donderdag 21 maart 2013

SCHOOLVOETBAL EN BUURTBATTLE


 De afgelopen donderdagmiddagen was het drukker dan normaal op het voetbalveld naast de Jaltedaheerd. Zoals ook vanmiddag. Er stonden een tiental fietsen, een paar ouders en op het veld waren een twintigtal jongens met een paar oranje ballen in de weer. Aan een begeleider de vraag gesteld waarom er werd gevoetbald. "We zijn bezig met schoolvoetbal, maar je kunt volgende week beter weer komen want dan wordt het druk." Hij vertelde nog dat het voetballen vanuit de nabij gelegen Beijumkorf wordt georganiseerd. En dat het om een Beijumer schoolvoetbalteam gaat. De oranje ballen vlogen door de lucht en in de sloot, zie links. Wat een sportiviteit op het veld waar op 30 april jaarlijks het Koninginnedag-vrijmarktfestijn wordt georganiseerd. Kort na het maken van de foto's ontmoette ondergetekende een jongerenwerker: "Hé moet je niet even naar de sporthal? Daar zijn ze aan het oefenen voor de buurtbattle. Ze voetballen binnen in de zaal omdat het buiten zo koud is." Wat is ook nog maar de Buurtbattle?
Schoolvoetbal en Buurtbattle. Voetballen blijft toch de populairste sport onder de jeugd. Ook in Beijum.

Geen opmerkingen: