dinsdag 8 september 2015

"WIJ BLIJVEN IN GESPREK"

Mijnheer den Oudsten, hoe vond u het gesprek gaan? "Dat moet je aan hun vragen?" Erg mededeelzaam was de burgemeester van Groningen niet toen hij kort na zeven uur vanavond na ruim een uur onderhoud met Beijumers de Wegwijzer aan de Ypemaheerd verliet.


Op naar de Onnemaheerd
Aan twee betrokkenen die bij het gesprek over mogelijke Tbs-ers naar de Onnemaheerd in Beijum aanwezig waren stelde ondergetekende dezelfde vraag: Hoe vonden jullie het gesprek gaan? Diplomatiek en in het lopende gezelschap nog niet het achterste van de tong laten ziend: "Wij blijven in gesprek."

Het antwoord suggereerde bij de blogger geen algemeen tevreden gevoel.
"We gaan nu met z'n allen naar de Onnemaheerd om de situatie daar in ogenschouw te nemen."
Kijk, de burgemeester laat er geen gras over groeien en wil laten zien dat hij de onrust in Beijum serieus neemt.

Tijd om verdere vragen te stellen was er niet. Bij de bijeenkomst mocht geen pers aanwezig zijn, zodat de blogger de lezer nog niet veel kan vertellen over wat er inhoudelijk allemaal is besproken.
(Wordt zo spoedig mogelijk vervolgd)
Update 20:50 uur, Lammert Doedens, derde van links op bovenstaande foto, mailde:
Burgemeester Den Oudsten neemt persoonlijk poolshoogte op de Onnemaheerd.

Op dinsdag 8 september 2015 heeft Burgemeester Den Oudsten met het bestuur van Bewoners Organisatie Beijum, stadsdeel coördinator Ruud van Erp, de voorzitter van Medezeggenschapsraad van Dom Helder Camaraschool Remko van der Lei en buurtbewoner Lammert Doedens gesproken. over de onrust in Beijum ten aanzien van de plannen van Lentis op de Onnemaheerd. Op voorstel van de burgemeester zullen de betrokken partijen gezamenlijk een verklaring opstellen wat er van Lentis verder verwacht wordt. De burgemeester wilde ook graag ter plekke de situatie bekijken. Zie foto (JF; bij eerste bericht van 9/9 )Lammert Doedens gaat aan Inge Jongman ChristenUnie en Anna Riemersma van de Stadspartij als volksvertegenwoordigers en de burgemeester zelf vragen, als een door de kroon benoemd bestuurder die gaat over de openbare veiligheid in hoeverre Lentis zich niet heeft gehouden aan de ooit opgesteld leidraad . Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen. Want aan die leidraad hebben zich maar te houden. Het gesprek met de Burgemeester werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd.

Geen opmerkingen: