woensdag 30 september 2015

WIJ-BEIJUM GAAT DRIE JAAR NAAR DE DOEFMAT..WIJ BEIJUM GAAT DRIE JAAR NAAR DE DOEFMAT


ingestemd met tijdelijke huisvesting Wij Beijum mits college inzage geeft in meerwaarde na 1 jaar & mits inzage huisvesting alle 11 Wijteams60 minutes agoView translationIngestemd met tijdelijke huisvesting Wij Beijum mits college inzage geeft in meerwaarde na 1 jaar & mits inzage huisvesting alle 11 Wijteams
  Inge en waar wordt WIJ-Beijum dan tijdelijk gehuisvest? In de Doefmat?
I  Ja, in de Doefmat. Naar verwachting minimaal 3 jaar
  Zo lang? WIJ-Beijum gaat toch meeverhuizen naar het nieuwe Innersdijk? (bedankt trouwens).   Ja, gaat zeker mee in deze ontwikkeling. Proces nu in gang gezet en verwachting is dus termijn van 3 jaar voor nieuwbouw.27 minutes ago
Aldus een half uur geleden gehouden en vers van de pers een Twitter-uitwisseling met Inge Jongman van de Christen Unie. WIJ-Beijum gaat minimaal drie jaar naar de Doefmat.
Dat kan weer een streep zijn door de rekening van mensen die tijdelijk naar de Doefmat zijn gegaan. Gistermiddag verhuisde ondergetekende een Beijumer die er een paar weken gaat wonen. En passant maakte hij bovenstaande foto's. Een naaiatelier (bovenste foto) en nog iets anders (vergeten) zie onderste foto.
Wanneer deze mensen er uit moeten om plaats te maken voor de verbouwing is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat WIJ Beijum over drie jaar mee gaat participeren in het nieuw te bouwen Innersdijk.
Wordt vervolgd.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Komt de helft van de bibliotheekruimte leeg te staan. Leuk voor Beijum oost plein en de mensen die er komen...

Anoniem zei

Betekent het vertrek naar de Doefmat in West het einde van de Wegwijzer naast de bibliotheek op Plein Oost? En wat betekent dit alleen achterblijven voor de bibliotheek in Beijum? Juist het samen optrekken van bibliotheek, bewonersorganisatie en divers welzijns- en hulpwerk maakte een paar jaar geleden bij de sociale wijkvernieuwing het verschil, een kans op verbetering van Beijum-Oost, zei het gemeentebestuur toen. Geven zij het nu op, is de strijd hier verloren? Wordt volgend jaar ook basisschool de Expeditie in oost opgedoekt en de restanten verhuisd naar de Kleihorn, om samen te gaan met de Honingraat?
Drie jaar weg van Plein Oost betekent dat WIJ nooit meer terugkomt, die settelen op de sterke Doefmatplek. De verloedering van de buurt in Oost door leegstaande bedrijfsruimten bij Patrimonium en nu ook Huismeesters maakt nieuwbouw onmogelijk. De balansdruk door afwaardering, ook door aardbevingsrisico, maakt nieuwbouw van bedrijfsruimte en huizen onbetaalbaar.
Mooie praatjes vullen geen gaatjes, of zoals in de periode van opbouw van Beijum een staatssecretaris bouwen al riep "in gelul kan je niet wonen".