dinsdag 26 maart 2013

UIT DE OUDE DOOS (154)

Zie ook de vorige Doos. Kosten nog moeite werden de afgelopen jaren gespaard, Plein Oost moést en zou bruisen. In januari van het vorig jaar werd een foto gepubliceerd van een zeskamp die een jaar of acht negen geleden werd gehouden op het plein. Een zeskamp tussen verschillende heerden. Kijk desgewenst nog even hier. Na de betreffende zeskamp vond er in het Café Biljart een prijsuitreiking plaats. Op de foto ziet u de winnaars van het evenement, het team van de Froukemaheerd houdt trots en triomfantelijk de beker omhoog. Het was op wijkniveau nog de tijd van pais en vree. Geen kampen, geen wij/zij-gedoe en geen gedonder in het vooronder. Nieuwsblad van het Noorden was destijds dé vijand, zoals die krant over Beijum schreef! Oei, oei oei, tegen het zere been van menig Beijumer. Een wisselbeker is bovenstaande bokaal (foto) nooit geworden, bij mijn weten was het de laatste zeskamp ooit op Plein Oost. Misschien moet het weer in ere hersteld worden. Het is toch geen gek idee, om binding en samenhang in de wijk te creëren organiseer je een soort van oorlog, een battle. De paradox van de vrede. Wij tegen zij, onze heerd is de beste. Alle neuzen dezelfde kant op, maar wij zijn superieur. Beijumers moeten wat te knokken hebben. Gewoon elk jaar een zeskamp of heerdbattle organiseren. Beijum Oost tegen Beijum West. Noord tegen Zuid. De winnaars mogen de Hunze uitdagen.

Geen opmerkingen: