dinsdag 15 september 2015

EMOTIONELE AVOND IN DE BRON (Beijum in conclaaf met Lentis)


Lentis-Forint: "We beloven jullie één ding: er worden geen zedendelinquenten geplaatst."
Bezorgde buurtgenoten: "Jullie draaien eromheen, voor de vijfde keer wordt gevraagd: wie komen er dan wel, wat hebben ze misdaan. Jullie geven daar geen antwoord op. Vertel het dan gewoon!" 

Het knalde vanavond af en toe op de 'Lentis-avond' die in kerkelijke centrum De Bron werd gehouden over de plaatsing van forensische patiënten in het Begeleid Wonen-Project in de Onnemaheerd.
Lammer Doedens in conclaaf met Koorman en Mol
De bijeenkomst werd vanuit Lentis georganiseerd n.a.v. onrust die in de wijk is ontstaan en naar aanleiding van berichten in de pers.
Een honderdtal Beijumers kwam op de avond af. De sfeer was geladen.
Algemeen directeur Gerard Koorman en leidinggevende volwassenenpsychiatrie Job Mol staken om 20.00 uur  van wal om de zaal uit te leggen wat er voor ontwikkelingen binnen de Lentis-afdeling aan de Onnemaheerd gaande zijn.
Binnen enkele minuten braken bezorgde Beijumers in met allerhande vragen die met de situatie in de Onnemaheerd te maken (kunnen) hebben. De blogger proefde een sfeer vanuit de zaal van angst, woede, wantrouwen en niet serieus genomen worden.

Enkele vragen en antwoorden.
Zaal: "Hoe zwaar is de nieuwe bewonersgroep?" Lentis: "Er gaat eigenlijk niet zoveel veranderen."
(Z) "Komen jullie nou overleggen of is alles al beklonken?" (L) "We snappen de onrust, we vinden het prettig om met de buurt in contact te komen en willen hier graag een vervolg aan geven."
(L) Er komt een permanente nachtdienst we dragen zorg voor de veiligheid." (Z) Als er niks veranderd, waarom moet het dan nu opeens veiliger worden?"
(Z) "We hebben vernomen dat oorspronkelijke bewoners weg moeten, iemand moet donderdag de BW verlaten omdat dit zo bevolen is." (L) Zo bout willen we het niet stellen, het is wel zo dat mensen door kunnen groeien en plaats moeten maken voor anderen. Dit kan soms snel gaan."
(L) "Het is belangrijk dat er een klimaat op de locatie komt waar iedereen tot z'n recht kan komen." (Z) "Waarom zeggen jullie niet gewoon dat het allemaal met geld te maken heeft?"

Zorgen om veiligheid
De aanwezigen vertrouwden het in het algemeen weinig wat de heren van Lentis inbrachten. Remko van der Lei van de medezeggenschapsraad van de Dom Helder Camara-school DHC: "Ik heb hier de leidraad opvang kwetsbare groepen in Groningen. Hebt u die doorgenomen? En kunt u ons vertellen of u een risico-analyse hebt uitgewerkt? Vertel gewoon wat wij als buurt kunnen verwachten en draai er niet zo om heen." Applaus uit de zaal.
De directrice van de DHC, Joyce Mollema: "Ik heb oprechte zorgen om de veiligheid van de kinderen, het speelplein van onze school is openbaar en er wordt veel gespeeld. Ik nodig u uit om met ons in gesprek te gaan."

In de zaal ontstond even tumult toen Lammert Doedens een schorsing voorstelde omdat 'Lentis' het niet goed vond dat er opnames gemaakt zouden worden voor Radio Beijum. Echter er was iemand in de zaal aanwezig die aangaf dit in verband met privacy niet prettig te vinden.

Er waren ook minder emotionele geluiden vanuit de zaal te horen: "We kunnen allemaal psychotisch worden en wat verkeerd doen. En natuurlijk moeten die mensen ook een plekje hebben, het zullen je broer of vader maar zijn, die gun je toch ook het beste?"

De heren Koorman en Mol bleven hameren op het feit dat er nog nooit wat ernstigs heeft plaatsgevonden in de Onnemaheerd, dat personeel goed wordt geschoold, dat er alles aan wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en dat ze (Lentis-Forint) graag in gesprek blijven met de bezorgde buurtgenoten. Dat gegeven haalde de lading er enigszins af. Vanuit de zaal: "Geef nou maar toe dat Lentis geen schoonheidsprijs verdient wat betreft de communicatie, steek nou eens een hand uit en biedt verontschuldigingen aan."
Die kwamen er. Het boetekleed werd aangetrokken: "Wij staan als Lentis met 1-0 achter."

De onrust bleef keer op keer terugkomen: "Wat nou als mijn kind door de wijk fietst, kunt u me garanderen dat hem niks overkomt?" Het antwoord: "We gaan de beveiliging opkrikken." Iemand uit de zaal: "Dat doen jullie om de om het vuur te doven, als er niks veranderd hoeft dat toch niet?"

Suggesties vanuit de zaal: "Organiseer jaarlijks een buurtfeest of laat ons met de nieuwe bewoners in contact komen." Lammert Doedens riep de zaal op om de petitie tegen de komst van forensische patiënten te tekenen. Schamper over de opmerking dat het personeel goed (beter) geschoold gaat worden: "Laat de communicatieafdeling eerst bijscholen."

Er was woede over het niet eerder geïnformeerd zijn. Het wantrouwen bleef keer op keer terug komen. Weer: "Er zou toch niks veranderen? Waarom zeggen jullie nu dan dat jullie een specifiek klimaat in de Onnemaheerd willen neerzetten?" En, "Beijum heeft al zo'n slechte naam, waarom moet dat hier en waarom niet in Haren?" Ook: "Hebben jullie ook onderzocht of deze plannen wel in het bestemmingsplan passen?"

De heren Koorman en Mol hadden geen gemakkelijke avond. Regelmatig betoonden ze hun empathie en begrip richting de bezorgde zaal. "Waarom nu pas en waarom niet eerder?", aldus iemand uit de zaal.
Een constructieve bijdrage van een aanwezige: "We hebben lang genoeg over het verleden gepraat, laten we dat afsluiten en een begin maken met hoe nu verder en hoe we het vertrouwen kunnen herstellen." Koorman: "Een uitstekend plan. We horen graag met wie we in gesprek kunnen gaan om verdere gesprekken te gaan voeren. Misschien een werkgroep, of moet dat via de BOB?" "Nee, nee", galmden een paar aanwezigen. De suggestie werd opgeroepen om een ombudsman in te stellen waar omwonenden terecht zouden kunnen voor informatie.

De avond werd afgesloten met het uitwisselen van mailadressen en het formeren van een contactgroep Lentis -bewoners Onnemaheerd.
Er is nog een weg te gaan om het geschonden vertrouwen tussen de instelling en de buurt te herstellen. Remko van der Lei: "Ik moet zeggen dat ik wel twijfels heb over het communicatief van deze beide heren. Maar we gaan in gesprek en we hebben een eisenpakket, we willen inspraak en medezeggenschap over wat er gaat gebeuren."

Communicatiemedewerkster van Lentis, Petra de Maar, was relatief tevreden over de avond: "Het is goed dat we in contact zijn gekomen. Hier gaan we zeker een vervolg aan geven."

Het begon allemaal met dit blogbericht.
Drie jaar geleden organiseerde BW Beijum een buurtfeest waar ook omwonenden welkom waren. Zie ook de aankondiging.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

KNARRENHOF afwezig
Opvallend afwezige op de voorlichting was de Knarrenhof, projectontwikkelaar van 10 vrije sector koopwoningen voor vijftigplussers op het veld ingeklemd tussen de BW-huizen, de Dom Helder basisschool, de Wiershoeck en de schooltuinen. Deze Centraal Wonen vorm is sinds november 2014 samen met het woonteam van de gemeente Groningen actief om een afgesloten woonvorm voor vijftigplussers te realiseren midden in de wijk, schurkend tegen het groen van de Wiershoeck en de levendigheid van een basisschool met kinderopvang. De spijkerbroekengeneratie met enig kapitaal wordt hier comfort en veiligheid geboden, en met onderlinge mantelzorg kan zelfstandigheid nagestreefd. Een mooie kans voor de eerste generatie Beijumers om uit hun eengezinshuis met slaap- en badkamer boven door te stromen naar een koophuis met deze voorzieningen beneden. Of deze generatie akkoord is met een weinig open en doorzichtig handelende buur als Lentis is onzeker. Lentis noch de gemeente lijkt de zorgvuldigheid te kennen het particulier iniatief vooraf in te lichten en in gesprek te gaan.

Kees Huizenga zei

Hierbij een verslag in het DvhN on line van 14 september 2015, 22:51 uur:

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/beijum-verdeeld-over-opvang-patienten-13034033.html

Integraal citaat:

“Beijum verdeeld over opvang patiënten

DVHN | Gepubliceerd op 15 september 2015, 07:00 Laatst bijgewerkt op 14 september 2015, 22:51

GRONINGEN - Van ‘waarom naast een school' tot ‘heet de patiënten welkom in de buurt'. De reacties uit de Groninger wijk Beijum op de opvang van twaalf forensisch psychiatrisch patiënten aan de Onnemaheerd lopen zeer uiteen. Lentis gaf het opgeschrikte Beijum maandagavond uitleg over de opvang van psychiatrische patiënten in de wijk. De buurt is verdeeld.

Een paar weken geleden werd bekend dat Lentis alle plekken in de bestaande opvanglocatie wil gebruiken voor forensisch patiënten, ofwel mensen die vanwege hun stoornis een delict hebben gepleegd. Eerder was slechts een deel van de twaalf plekken voor deze groep bestemd.

Ruim honderd mensen kwamen maandagavond op de bijeenkomst af. Directeur Joyce Mollema van basisschool Dom Helder Camara die pal naast de opvanglocatie zit zei bezorgd te zijn. ,,Ik heb oprecht zorgen over de veiligheid van kinderen, ouders en teamleden.'' Ouders vroegen zich af of kinderen nog veilig over straat kunnen.

De locatie in Beijum zit er al sinds de jaren '90. Lentis zegt dat er altijd al deels mensen met een forensische achtergrond zaten. Wat verandert is dat straks alle patiënten bij die groep horen. Het steekt de mensen uit de buurt dat ze nu pas horen dat er mensen zitten die een delict hebben gepleegd. Ze wisten dat er patiënten zaten, maar niet dat ze ooit in de fout waren gegaan.

Directeur Gerard Koorman van Lentis: ,,Ik kan geen garanties geven, maar het gaat om een klein aantal patiënten. We plaatsen er absoluut geen zedendelinquenten en het zijn allemaal mensen die in de laatste fase van hun behandeling zitten.''

Volgens hem neemt het gevaar niet toe. Mede omdat er straks 24 uur per dag personeel aanwezig is, terwijl dat nu niet het geval is. Koorman: ,,Ik durf de stelling wel aan dat het aan de Onnemaheerd veiliger is dan in de rest van Beijum.''

Voor zover bekend zijn er nooit problemen geweest bij de opvanglocatie. Sommige buurtbewoners hebben zelfs een band met patiënten. Toch schrokken veel Beijumers toen ze hoorden over de verandering. Ze willen dat Lentis duidelijker communiceert. Leidinggevende volwassenenpsychiatrie Job Mol van Lentis gaf toe dat de communicatie beter moet. ,,Wij staan met 1-0 achter.''

Bij de bijeenkomst is een werkgroep ingesteld waarmee de instelling de komende tijd in gesprek gaat. Lentis beloofde daarnaast een brief naar alle ouders van de naastgelegen school te sturen.”

Einde citaat.


Noot: het DvhN merkte niet op dat de avond werd voorgezeten door een niet onafhankelijke voorzitter. De heer Job Mol van Lentis zat deze “informatieavond” voor.

Peter Prak zei

Namens de Stichting Knarrenhof Nederland die 50-60-70-ers een zelfstandige toekomstvaste woonomgeving wil bieden kunnen we melden dat we niet wisten van deze bijeenkomst. Met de Gemeente Groningen was net besloten dat we naar de school, Lentis, Wiershoek zouden gaan om hen van onze plannen op de hoogte te brengen en het gesprek aan te gaan met de onmiddelijke buren.

Ook is afgesproken dat we nog de interesse in de wijk gaan peilen voor dit woonconcept (net als de interesse in andere wijken van de stad overigens, wij maken alleen daar plannen waar mensen ons dat vragen).

Uiteraard zijn ook wij net als de buurt benieuwd naar de nieuwe clienten van Lentis. Anderzijds hebben we ook elders in het land projecten naast bijzondere zorgdoelgroepen. Bijna altijd valt het mee, als de buurman of buurvrouw maar een keer bekend is.
Als Lentis goede informatie geeft en hierover ook goede afspraken maakt met haar omgeving ('doe most ain beetje noaberschap loa'n zain...:), dan valt het vast mee.

Peter Prak
Stichting Knarrenhof Nederland