donderdag 1 juli 2010

TOEKOMST(DROOM)BEELDEN OVER BEIJUM

Een lezeres stuurde op verzoek nog wat informatie over de eergisteravond gehouden bijeenkomst in de Boerderijum. Toekomstige (droom)beelden over Beijum was het thema van de avond. Vandaag of morgen wordt nog een foto opgestuurd van de Fakkeluitreiking.

Er waren zeker 40 vertegenwoordigers en 20 sprekers.

Een enkele had een totaal droombeeld. Voor velen was het ook de kans om hun doelgroep en werkwijze te benadrukken. Uit de bijeenkomst bleek dat het voorzieningenaanbod per doelgroep uitgebreid en erg divers is. Er werd ook gepleit voor meer samenwerking tussen organisaties.
Vooral het punt van afgebakend beheer van wegen, bermen en sloten was velen een doorn in het oog.

Het was tevens een gelegenheid om de eigen organisatie te promoten en onder de aandacht te brengen. Een aantal droombeelden die er uit sprongen ( of nachtmerries/) waren:
guerilla gardening dwz dat bewoners zelf de saaie planten van de gemeente vervangen, stoeptegels eruithalen en daar wat leuks planten.
Meer gestructureerde naschoolse dagopvang voor de jeugd.

De Vensterschool hield een pleidooi voor uitbreiding en profesionalisering en samenwerking van het totaal onderwijs, ( dus ook ouders meer betrekken) een leven lang leren.
Ook Pand49 met een plan voor een kunstenaars "wijk" in het gezondheidscentrum als dat straks wellicht verhuist naar het nieuwe Innersdijk.
Winkels, Exposities, Ateliers, woningen en een grote multifunktionele ruimte is hun ideaal.
De bieb gaat gratis internet leveren en wil investeren in nieuwe voorzieningen en activiteiten. Ook wil men het publiek nog beter bedienen door ruimere openstelling .
Echt diep ingaan op alles kon niet want elke spreker had 5 minuten de tijd.
Toch gaf het een goed totaalbeeld.

Geen opmerkingen: