zondag 22 juli 2018

DAGBLAD SERIE 'WIJK AAN HET WOORD' OVER BEIJUM


'In Beijum, de wijk die onlangs 40 jaar bestond zijn de problemen door intimidatie en drugs hardnekkig.'  

Een interessant artikel  in de zaterdagkrant van Dagblad van het Noorden.

Nieuwe serie, 'Wijk aan het woord.''

Moet het niet heten 'Journalist aan het woord?' 


Nee, deze blogger pretendeert niet alles over zijn woonwijk te weten. Hij kan de plank ook zeker een keer mis slaan. En, altijd interessant om te lezen hoe een beroeps-collega tegen Beijum aankijkt.


Maar serieus, schrijver Frank von Hebel, zijn de problemen door intimidatie en drugs echt hardnekkig in Beijum? Zou mooi zijn als je deze boute beweringen weet te onderbouwen. Hoe kom je aan die wijsheid? Cijfers graag.

De Beijumblogger is geen cijfer-fetisjist, maar dat dit 'zomaar' uit de losse mouw wordt geschud geeft te denken. Als dat zo is.

Trouwens, klik de linker afbeelding groter en lees. De wijk bestaat het hele jaar 40 jaar, als het goed is volgen er nog meer festiviteiten.

Wat nou, 'de openbare ruimte is erg grauw, gedateerd en onoverzichtelijk?'

Waar slaat dat op? Fiets eens door de wijk, de openbare ruimte ziet er voor 99% geweldig uit, wat een groen, wat een zomer-fleur.

Nee, het geeft geen pas om je tegenover een  iemand die vanachter een computer elders in de stad vreemde dingen over Beijum verkondigd te verdedigen. Maar toch.

'Waardoor de winkelpleinen niet tot gezellig winkelen uitnodigen?'
Waar slaat dat nou weer op? Beijum kent maar één winkelplein, bij Winkelcentrum Beijum. Op Oost kennen we Plein Oost, maar daar staat maar één winkel. Dat is geen winkelplein. Noemen we in de stad een plein waarop maar een winkel staat soms een winkelplein?

'Meer woonruimte voor ouderen en jongeren in voormalige scholen?'   
Ja, dat gerucht heeft de blogger ook opgevangen. WIJ-Beijum, is de verwachting, verhuist over ongeveer een half jaar naar het Derdengebouw op het Innersdijk-terrein. Vijf jaar geleden woonden er ook mensen in het gebouw.   Maar WIJ ging er heen.    
In voormalige scholen De Dijk en daarna Expeditie, Wibenaheerdwonen ook reeds twee jaar mensen.

Toe maar, prop jongeren en senioren maar in leegstaande scholen die door zeer veel gemeenschapsgeld zijn (om)gebouwd.

Dagblad, ten tijde van fakenews is het handig zo secuur mogelijk te zijn, iets minder gemakzuchtig zou mooi zijn. 

Nee, geen slachtoffer-gehuil van schrijver dezes. Maar dat domme ongefundeerde geschrijf over Beijum soms...

Over de zomerschool. Daar zullen de leer-achterstands-kids uit Beijum blij mee zijn...lekker met tropische temperaturen naar school moeten, terwijl leeftijdsgenootjes op vakantie zijn. Leve de school-apartheid.

Maar hmmmm, als het er zo feestelijke en speels aan toegaat als vier jaar geleden, wordt het een ander verhaal....

Geen opmerkingen: