dinsdag 13 juli 2010

DE WIJKPERIKELEN SUDDEREN DOOR


Vandaag staat dit artikel te lezen in de papieren versie van Dagblad van het Noorden, zie rechts. Het gaat over een klacht van een paar mensen van de dit jaar opgestapte redactie van de wijkkrant Beijum. Die voelen zich niet serieus genomen en gehoord door ROEZ en gaan verder 'procederen.'
Mijn verwachting is dat 'het probleem van Beijum' verder zal gaan met de strategie van verdeel en heers, en de leefbaarheid binnen de wijk zal blijven ondermijnen. Vreemd dat ambtenaren en de directie van ROEZ zich niet mogen mengen in het 'gesubsidieerd ruzie maken' in een wijk als Beijum en de situatie blijven gedogen onder het mom van 'wijkdemocratie.' Het probleem van Beijum is op deze manier niet te stoppen, dat is niet alleen schadelijk voor de betrokkenen, maar ook voor de beeldvorming van Beijum.
Nb; lees vooral ook de vermakelijke reactie hieronder. Tja....subsidie is subsidie...

15 opmerkingen:

Dirk zei

Hallo Johan,

Gefeliciteerd! Je ben nu ook toegetreden tot de club van gesubsidiëerde ruziemakers.
Kees Huizenga zit al jaren- en jarenlang bij die club, omdat hij gesubsidiëerd wordt door de uitkerende instantie.
Nu kunnen jullie mooi naast elkaar zitten!

Kees Huizenga zei

Het gaat om de Gedragscode voor ambtenaren (met name § 3) en de verkokerde ons-kent-ons-mentaliteit binnen de dienst RO/EZ. Blijkens het bovengenoemde artikel in het DvhN dekt de directie van de dienst RO/EZ Leo van Gent en Ruud van Erp. Dat is niet goed voor “het vertrouwen in de overheid”. Dat behoort deze directie te weten.
Ik citeer:
"Ambtenaren mengen zich niet in 'ruzies binnen organisatorische bewonersverbanden in wijken en buurten'."

Het punt is dat Wim Klein het centrale mikpunt en de hoofdoorzaak is van conflicten in de wijk Beijum. Wim Klein is tevens RO/EZ-ambtenaar. Dat wringt enorm. Dit prachtig en typerend citaat slaat uiteraard ook op RO/EZ-ambtenaar Wim Klein! De dienst RO/EZ bijt zich in zijn eigen staart. Schiet in zijn eigen voet. Dat was echter niet de bedoeling, maar wel het voorspelbaar effect. Geen slimme PR van de directie van de dienst RO/EZ. Op WK c.s. zijn twee redacties afgeknapt en ± 7 bestuursleden van de BOB (Henk Oostinga, Trea Pestman, Liesbeth Kuiper, Noha Hoijtink, Germen Weessies, Anna Riemersma en kandidaat-bestuurslid Prem Anroedh). Derhalve is het citaat in het DvhN van gisteren innerlijk tegenstrijdig. Wim Klein mengt zich immers grotelijks in wijkruzies. Is er hoofdonderdeel van, gegeven zijn notities die feitelijk BOB-dictaten zijn! Hij heeft zich zelfs bemoeid met de "goed-idee-subsidie" aan Beijumnieuws. WK ontkent dit, maar de directiestaf van RO/EZ weet wel beter! Toch? Er zijn twee bronnen van twee verschillende tijdstippen. Stadsdeelcoördinator Leo van Gent was twee keren openhartig en spontaan. Nu ontkent hij het. Ons kent ons!
De dienst OCSW en de SDC Noorddijk gedogen dit gedrag van WK en zijn BOB, ondanks het feit dat OCSW art. 30 lid 2 van de ASV OCSW moet handhaven en uitvoeren. De overheid moet zich eveneens aan de wet houden, nietwaar? Anders is er sprake van rechtsongelijkheid en willekeur.
Art. 30 lid 2 ASV OCSW luidt:
“Het college (van Burgemeester en Wethouders) kan aan een wijkorganisatie subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van:
a. Communicatie en informatieverstrekking;
b. Activering.”
Dit zijn de kaderstellende normen voor een OCSW-subsidie. Zie de jaarstukken van de BOB, waarin naar deze drie ijkpunten wordt verwezen.

Wat betreft art. 30 lid 2 ASV OCSW: zie mijn ingezonden artikel op Beijumnieuws van 7 september 2008. Nog immer actueel!
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html

Wim Klein “activeert” niet, maat stoot af. Hij demotiveert en verdrijft wijkvrijwilligers. Objectiveerbaar. Voor een ieder waarneembaar. In strijd met art. 30 lid 2 ASV OCSW. De ASV OCSW is een gemeentelijke wet (een verordening), die ambtenaren moeten uitvoeren. Dat is hun wettelijke plicht. De directie van de dienst RO/EZ verschuilt zich zogenaamd achter "ruzies" (waarin zij zich niet “mengt”), maar zij dient de BOB niet te steunen als deze niet voldoet aan art. 30 lid 2 ASV OCSW. Maar het gebeurt niet! Gedogen is het wat de klok slaat. Dat is niet goed voor de bevordering van “het vertrouwen in de overheid”. De Gedragscode voor ambtenaren hamert hier meerdere keren op. Volledig terecht.

Als de BOB niet voldoet aan art. 30 lid 2 ASV OCSW, dan dient deze OCSW-subsidie ingetrokken te worden. Zo eenvoudig is het, meneer Popken en mevrouw De Jager (leden van de RO/EZ-directie). Anders krijgen we een weerzinwekkende en ziekelijke gedoogcultuur bij de dienst RO/EZ, die reeds jaren onder vuur ligt. En bij de dienst OCSW.

Wie zwijgt en toedekt, stemt toe! Ook in die “ruzies” en veenbranden! Dat is niet goed voor de “bevordering van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum” (art. 2 lid 1 van de BOB-statuten). Dat weten we sinds oktober 2007...

@ Dirk: zullen we het zakelijk houden? Verval niet in de fouten van Menno Fritsma! Onderscheid oorzaak en gevolg!

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees K. zei

He anoniem 14-7 23:09, als je zelf al een mislukte persoon bent zonder naam, geeft het ook geen pas om zonder vermelding van wat dan "een slimmigheidje" is of waar dan "de plank" mis geslagen wordt te reageren en puur op de persoon te spelen? Kun je ook iets inhoudelijks formuleren zonder spelfouten?

Anoniem zei

De ouwe binnenbrandjes laaien weer op.

(Oertoet)

Buitenstaander zei

Kees Huizenga zei...
Het gaat om de Gedragscode voor ambtenaren (met name § 3) en de verkokerde ons-kent-ons-mentaliteit binnen de dienst RO/EZ. Blijkens het bovengenoemde artikel in het DvhN dekt de directie van de dienst RO/EZ Leo van Gent en Ruud van Erp. Dat is niet goed voor “het vertrouwen in de overheid”. Dat behoort deze directie te weten.
Ik citeer:
"Ambtenaren mengen zich niet in 'ruzies binnen organisatorische bewonersverbanden in wijken en buurten'."

Het punt is dat Wim Klein het centrale mikpunt en de hoofdoorzaak is van conflicten in de wijk Beijum. Wim Klein is tevens RO/EZ-ambtenaar. Dat wringt enorm. Dit prachtig en typerend citaat slaat uiteraard ook op RO/EZ-ambtenaar Wim Klein! De dienst RO/EZ bijt zich in zijn eigen staart. Schiet in zijn eigen voet. Dat was echter niet de bedoeling, maar wel het voorspelbaar effect. Geen slimme PR van de directie van de dienst RO/EZ. Op WK c.s. zijn twee redacties afgeknapt en ± 7 bestuursleden van de BOB (Henk Oostinga, Trea Pestman, Liesbeth Kuiper, Noha Hoijtink, Germen Weessies, Anna Riemersma en kandidaat-bestuurslid Prem Anroedh). Derhalve is het citaat in het DvhN van gisteren innerlijk tegenstrijdig. Wim Klein mengt zich immers grotelijks in wijkruzies. Is er hoofdonderdeel van, gegeven zijn notities die feitelijk BOB-dictaten zijn! Hij heeft zich zelfs bemoeid met de "goed-idee-subsidie" aan Beijumnieuws. WK ontkent dit, maar de directiestaf van RO/EZ weet wel beter! Toch? Er zijn twee bronnen van twee verschillende tijdstippen. Stadsdeelcoördinator Leo van Gent was twee keren openhartig en spontaan. Nu ontkent hij het. Ons kent ons!
De dienst OCSW en de SDC Noorddijk gedogen dit gedrag van WK en zijn BOB, ondanks het feit dat OCSW art. 30 lid 2 van de ASV OCSW moet handhaven en uitvoeren. De overheid moet zich eveneens aan de wet houden, nietwaar? Anders is er sprake van rechtsongelijkheid en willekeur.
Art. 30 lid 2 ASV OCSW luidt:
“Het college (van Burgemeester en Wethouders) kan aan een wijkorganisatie subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van:
a. Communicatie en informatieverstrekking;
b. Activering.”
Dit zijn de kaderstellende normen voor een OCSW-subsidie. Zie de jaarstukken van de BOB, waarin naar deze drie ijkpunten wordt verwezen.

Wat betreft art. 30 lid 2 ASV OCSW: zie mijn ingezonden artikel op Beijumnieuws van 7 september 2008. Nog immer actueel!
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html

Wim Klein “activeert” niet, maat stoot af. Hij demotiveert en verdrijft wijkvrijwilligers. Objectiveerbaar. Voor een ieder waarneembaar. In strijd met art. 30 lid 2 ASV OCSW. De ASV OCSW is een gemeentelijke wet (een verordening), die ambtenaren moeten uitvoeren. Dat is hun wettelijke plicht. De directie van de dienst RO/EZ verschuilt zich zogenaamd achter "ruzies" (waarin zij zich niet “mengt”), maar zij dient de BOB niet te steunen als deze niet voldoet aan art. 30 lid 2 ASV OCSW. Maar het gebeurt niet! Gedogen is het wat de klok slaat. Dat is niet goed voor de bevordering van “het vertrouwen in de overheid”. De Gedragscode voor ambtenaren hamert hier meerdere keren op. Volledig terecht.

Als de BOB niet voldoet aan art. 30 lid 2 ASV OCSW, dan dient deze OCSW-subsidie ingetrokken te worden. Zo eenvoudig is het, meneer Popken en mevrouw De Jager (leden van de RO/EZ-directie). Anders krijgen we een weerzinwekkende en ziekelijke gedoogcultuur bij de dienst RO/EZ, die reeds jaren onder vuur ligt. En bij de dienst OCSW.

Wie zwijgt en toedekt, stemt toe! Ook in die “ruzies” en veenbranden! Dat is niet goed voor de “bevordering van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum” (art. 2 lid 1 van de BOB-statuten). Dat weten we sinds oktober 2007...

@ Dirk: zullen we het zakelijk houden? Verval niet in de fouten van Menno Fritsma! Onderscheid oorzaak en gevolg!

14 juli, 2010 20:10

Inderdaad héél vermakelijk. Als zulke beschuldigingen aan gemeentelijke instanties en diensten, op een door diezelfde gemeente gesubsidieerd weblog, kunnen.

Buitenstaander zei

Kees Huizenga zei...
Het gaat om de Gedragscode voor ambtenaren (met name § 3) en de verkokerde ons-kent-ons-mentaliteit binnen de dienst RO/EZ. Blijkens het bovengenoemde artikel in het DvhN dekt de directie van de dienst RO/EZ Leo van Gent en Ruud van Erp. Dat is niet goed voor “het vertrouwen in de overheid”. Dat behoort deze directie te weten.
Ik citeer:
"Ambtenaren mengen zich niet in 'ruzies binnen organisatorische bewonersverbanden in wijken en buurten'."

Het punt is dat Wim Klein het centrale mikpunt en de hoofdoorzaak is van conflicten in de wijk Beijum. Wim Klein is tevens RO/EZ-ambtenaar. Dat wringt enorm. Dit prachtig en typerend citaat slaat uiteraard ook op RO/EZ-ambtenaar Wim Klein! De dienst RO/EZ bijt zich in zijn eigen staart. Schiet in zijn eigen voet. Dat was echter niet de bedoeling, maar wel het voorspelbaar effect. Geen slimme PR van de directie van de dienst RO/EZ. Op WK c.s. zijn twee redacties afgeknapt en ± 7 bestuursleden van de BOB (Henk Oostinga, Trea Pestman, Liesbeth Kuiper, Noha Hoijtink, Germen Weessies, Anna Riemersma en kandidaat-bestuurslid Prem Anroedh). Derhalve is het citaat in het DvhN van gisteren innerlijk tegenstrijdig. Wim Klein mengt zich immers grotelijks in wijkruzies. Is er hoofdonderdeel van, gegeven zijn notities die feitelijk BOB-dictaten zijn! Hij heeft zich zelfs bemoeid met de "goed-idee-subsidie" aan Beijumnieuws. WK ontkent dit, maar de directiestaf van RO/EZ weet wel beter! Toch? Er zijn twee bronnen van twee verschillende tijdstippen. Stadsdeelcoördinator Leo van Gent was twee keren openhartig en spontaan. Nu ontkent hij het. Ons kent ons!
De dienst OCSW en de SDC Noorddijk gedogen dit gedrag van WK en zijn BOB, ondanks het feit dat OCSW art. 30 lid 2 van de ASV OCSW moet handhaven en uitvoeren. De overheid moet zich eveneens aan de wet houden, nietwaar? Anders is er sprake van rechtsongelijkheid en willekeur.
Art. 30 lid 2 ASV OCSW luidt:
“Het college (van Burgemeester en Wethouders) kan aan een wijkorganisatie subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van:
a. Communicatie en informatieverstrekking;
b. Activering.”
Dit zijn de kaderstellende normen voor een OCSW-subsidie. Zie de jaarstukken van de BOB, waarin naar deze drie ijkpunten wordt verwezen.

Wat betreft art. 30 lid 2 ASV OCSW: zie mijn ingezonden artikel op Beijumnieuws van 7 september 2008. Nog immer actueel!
Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2008/09/wijkcommunicatie-en-de-bob.html

Wim Klein “activeert” niet, maat stoot af. Hij demotiveert en verdrijft wijkvrijwilligers. Objectiveerbaar. Voor een ieder waarneembaar. In strijd met art. 30 lid 2 ASV OCSW. De ASV OCSW is een gemeentelijke wet (een verordening), die ambtenaren moeten uitvoeren. Dat is hun wettelijke plicht. De directie van de dienst RO/EZ verschuilt zich zogenaamd achter "ruzies" (waarin zij zich niet “mengt”), maar zij dient de BOB niet te steunen als deze niet voldoet aan art. 30 lid 2 ASV OCSW. Maar het gebeurt niet! Gedogen is het wat de klok slaat. Dat is niet goed voor de bevordering van “het vertrouwen in de overheid”. De Gedragscode voor ambtenaren hamert hier meerdere keren op. Volledig terecht.

Als de BOB niet voldoet aan art. 30 lid 2 ASV OCSW, dan dient deze OCSW-subsidie ingetrokken te worden. Zo eenvoudig is het, meneer Popken en mevrouw De Jager (leden van de RO/EZ-directie). Anders krijgen we een weerzinwekkende en ziekelijke gedoogcultuur bij de dienst RO/EZ, die reeds jaren onder vuur ligt. En bij de dienst OCSW.

Wie zwijgt en toedekt, stemt toe! Ook in die “ruzies” en veenbranden! Dat is niet goed voor de “bevordering van het woon-, werk- en leefklimaat in Beijum” (art. 2 lid 1 van de BOB-statuten). Dat weten we sinds oktober 2007...

@ Dirk: zullen we het zakelijk houden? Verval niet in de fouten van Menno Fritsma! Onderscheid oorzaak en gevolg!

14 juli, 2010 20:10

Inderdaad héél vermakelijk. Als zulke beschuldigingen aan gemeentelijke instanties en diensten, op een door diezelfde gemeente gesubsidieerd weblog, kunnen.

Kees K. zei

Die buitenstaander lijkt in stijl en tekst wel erg op Kees H. En dan nog twee keer hetzelfde...

Anoniem zei

Mag Buitenstaander wel plagiaat plegen? Klaag hem aan Kees Huizenga! Heel apart dat hij dit 2x op een gem. sub.site mag verkondigen.

Dirk zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

Beste "Dirk" (M)als je je echte naam erbij zet kan ik deze reactie alsnog publiceren. Je hebt eerder de een opgehemeld en de ander afgebrand. Prima, maar dan met je echte naam M. Bedenk dat je met deze opstelling van verdeel en heers (de een ophemelen en de ander afbranden)verre van opbouwend bezig bent en de eenheid niet bevorderd.

Kees Huizenga zei

Deel 1

@ Anonieme Buitenstaander (waarom reageert u eigenlijk als "buitenstaander"?; tevens zonder naam; waarom verbergt u zich heimelijk?):

U gaat van de onjuiste gedachte uit dat als de gemeente een weblog subsidieert, de vrijheid van meningsuiting aan banden mag en moet worden gelegd door de subsidieverstrekker (dat heet gelijkschakeling of mediabreidel). Deze gedachte is geheel onjuist en in strijd met de democratische rechtsorde in Nederland, tenzij het Wetboek van Strafrecht en de Nettiquette overtreden worden.

De heer Bert Popken, waarnemend Algemeen Directeur van dienst RO/EZ, heeft op 21 mei 2010 tegen Johan Fehrmann gezegd dat hij zijn best wilde doen om voor Beijumnieuws een subsidie te regelen, mits hij in de toekomst "beschaafd" over de BOB zou schrijven. Johan weigerde dit pertinent. Geheel terecht. Heel kort nadien zag deze RO/EZ-topambtenaar in dat zijn spontane geste totaal in strijd was met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Waarvan melding. De subsidie aan Beijumnieuws heeft geen beperkende voorwaarden.

Die Gedragscode voor ambtenaren is behoorlijk normatief. In § 3 staat:
"U realiseert zich dat ook het oordeel van de buitenwereld van belang is. U kunt uw 'petten' misschien zonder problemen scheiden, maar als uw nevenactiviteit de schijn van belangenverstrengeling wekt, is dit ook schadelijk voor het vertrouwen in de overheid." Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Deel 2

Voorbeelden

1. Uit de barre praktijk. Wim Klein spreekt als BOB-voorzitter regelmatig met Peter Homan van Stadsbeheer Noorddijk van de dienst RO/EZ (over inrichting, beheer en onderhoud van de wijk). En met Leo van Gent, de stadsdeelcoördinator van Noorddijk (de derde ambtsopvolger van WK). Wim Klein is tevens RO/EZ-ambtenaar. Dat wringt. Nietwaar?

2. In het DvhN van 9 juni 2010 vergelijkt Wim Klein de opstandige Beijumers met "troebelwatervissers"; niet beseffende dat hij hierdoor zijn reputatie als gemeenteambtenaar ondermijnt.
Ik citeer Wim Klein in het DvhN:
"Ik kan mijn werk als ambtenaar en als BOB-voorzitter heel goed scheiden. Als een paar troebelwatervissers er een punt van maken, kan ik het niet helpen. Als dit niet kan, wat kan dan wel? Je moet als ambtenaar toch ook dingen kunnen doen als vrijwilliger?" Einde citaat.
Let op “moet”! Je kunt als privépersoon vrijwilliger zijn. Niet "als ambtenaar". Wim Klein maakt een prachtige en hem kenmerkende denkfout! Een KERNFOUT!!! Wim Klein negeert “de buitenwereld” in zijn verbeten reactie. “De buitenwereld”, waaronder de statutaire doelgroep van de BOB, is kenbaar niet belangrijk. En hoe zit het met die verdreven vrijwilligers van de BOB en de Beijumkrant?

3. In de BOB-Waarheid van juni 2010, pagina 2, wordt een oproep gedaan aan Johan Fehrmann, Anna Riemersma en Hans Koopman. Ze worden eerst zwartgemaakt en tevens gekwalificeerd als "wegduikers". Daarna volgt de oproep voor een gesprek. Pure schijn. Window dressing. Natuurlijk komt dit gesprek er niet. Vanwege de psychologische en tactische blunder van de taal en toonzetting van deze open brief. Dit slaat uiteraard onmiddellijk terug op het vertrouwen in Wim Klein als RO/EZ-ambtenaar. Het publieke handelen van Wim Klein als BOB-voorzitter haalt de media. Met andere woorden: de reputatie van de dienst RO/EZ wordt door Wim Klein geschaad in zijn publieke hoedanigheid als BOB-voorzitter. Negatieve bevruchting. In het stadhuis wordt de BOB zeer scherp gevolgd. Door meerdere wethouders. Beijumnieuws is “een waakhond van de wijkdemocratie”.

Nawoord

Zeer opvallend: in de BOB-krant van juni 2010 worden bovengenoemde “troebelwatervissers” en “wegduikers” genoemd als de veroorzakers van het feit dat vele Beijumers geen bestuurslid of kaderlid van de BOB willen worden. Alsof het BOB-bestuur in dezen geen blaam treft. Hoe introvert, kortzichtig, naïef, laconiek en defensief kun je als BOB zijn? Waarom steeds die zielige slachtofferrol? Steek ook eens de hand in eigen boezem!!!

Een hint

Als u mij integraal citeert, Buitenstaander, dient u mijn tekst wel tussen aanhalingstekens te zetten. Ook dat is Nettiquette. Het heeft te maken met respect en goede omgangsvormen.

Gerda zei

Kees is weer bezig met zijn eigen Bewonersorganisatie. Waar hij zelf volgens mij de rol van Wim Klein graag in vervult.
Luisteren naar anderen ho maar, ik spreek, ik spreek, ik spreek en wat een ander zegt luister ik niet, ik spreek door en ik spreek door en ik spreek door.
Ik ben de enige die gelijk heeft. Niemand anders.
REDElijkheid nooit van gehoord.

Je zou alleen maar je aansluiten bij de BOB, als anti-Kees keuze.

Kees Huizenga zei

Nog een toegift voor de welwillende en wijkopbouwende lezers

In de Gedragscode voor ambtenaren van december 2006 staat in § 1, handelend over "goed ambtenaarschap":

"U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

U houdt zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. U treedt correct op tegen burgers en bedrijven. U discrimineert niet en verleent geen voorkeursbehandelingen." Einde citaat.

Dat "correct optreden" slaat tevens op nevenfuncties. Zie het bovengenoemd citaat uit § 3 van deze Gedragscode (zie deel 1 van vanmiddag, onderaan).

Wim Klein ziet dissidente en gedemotiveerde wijkvrijwilligers (volgens Menno Fritsma -in betere tijden- "het goud van de wijk") als "troebelwatervissers" en "wegduikers". In ieder geval is hij mede- en hoofdverantwoordelijk voor het negatief wegzetten van afgetreden bestuursleden en redactieleden. Deze negatieve bejegening kan gebrandmerkt worden als bewuste discriminatie (derhalve in strijd met deze Gedragscode).
Deze afgetreden wijkvrijwilligers hebben kennelijk zo'n sterke invloed en uitstraling (qua publiek gevolg) dat de BOB geen bestuurskader kan krijgen. Maar de BOB kijkt echter niet naar de balk in de eigen ogen (de echte oorzaak). Sterker nog: de afgetredenen (met frisse tegenzin overigens) worden er expliciet van beschuldigd dat de BOB geen bestuurskader kan aantrekken.

Dergelijke bestuurlijke ongein, te lezen in de BOB-krant van juni 2010, p. 2, slaat uiteraard terug op het gezag van Wim Klein "als ambtenaar". Het vertrouwen in hem vermindert door onzinnige uitingen in het verkokerde ledencontactblad van de BOB. Laten de ambtenaren van de diensten OCSW en RO/EZ daar eens goed over gaan nadenken!!!

P.S. 1: Alle waarschuwingen in 2007 van wijkopbouwwerkster Anja Bos van STIEL zijn -achteraf bezien- bewaarheid gebleken.

P.S. 2: Wees niet boos op de boodschapper!

P.S. 3: Ga mij niet persoonlijk beledigen indien u als digipester geen inhoudelijke (!) argumenten meer heeft! O.K.?

P.S. 4: Wat betreft die verboden "voorkeursbehandeling": hoe zit het met die Wijkwegwijsbus van BOB-bestuurslid Tiemen Wagenaar, gefinancierd uit de NLA-gelden voor Beijum? "Ons kent ons"???