er gevist in ons kanaal en in de plassen. Hoe zit het eigenlijk met de waterstructuur in en rond Beijum? Bij de buren van de Hunze en Starkenborg speel ik weer even leentjebuur. Op de site staat uitgebreid het een en ander over dit onderwerp beschreven. Een sloot is een sloot, toch? Misschien trekt hij je aandacht als er een eend met jongen in zwemt. Of ’s winters schaats je er wat op heen en weer. Als het niet te veel gesneeuwd heeft tenminste. Maar waar het water vandaan komt, welke kant het op stroomt en óf het wel stroomt, daar hebben we meestal geen idee van. Er blijkt echter een hele plannenmakerij achter zo’n sloot of greppel te zitten. Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het beheer van de sloten in en rond onze wijken. En er gaat wat veranderen: nu komt het water nog uit het Boterdiep, na de aanpassingen volgend uit het Waterstructuurplan Noorddijk uit het Damsterdiep.
Dat een mooie sloot bijdraagt aan een prettige aanblik van de wijk klinkt logisch. Maar wat is een ‘mooie’ sloot? Kan je dat in getallen uitdrukken? Indirect wel. De waterkwaliteit die flora, fauna, kleur en geur bepaalt wordt onder andere uitgedrukt in het stikstof- en fosfaatgehalte. De (toekomstige) Europese normen schrijven een maximum van respectievelijk 3 en 0,2 milligram per liter voor. Met 3,15 en 0,57 mg/l zit het Boterdiepwater daarboven. Dat wordt onder andere gevoed door het Van Starkenborghkanaal. De waarden daarvan beïnvloeden zou buitensporig zware ingrepen vergen. Die hogere waarden zijn niet alleen maar door de mens veroorzaakte vervuiling. Ook de voedselrijke bodem in de aanvoergebieden draagt daar aan bij.
Wat gaat het Waterschap doen? De eerste plannen stammen al uit 2002, een nadere uitwerking volgde in 2006. Nu wil het Waterschap met de uitvoering beginnen. Op 18 mei werden de plannen gepresenteerd. Er zijn drie fasen waarvan in dit artikel alleen de eerste fase (2010) aan bod komt. Daarin worden de ringsystemen van Noorddijk en Beijum (waaronder de wijk De Hunze valt) aan elkaar gekoppeld en dat weer aan de Lewenborgsingel. De inlaat van het schonere Damsterdiepwater is het gemaaltje aan de Rijksweg bij Lewenborg. Als gevolg hiervan wijzigt de stroomrichting. De sloot langs de Hunzedijk die onze wijken scheidt stroomt nu van west naar oost, na de aanpassingen is dat andersom. Het water passeert onder andere een helofytenfilter. Dat zijn de slingerende parallel gelegen sloten met riet, onder aan de heuvel bij Kardinge. Het riet doet het stikstofgehalte afnemen.

Geen opmerkingen: