woensdag 27 maart 2013

RONDOM KRUISPUNT BEIJUM ZUID (35)

 De voorbereidingen van de aanleg van rotondes en een nieuwe fietsbrug bij Beijum Zuid zijn nog steeds in volle gang. Er gebeurt van alles waar ondergetekende geen weet van heeft, hij vertrouwd er maar gewoon op dat alles in orde komt. Zoals de aanleg van een middenberm, u ziet dat een gedeelte van de stoep langs het Heerden-fietspad hiervoor gemarkeerd is. Rechts in het midden, nog steeds de onderste foto (bovenste natuurlijk!), is een ronding zichtbaar, het kan bijna niet anders of hier komt een rotonde. Op de onderste foto is te zien dat een gedeelte van de fundering aan de Hunze-kant met oranje plastic is afgedekt. Waarom? U mag het zeggen, aan de Beijum-kant ligt de fundering gewoon open en bloot.

Via www.ringgroningen kwam dit binnen:
Mogelijke afsluiting voor fietsers van 2014 tot 2015   
Fietsenquête Noordzeebrug voor inzicht in alternatieven 
Op 2 april, ’s ochtends van 7.00 uur tot 12.00 uur, zullen een aantal enquêteurs namens de Provincie Groningen nabij de Noordzeebrug enquêtes uitdelen. Doel is om informatie in te winnen over het fietsgedrag, de bestemmingen en wensen t.a.v. omleidingsroutes van de fietsers die regelmatig gebruik maken van de Noordzeebrug. Aanleiding is de voorgenomen afsluiting van de Noordzeebrug voor fietsverkeer  in het najaar 2014 t/m de zomer van 2015. De Provincie Groningen onderzoekt of er aanleiding is  om vervangende alternatieven in te zetten zoals bijvoorbeeld een pontje of een fietsbrug. Een andere mogelijkheid is omfietsen.
Omleiding 
Afhankelijk van de bestemming kan het dan om ca. 1 tot 1,5 kilometer extra gaan. Alternatieve fietsroutes zijn vooralsnog via de St. Walfridusbrug (Spoorbrug) of  of via de Korrewegbrug 
Noordzeebrug
Tussen 2013 en 2015 gaat de provincie Groningen, in samenwerking met de gemeente Groningen, de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe brug wordt hoger (circa 3 meter) en de bestaande brug wordt volledig gesloopt. Dit vindt in twee fasen plaats. Dit is mogelijk omdat de brug uit twee dekhelften bestaat. De verwachting is dat het vanaf het najaar 2014 t/m de zomer van 2015 niet mogelijk is om over de Noordzeebrug te fietsen. Auto’s kunnen dan wel gewoon over de brug. Echter het dekhelft is te smal om zowel auto’s als fietsers op één traject te laten rijden. De volledige enquête treft u aan op www.ringgroningen.nl

Geen opmerkingen: