zaterdag 23 maart 2013

ONDERTUSSEN IN DE WEGWIJZERAfgelopen donderdagmiddag liep ondergetekende de Wegwijzer binnen om te kijken hoe de stand van zaken daar was. De dames van het STIP hadden spreekuur, op het moment van binnenkomen waren er geen klanten, daarom even een foto van een interne bespreking. Zie boven. Even internet navlassen op Stip Beijum: U bent van harte welkom bij Stip Beijum om een praatje te maken, informatie te halen, een probleem te bespreken of vrijwilligerswerk te zoeken.
 Locatie: De Wegwijzer, Ypemaheerd 42.
Openingstijden: dinsdag van 9 tot 12 en donderdag van 14 tot 16.30.
Telefoon: 050-549 02 29
E-mail: beijum@stip-groningen.nl.
 Aan de balie zat een nieuwe medewerkster, zie links. "Ja hoor, maak maar even een foto." Haar naam ben ik vergeten, wel vertelde ze dat iedereen die de Wegwijzer binnenkomt zich aan de balie moet melden. En ondergetekende dus ook. Waarvan akte. Achter ondergetekende hing iemand met z'n hoofd in het plafond. Zie foto rechts. Wat zou de man daarboven uitspoken? Was hij wat kwijt? Iets met elektra, of een geheime bergplaats? Was hij z'n hoofd kwijt?
Nou niet te flauw en te melig worden, in de Wegwijzer aan de Ypemaheerd zitten allemaal mensen die u de weg kunnen wijzen. Eventueel letterlijk naar een weg of heerd in de wijk. Maar ook in figuurlijke zin, in het labyrint der dienstverlening kunnen mensen immers ook de weg kwijtraken.


Geen opmerkingen: