dinsdag 12 maart 2013

DE WIJKPERIKELEN SUDDEREN DOOR

De digitale wijkkrant www.lijn6.com heeft de laatste week 'de eer' om als platform voor de aanhoudende 'wijkdiscussie' te functioneren. Ondergetekende verbaast zich hogelijk over de gebezigde termen van de beheerder van de openbare bibliotheek van Beijum die een soort van heilige oorlog lijkt te voeren tegen 'het kwaad in de wijk.' De clubmedewerker en clubbladschrijver beticht andersdenkenden er van 'holle fratsen en holle praat' te verkondigen. Kees Huizenga is een 'beroepsruziemaker' aldus de mijnheer, en de opposanten van de wijkclub behoren tot "een klein clubje dat destructief bezig is." Vanzelfsprekend wordt de eigen club en het lijfblad de hemel in geprezen.
Er zullen lezers zijn die er zo langzamerhand poepzat van worden. Maar toch vestig ik even de aandacht op een representant van de wijkclub en beheerder van de bieb die vindt dat "we even normaal met elkaar om moeten gaan." Lees desgewenst de reacties onderaan dit bericht op Lijn6. Er wordt ook gerept over een 'doodlopende weg.'...
Update 13.02 uur. Ik begrijp van Lijn6 dat ze de 'discussie' gestopt hebben. Als eerste reageert hieronder de betreffende persoon die in het verleden een paar keer verkondigde nooit meer op Beijumnieuws te reageren. Let ook op de laatste zin in de reactie. Vanzelfsprekend blijft ondergetekende dingen vanuit de bieb verslaan, net als dat hij deed met de wedstrijd rond Plein Oost en het Beijumboek. Ook omdat de rest van de medewerkers van de bieb dit graag willen en met lede ogen en hoofdschuddend het gedrag van hun baas gadeslaan.
Update 14/3: Op Lijn 6 staat een bericht met als strekking: College van B&W  heeft twijfels of een ambtenaar van de gemeente wel actief kan zijn in buurtvertegenwoordigde organen. Lees hier.

14 opmerkingen:

Menno Fritsma zei

deze reactie is er direct weer afgehaald door Lijn6. Johan, ik neem aan dat deze niet door jou wordt gecensureerd:

Hoera, Beijumnieuws bemoeit zich er ook mee en dat was te verwachten. Prima, want nu kunnen nog meer mensen lezen dat Hans Koopman geen andere argumentatie geeft voor de hetze tegen de BOB dan dat hij en twee anderen zich drie tot vijf (!) jaar geleden erg onheus behandeld voelden. En die rancune moet blijkbaar tot in lengte van jaren luid blijven klinken. Ook graag via de pers, zodat heel Groningen een beeld krijgt van Beijum als ruziewijk. Er zijn indertijd meer redactieleden opgestapt bij de Beijumkrant, maar zij zijn hun eigen weg gegaan zonder achterom te blijven kijken.
Mijn werk heeft niets te maken met mijn vrijwilligerswerk bij de Beijumkrant, dus dat hoeft niet genoemd te worden. Overigens: Lijn6 is altijd welkom om verslag te doen bij onze activiteiten. Sterker nog, ik stuur vaak een uitnodiging. Johan Fehrmann is altijd welkom, maar niet als verslaggever bij activiteiten vanwege zijn te opdringerige handelswijze.

Bezorgde beijumer zei

A. Waarom bemoeit Menno Fritsma van de bibliotheek zich met een ordinaire ruzie en doe hij daaraan mee?
B. Wat is de reden dat hij van af en toe een speldeprikje tegen de Bob een hetze maakt? Waarom gaan hij en de Bob niet van eigen kracht uit?
C. Mag hij als beheerder de ene journalist/fotograaf weigeren in de biblioheek en een ander toelaten?
D. Is hij zich niet van zijn verantwoording bewust. De bibliotheek en de Wegwijzer brengt hij met deze reacties in een kwaad daglicht.
E. Ik kijk dagelijks op lijn6 en beijumnieuws. De hetze en de rancune zie ik niet.

Kees Huizenga zei

Hierbij mijn reactie van vandaag, 13:07 uur op lijn6.com. Deze herhaal ik op Beijumnieuws.

"Prachtig! Menno Fritsma heeft met zijn laatste reactie gans transparant bewezen dat hij Beijumnieuws met twee petten op behandelt. Zijn BOB-pet en zijn OB-pet. Op basis van één partijdig vooroordeel. Bedankt Menno!

Menno Fritsma heeft in het verleden geschreven dat hij Beijumnieuws niet onder "de pers" rangschikt. Johan Fehrmann is volgens MF ook geen journalist.

Wie bepaalt of JF "opdringerig" is? Met de collega's van de bieb in Beijum heeft Beijumnieuws zeer goede contacten. Luistert Menno wel goed naar de adviezen van zijn collega's in de bieb van Beijum? Het gaat wederom over die petten..." Einde van mijn reactie op lijn6.com.

De beleidslogische vraag is: waarom was Johan Fehrmann van Beijumnieuws ongeveer drie jaar geleden niet “opdringerig”? Dit waren de pronkende jubelcitaten van MF:

“Zo willen we het graag zien, Johan!”

“ Kom je gauw weer met je klompen en camera in de bieb?”

“Beijumnieuws is een parel voor de wijk!”

Het mooie is dat de weigering van MF om jou, Johan, als verslaggever in de bieb toe te laten nu zwart op wit op zowel Beijumnieuws als lijn6.com staat. Hier is de locatiebeheerder van de OB in Beijum op aan te pakken. Het is namelijk niet rechtmatig en niet rechtsgeldig. “Verdeel en Heers Beijum” in de barre praktijk gebracht in de Openbare (!!!) Bibliotheek van Beijum.

Dorpspolitiek op zijn smalst. Persoonlijke rancune, wrok, wraak en willekeurige uitsluiting. Opportunisme pur sang! Heel goed voor “de bevordering van de leefbaarheid” in de dolle dreven van Beijum. Kan Menno de persoon scheiden van de zaak? Wat is de oorzaak van zijn metamorfose? De grote verandering van jubelgeroep in een grievende en persoonlijke vendetta!

Anoniem zei

Is dat die kleine man met die kale kop? Die komt altijd zo vriendelijk over. Ik kan me dit gedrag niet voorstellen bij hem

Jan Bakker zei

Dat de heer Fritsma zijn zegje mag doen op Beijumnieuws) bewijst de openheid van dit medium. Veel bewoners van Beijum verwachten in principe hetzelfde van de BOB. En het is terecht dat daar kritiek op is, al jarenlang.

Anoniem zei

Een beheerder of conciërge mag nooit misbruik maken van z'n functie. Tip, bespreek het met de wijkagenten. Dhr. Fritsma heeft geen poot om op te staan.

Anoniem zei

Uit het onderzoek van de heer Abbing is een vraag aan de gemeente naar voren gekomen. Letterlijk staat in de zakelijke samenvatting "Wel wordt aanbevolen in algemene zin een standpunt in te nemen over de vraag of een ambtenaar van een gemeente Groningen wel actief kan zijn in buurtvertegenwoordigende organen".

Dat de heer Abbing dit adviseert zegt al iets.

Ik denk dat Beijum heeft laten zien dat dit niet wenselijk is.
De woorden die over en weer vliegen horen niet thuis bij een ambtenaar en de heer Klein heeft wel de leiding als voorzitter.
Die hoort een bindende factor te zijn.

De gemeente kan dus eindelijk een einde brengen aan het geruzie door gewoon hierover een standpunt in te nemen.
Ambtenaren behoren geen nevenfunctie te hebben in buurtvertegenwoordigende organisaties. De schijn van belangenverstrengeling ligt op de loer. Het lijntje is te dun.

Onvoldoende aanleiding schrijft de heer Abbing om de heer Klein op dit moment zijn toestemming tot uitvoering van zijn nevenfunctie in te trekken.
Dat zegt precies hetzelfde wat de ombudsman al concludeerde en waar dit onderzoek voor diende.
De heer Klein heeft de schijn tegen. Anders had er in het verslag gestaan er is geen aanleiding.

Maar dat stond er niet.
Dus ik begrijp niet zo goed waarom de BOB zo triomfantelijk doet. Dit verslag is niet zo positief als er gezegd wordt.

Jan Bakker zei

Persoonlijk vind ik dat de buurtclub niet zoveel aandacht moet krijgen, dus stop de zinloze discussie hierover. Wel wil ik nog even kwijt dat Menno Fritsma zegt op Lijn6 "...dat is de wijkdemocratie die bij de BOB hoog in het vaandel staat." Toch een ongeloofwaardige uitspraak na het artikel in hun buurtkrantje.

Jan Bakker zei

Persoonlijk vind ik dat de buurtclub niet zoveel aandacht moet krijgen, dus stop de zinloze discussie hierover. Wel wil ik nog even kwijt dat Menno Fritsma zegt op Lijn6 "...dat is de wijkdemocratie die bij de BOB hoog in het vaandel staat." Toch een ongeloofwaardige uitspraak na het artikel in hun buurtkrantje.

Anoniem zei

http://www.lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1926:samenvatting-college-van-b-en-w-heeft-twijfels-of-een-ambtenaar-van-de-gemeente-groningen-wel-actief-kan-zijn-in-buurtvertegenwoordigende-organen&catid=21:commentaar&Itemid=88

Anoniem zei

@anoniem 15.06
Het college van B&W heeft helemaal geen twijfels.
Dit is het antwoord van de heer Abbing n.a.v. het bezwaar van openbaarmaking van zijn onderzoeksrapport.

Het wordt aanbevolen dat hier stelling in wordt genomen.
Een pakkende koptekst maar onjuist.

Anoniem zei

Oh, ik dacht dat het college het rapport heeft gekocht en dat ze dat uiteindelijk zelf hebben geschreven of bijgeschaafd. Ik snap niet waarom het niet openbaar mag

Kees Huizenga zei

In die supersamenvatting zie ik de knedende hand van drs. Bert Popken van RO/EZ. Of een ander lid van de concerndirectie.

"Wie betaalt, bepaalt."

Vraag: welk beslag hebben de interviews gelegd op de omvang van het rapport?

Beantwoordt deze samenvatting het doel van het onderzoek van Abbing?
Waaruit blijkt dat van belangenvermenging geen sprake is? Weet mr. Ben Abbing met hoeveel beleidsterreinen van de dienst RO/EZ de BOB zich feitelijk (!) bezighoudt?
Ik noem: verkeer, stadsbeheer (waaronder het "ecologisch maaibeleid"), ruimtelijke ordening, (sociale) wijkvernieuwing, NLA-hekken zonder hekdeuren, groenbeleid, de Groene Long, studentenwoningen in Beijum (de BOB heeft in dezen een rechtszaak verloren en Wim Klein bewust niet het woord laten voeren bij (a) de raadscommissie Ruimte & Wonen en (b) later bij de bestuursrechter), de golfbaan, de zuidkant van Beijum (het landschap van Kardinge), de dreigende sluiting van schoolgebouwen, de aanpak van Plein Oost, het nieuwe bestemmingsplan voor Beijum, de bouw van Innersdijk, de aanpak van de Oostelijke Ringweg (het halve klaverbladmodel), etc. De Ombudsvrouw of mr. B. Abbing had dit op eigen initiatief kunnen onderzoeken. Heel concreet naar de diverse RO/EZ-beleidsterreinen, mede gegeven de statuten van de BOB.

Beijum heeft ook woonwagenbewoners, de doelgroep van het RO/EZ-werkterrein van Wim Klein. De samenvatting verwijst niet naar deze specifieke overlapping c.q. belangenverstrengeling.

Hoe gemakkelijk is het om binnen de dienst RO/EZ, met name binnen de lunchruimte van de begane grond op het Gedempte Zuiderdiep, diverse beleidsambtenaren op subtiele wijze vragen te stellen. En passant. Idem dito langs de enorme verbindingstrap van RO/EZ-Gedempte Zuiderdiep 98.

Wijsheid is: bij twijfel niet inhalen. Ergo: geen dubbele petten. Ambtenaar: houd je bij je eigen leest! Met dank aan de socioloog Max Weber.

Zie verder de gang van zaken met de eenmalige subsidie aan Beijumnieuws ("een goed idee"), waartegen de BOB een paar jaar geleden fel heeft geageerd bij de SDC Noorddijk (lees: Leo van Gent), onderdeel van de dienst RO/EZ.

Het laatste gedeelte van de samenvatting is wel aardig. Wat doet de gemeente met ambtenaren die actief zijn in door de gemeente (lees de dienst OCSW) erkende wijkorganisaties?
Pakt het college van B&W deze vraag op of gaat ze door met hartelijk gedogen...

"Ons kent ons!"

Nog een tip: oud-BOB-secretaris Anna Riemersma weet hoe vaak Wim Klein overdag bereikbaar was op zijn privé mobiele telefoon. Voor BOB-zaken. Wellicht tevens op zijn privé laptop.

Anoniem zei

Complimenten voor de knap geschreven stukjes s van Kees Huizinga. Ook zijn stukjes op Lijn6 lees ik met veel plezier. Correct Nederlands en professioneel geschreven. Helaas zijn de meeste reacties op Lijn6 en hier moeilijk te ' ontcijferen' vanwege taalfouten en krom Nederlands.
Jan Bakker