vrijdag 15 maart 2013

BOMENKAP IN GROENE HART VAN BEIJUMIn het nabije verleden liepen Beijumers te hoop als het groen in de wijk werd bedreigd.  Of het om aanpassingen in het Kardingerpark gaat of als een weilandje moet wijken voor  een nieuw te bouwen  ontmoetingscentrum (plan uit 2003 dat het door protesten niet haalde), steevast was en is het standpunt van de wijk: Blijf met je poten van onze groene wijk af. Met 'je' werd de gemeente Groningen bedoeld. Een weg op het Innersdijkgebied tegen de rand van het Groene Hart aan (plan dat onlangs werd gepresenteerd)? Niks niet. Aldus boze Beijumers. Blijf van onze groene wijk af. Waar ondergetekende dan niet zo goed bij kan, is het feit dat er deze dagen zonder enig protest tientallen bomen in het Groene Hart van de wijk zijn neergehaald. Omgezaagd en afgevoerd. Het zal allemaal z'n redenen hebben. Op Groningen.nl staat o.a. dit over het bestemmingsplan Groene Hart: Het Groene Hart van Beijum moet een 'ecologisch gebied' worden. Dit relatief jonge stadsdeel kenmerkt zich door een natuurlijke en rijk vertakte groenstructuur die goed verdeeld in de hele wijk aanwezig is. De wijk ligt aan de stadsrand en de groenstructuren zijn goed verbonden met het buitengebied. Het zijn vooral de Groene Long, de Boterdiepzone, de zuidkant van Beijum, de groenstructuren langs de Ringweg, de Beijumer Zuidwending en de verschillende kleinere groenstructuren die tussen de woonheerden liggen die belangrijke natuurfuncties dragen. Daarnaast zijn de talrijke particuliere groene tuinen ondersteunend.
 Ecologische waarden
Ecologisch gezien zijn het met name het Boterdiep, de Groene Long, de rand langs Kardinge, het groen langs de Ringweg, het Spakenpad en de Beijumer Zuidwending die waardevol zijn. Deze gebieden en verbindingszones zijn vastgesteld op de Stedelijke Ecologische Structuurkaart van 2008. Hier leven belangrijke (deel)populaties van onder andere verschillende en beschermde vleermuissoorten, marters, egels, muizen, planten, libellen, vlinders en veel vogelsoorten. Vooral de zone langs het Boterdiep kent hoge natuurwaarden met onder andere orchideeën, morgensterren, ratelaars, vlinders met onder andere het zeldzame groot dikkopje, libellen, vleermuizen, amfibieen, ijsvogels, grote bonte specht en dergelijke. In de Groene Long en langs de Beijumer Zuidwending komen kenmerkende bosvogels als grote bonte specht, vink en boomkruiper voor, vleermuizen, kleine kaardenbol, brede wespenorchissen, paarse morgensterren en verschillende stinzensoorten voor. Ook de kleinere groenstructuren die soms wat meer diffuus in de wijk liggen werken versterkend. Dit zijn ondersteunende groenaders die de wijk voor genoemde diergroepen ontsluiten en verbinden.
Is het allemaal wel zo goed bedoeld? Een lezer dacht er in dit blogbericht van 7 maart het zijne van: het is een bezuinigingsoperatie. Onlangs mailde hij weer: Ik heb nu wat meer informatie gekregen wat betreft de ingrijpende maatregelen van de ' de groene long'. (dat 'groene' mag je best weglaten in je berichtgeving, Johan). Waarschijnlijk begin april wordt gestart met de werkzaamheden.  Zoals ik het heb vernomen via  iemand die werkt bij Ruimtelijke  Ordening worden er in april en mei maar liefs 62 bomen gekapt in het park! Als dat is gebeurd, worden de sloten verbreed (om nog meer winkelwagentjes in te gooien). Langs de sloten worden kruidenbermen aangelegd. De werkzaamheden zullen duren tot ongeveer augustus. Oh ja, hij had het ook over het aanleggen van een grote poel ergens bij de Bunnemaheerd. Overigens, vooral rondom de Bunnemaheerd wordt veel gerealiseerd, zoals  struikgewas en een soort 'wallen' . Ik vraag me af of  de bewoners van genoemde heerd al op de hoogte zijn gebracht  door de gemeente van deze nogal ingrijpende veranderingen. Volgens degene die ik ken bij ROEZ wordt dat  wel gedaan, maar de plannen liggen vast, er kan niet meer over gediscussieerd worden. 
Wat mij betreft mag je dit publiceren op je Beijumnieuws, merken we wel of de bewoners al op de hoogte zijn.
Er staat van alles te gebeuren in dé groenstrook van Beijum. Of Beijumers liever het oude Groene Hart van Beijum hadden willen behouden, of dat ze toch akkoord gaan met een 'ecologische' invullling, dat moet iedereen zelf maar uitmaken. Maar waarschijnlijk gaat 'Beijum' stilzwijgend akkoord met de veranderingsplannen. Bekijk desgewenst de video en zie hoe waardevolle bomen worden neergehaald en afgevoerd. (Foto's en video van gistermiddag)8 opmerkingen:

Anoniem zei

Jeetje wat zonde zeg. Krijgen we onze zuurstof van

Anoniem zei

Het draait om geld en bezuinigingen. Zonde van de bomen.

emmy zei

Woon aan de onnemaheerd en kreeg inderdaad een week of zo geleden een brief dat er binnenkort met werkzaamheden zou worden begonnen.
Voor bezwaar was het al te laat helaas. Hiervoor heb ik nooit enige informatie gekregen van deze plannen.

Vind het park er nu uitzien alsof het grondig in de kont is genomen doro de gemeente.

Anoniem zei

Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de gemeente dit heeft overlegd. Is er ook maar een persoon te vinden die achter deze vernielzucht staat?
(woon in de Bentismaheerd)

Kees Huizenga zei

Zie het artikel van RO/EZ-ambtenaar Kees van Bohemen in de Beijumkrant van febr. 2013 op de twee NLA-middenpagina’s: “Aanpak Groene Long: Fase 2”.

“Samen doen”!

Het NLA-credo luidt: "Vertrouwen in de buurt". Waaruit blijkt dit vertrouwen in de overlegpraktijk?

Wie zijn hierbij betrokken?

In de eerste kolom schrijft Kees van Bohemen:
“Al enige jaren wordt samen met de bewoners gewerkt aan de vitalisering van de Groene Long in Beijum.”

Welke bewoners?

Is dit de werkgroep Groen en Grijs van de BOB? Of het NLA-wijkteam Beijum of de vaste kern bewoners rondom de Groene Long (waaronder Theo Smit, ir. Rob van Gemert van RO/EZ, etc.)? Zijn hier ook omliggende heerden of heerdcomités actief bij betrokken? Zo nee, waarom niet? Is het wederom "ons kent ons"?

Ik verwijs verder naar de prachtige gemeentelijke tips van "Operatie Achtertuin" van april 2003 (zie Google).
Tip 1 luidt: "Plaats omwonenden niet voor voldongen feiten!"


P.S.: Aardig is om uit de ambtelijke NLA-bijdrage te vernemen dat die Beijumer NLA-hekken in totaal € 49.000 gekost hebben (zie 5-de kolom, onderaan).

Kees Huizenga zei

Operatie Achtertuin

“Waarom het zo vaak mis gaat? Omdat bij het bepalen van een locatie vaak alleen gekeken wordt naar de formele en technische voorwaarden, zoals de grootte van het gebouw en de vraag of het binnen het bestemmingsplan past. Is dat allemaal in orde, dan wordt het plan bekend gemaakt aan de burgers. En die gaan dan steigeren. Het is veel verstandiger als je van tevoren probeert draagvlak te verwerven en andere betrokkenen binnen en buiten de gemeente er in een vroeg stadium bij betrekt.”

Tip 1: plaats omwonenden niet voor voldongen feiten.

Voor de volledige tekst van “Operatie Achtertuin”, uitgegeven door de gemeente Groningen, zie:

http://www.zonlichtenruimte.nl/handigelinks.htm

Anoniem zei

De hele kwestie is zo ongeveer door mij 'aangeslingerd' omdat een kennis bij Ruimtelijke Ordening werkt en vertelde van de plannen met de aanpak van 'de Groene Long'. En dat blijkt dus nogal drastisch te zijn. Het kappen van ongeveer 70 bomen in het park, is nog maar de eerste fase! Overigens, de betreffende bomen krijgen een duidelijk merkteken.
Jan Bakker

Anoniem zei

Die ambtenaar van de bob werkt toch ook bij de ruimtelijke ordening