zondag 13 september 2015

ACH, WIJKCLUB BEIJUM WIL GRAAG ERKENNING VAN BEIJUMNIEUWS....


 "Wij hebben ook meegedaan hoor met de verklaring over de perikelen in de Onnemaheerd. Negeer je ons soms?" 

Gisteravond mailde een lezer een stuk dat op de praktisch niet gelezen site van de wijkclub Beijum staat. Gisteren gepost. Een stuk vol verongelijktheid, beklag, wijzend vingertje, beschuldigingen en leugens. Zoals de wijk Beijum deze zwaar door de gemeente Groningen gesubsidieerde club de afgelopen jaren heeft leren kennen. Wat nou weer? Wel, er zit ze waarschijnlijk wat hoog.

De blogger kijkt zelden of nooit op hun site. Reden, veel gekopieerde en geplakte stukjes van andere media in de stad. Verder veel zelfingenomenheid, wij zijn goed bezig, zichzelf erg belangrijk vinden. Nog verder doods, nikszeggend en saai.
Van horen zeggen pochten ze afgelopen dinsdagavond tijdens het gesprek met de burgemeester een paar keer: "We hebben zeer goede contacten met Lentis." Tragi-komische opmerkingen. Zo graag belangrijk willen zijn, maar helaas in de marge van de Beijumer samenleving bivakkeren. Niet erkend worden door de wijk en toch hoog van de toren blazen.

Wat is het tragische/komische? Het zielige? Afgelopen donderdag publiceerde ondergetekende een verklaring van Beijumers over de kwestie 'Onnemaheerd.'
Niet best, want wat 'vergat' de blogger te vermelden? Dat de wijkclub ook mee heeft gedaan aan het opstellen ervan! Ach, gutsie. Jongens toch! Boosheid. Verongelijktheid. Slachtofferrol. De blogger zwart willen maken.
Eigenlijk moet je zoiets negeren. Niet teveel aandacht schenken aan het negatieve in de wijk. Maar de blogger kan het niet laten om even te reageren op de domme en kinderachtige provocatie op de marginale club-site.
Degene die de verklaring naar Beijumnieuws opstuurde ging niet akkoord met de oorspronkelijke wens van de blogger om alleen de vijf vragen aan het psychiatrisch centrum te publiceren. Want wat een lel van een veel te lang verhaal. Wat er wel uit rolde werd zoals gemeld afgelopen donderdag online gezet. Activeer de link hier boven. Kwestie van keuzes en journalistieke vrijheid.

Net als dat  dat praktisch alle media in de stad de afgelopen twee weken in een bericht opschreven dat de Onnemaheerd-kwestie via Beijumnieuws is aangezwengeld. In het Dagblad, OOG, Lijn6, Tv-Noord. Journalistieke keuzes en bronvermelding. Gaat uw gang. Of niet.

Volgens iemand die de site van de wijkclub met hangen en wurgen volgt maakte de 'voorzitter' die schrijft voor de club ook zo z'n eigen keuzes ('bestuur' en 'redactie' zijn er één...). Na twee weken radiostilte begonnen ze afgelopen week opeens over de kwestie te berichten. Beijumer Kees Huizenga repte over 'meeliftgedrag' en 'schildpadgedrag.'
Van Roelfina.net
De naam van Beijumnieuws werd niet één keer benoemd in de club- berichtgeving. Niet dat de blogger dat deert, het werkte hem op de lachspieren. Zo vast ook bij Lijn6, de internetcourant die jaren werd doodgezwegen door de club.

Het gesubsidieerde ruziemaken en beschuldigen (wij tegen zij, wij zijn goed en hun zijn slecht) is door de club die moet verbinden en communiceren in de wijk weer nieuw leven ingeblazen. Huilihuili op de bewonersclub-site om het niet benoemd worden in de verklaring: "Wij worden genegeerd door Beijumnieuws."

Vanavond komt er een jubileumvideo over Lijn6 op OOG-TV (elk uur). Philippine Koopman van Lijn6 vertelt daarin over het opstappen uit de redactie van de wijkclub vijf jaar geleden. En over dat haar man Hans Koopman anderhalf jaar geleden de hand uitstak om de Beijumkrant te redden. De hand die niet werd geaccepteerd door de wijkclub. Waarom niet, vroeg de interviewer haar. "Ik weet het niet, misschien wel vanuit rancune." Zie ook hier (Vanuit eigenbelang i.p.v. wijkbelang).

De rancune zit blijkbaar diep. Lees dit bericht en de haat-tweets.
Reeds meer dan vijf jaar haat zaaien in Beijum
Geen draagvlak hebben in de wijk, de katten in het nauw maken soms rare sprongen.
Op Lijn6 staat een overzicht van erg nare twitterberichten.
Lerend vermogen heeft de 'voorzitter' van de wijkclub niet. Vorig jaar kwam een kritisch rapport uit over hem en z'n club. Opgesteld door eigen kritische leden. 'Vrede in Beijum' heet het. Lees het rapport hier.

Dé aanbeveling in het rapport: 'Geef de voorzitter een andere plek binnen de organisatie.' Hij kreeg nog één kans......

De 'voorzitter' zal naar verwachting weer gaan toeteren dat het ondergetekende allemaal hoog zit. Dat is in zoverre alleen maar waar dat de blogger van mening is dat Beijum eindelijk een integere en écht opbouwende bewonersraad verdient. Een bewonersraad die niet meer gesubsidieerd in gevecht gaat met Beijumers die er een andere mening en insteek op na houden.

11 opmerkingen:

Karin zei

Amen

Bert zei

Ik dacht al, waar blijven ze in deze discussie? Als ik het niet via dit bericht had gelezen, had ik hun grote rol nooit vernomen! Ben ik nu een slechte Beijumer dat ik voor goed en actueel nieuws bijna altijd naar beijumnieuws.blogspot.nl gaat en af en toe lijn6 bezoek? Wee mij, ik ben verdoemd!

Anoniem zei

Wat weer een totaal overbodige blog dit. Voor dit soort lariekoek kom ik niet op Beijumnieuws en ik ben vast niet de enige die dat vind. Het moet nou maar eens afgelopen zijn, het is onderhand de kinderachtigheid voorbij.

Anoniem zei

Lees nog eens je eigen bericht van 14 augustus.
Minder schrijven over die club!
Dood zwijgen!

Anoniem zei

Ach is het weer de tijd van het jaar dat er met modder gegooid moet worden? Stop er eens mee zou ik zeggen. Als je het zo stoort kijk dan niet op die site. Iets wat ik nu ook maar weer even hier ga doen aangezien ik geen zin heb om dit soort gedoe steeds weer te moeten lezen.

Anna zei

De BOB? John Veldman?

Ria zei

Kennelijk is deze site dan wel 'nieuws' genoemd, maar niet objectief, als je willens en wetens een deel van het nieuws en medespelers weglaat. Dan kun je wel blijven zeggen dat je het zo goed doet, maar objectief breng je dus niet het hele nieuws.

Bert zegt heel terecht dat hij niets wist van de rol van de BOB in het geheel. Dit omdat hij wel Beijumnieuws leest en niet bob.org. En Beijumnieuws heeft dus gegevens weggelaten.

Jammer toch?
Wat heb je er als 'nieuwssite' aan dat je dat doet? Wat schiet je er zelf mee op? Waarom maar halve berichten delen?

Als je zegt dat je een nieuwssite bent, moet je ook nieuws brengen. Sneren en moddergooien is totaal overbodig, naar wie dan ook, maar lees ik helaas vaak terug in stukjes. Dat maakt het lezen hier juist wat minder leuk, vind ik.

De stukjes op BOB.org zijn hiervan over het algemeen verschoond en zijn duidelijker en objectiever geschreven. Daardoor prettiger te lezen, is mijn mening. Alleen.. ze brengen niet de dagelijkse Beijumdingetjes. Op zich zouden deze site en BOB.org elkaar geweldig aan kunnen vullen, jammer dat ego's niet opzij gezet kunnen worden.

Ik maak overigens geen deel uit van de bob, ik ben gewoon een bewoner van Beijum en dagelijkse lezer van beide sites. Het verschil in schrijfstijl valt me al langer op.

Tal zei

Lees het dan niet en bespaar je de energie om te reageren. Het is een blog. De mening van de schrijver. Voor nieuwsartikelen kun je ook terecht op andere sites.

Liesbeth zei

Geef mij Johans site maar, veruit het populairst in beijum. Ik denk dat de BOb jaloers is en hem graag een hak wil zetten. Domme zet.
Nee, op de Bob-site zijn ze ook niet objectief. En nee, niet samenwerken alsjeblieft, Beijumnieuws moet eigen kleur houden. Ik geniet er elke dag van.

Kees Huizenga zei

1. De voorzitter van de BOB voelde zich verongelijkt toen Beijumnieuws niet de naam de BOB noemde in de gezamenlijke verklaring en vragenlijst van de Medezeggenschapsraad van de Dom Helder Camara-school, de BOB en de heer Lammert Doedens. Gedateerd 9 september 2015.

In journalistieke zin was het correct geweest dat Beijumnieuws de BOB had vermeld. Die verklaring, gemaakt op verzoek van de burgemeester van Groningen, is heel belangrijk voor de bijeenkomst van hedenavond.

Alle ondertekenaars van deze intelligente verklaring moeten gerespecteerd worden. De zaak staat centraal!


2. Het had de BOB gesierd als deze club eerder had gereageerd om het bericht van maandag 24 augustus 2015 op Beijumnieuws. Aangaande de Onnemaheerd en Lentis. Het duurde elf dagen voordat de BOB reageerde. Hierbij verwees de BOB niet naar Beijumnieuws. Een nieuwsbericht van Lentis, naar aanleiding van een bericht op Beijumnieuws, werd op de website van de BOB gezet. Dit zonder bronvermelding. Tenzij Lentis de BOB eveneens had geïnformeerd. Maar Beijumnieuws was de centrale nieuwszender van de wijk.

Wat Beijumnieuws vermeldde, was geen "uit de hand gelopen gerucht" (volgens burgemeester Den Oudsten op 9 september jl. binnen een raadscommissie), maar een realistisch verhaal, waarbij de Onnemaheerd en omgeving is gepasseerd.

Beijumnieuws was wel de gangmaker en de spil. Beijumnieuws werd door meerdere media aangehaald. Omdat de naam van Beijumnieuws in diverse media werd genoemd, kwamen deze nieuwsberichten niet op de website van de BOB.

Met andere woorden: zowel Beijumnieuws als de BOB voelen zich genegeerd. Ze mijden elkaar. In psychologische zin erg begrijpelijk.

Voor de wijkverhoudingen is dit niet goed. Beijumnieuws is van Johan Fehrmann, maar de BOB wordt door de gemeente Groningen fors gesubsidieerd. De vraag is of het gezond is dat de SDC Oost (voorheen de SDC Noorddijk) het handelen van de BOB gedoogt. Ik verwijs naar de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen.

N.B.: Het feit dat de BOB zich door Beijumnieuws vergeten voelt, geeft wel aan dat Beijumnieuws een belangrijk nieuwsmedium van Beijum is.


3. Heel belangrijk is om te weten of de SDC Oost en het bestuur van de BOB op de hoogte waren van het feit dat zes chronisch-psychiatrische patiënten van Linis Lentis zijn ingeruild voor zes forensisch-psychiatrische patiënten van Forint Lentis. Dat deze nieuwe bewoners (een andere doelgroep) hier al enige tijd wonen. Hoe lang?
Zo ja, waarom is de wijk Beijum - of in ieder geval de Onnemaheerd en de Dom Helder Camara-school - hierover NIET EERDER geïnformeerd?

Het gaat over "goed ambtenaarschap" van de "Gedragscode Integriteit" (§ 1) en de naleving van de statuten van de BOB inzake "het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefklimaat in Beijum". Geheimhouding van belangrijke informatie is hiermee totaal in strijd! Toch?

Bovendien: de BOB laat zich erop voorstaan goede contacten met Lentis te hebben. Idem dito met de stadsdeelwethouder van Noorddijk. De prangende vraag is of de BOB wel goede contacten met de wijk Beijum heeft. Met de heerden en wat daar speelt.

Kees Huizenga zei

Het gaat over dit aangehecht PR-bericht van Forint Lentis bij een BOB-artikel (een bestuursverklaring) van John Veldman van 4 september 2015, getiteld:

“Wat gebeurt er rond de Lentis-huizen in de Onnemaheerd?”

Citaat:

“Gezien alle geruchten begrijpen wij de commotie rondom Beschermd Wonen Beijum. Het is echter niet zo dat er gedetineerden geplaatst zullen worden bij BW Beijum. Wel zijn er allerlei (landelijke en financiële) ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen die ook van invloed zijn op welke bewoners met psychiatrische problematiek je op welke plekken kunt plaatsen. Over al deze ontwikkelingen willen we in september eerst de bewoners en hun familie informeren. Daarna willen wij een bijeenkomst voor de buurtbewoners organiseren. Hopelijk kan deze reactie wat onrust wegnemen.” Einde citaat.

Zonder bronvermelding! Zonder datum!

Dit bericht stond bij een weblogbericht op Beijumnieuws van dinsdag 25 augustus 2015. The day after…

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.nl/2015/08/er-komen-geen-gedetineerden-bij-bw.html

Lammert Doedens gaf onmiddellijk een scherp commentaar op de afdeling Communicatie van Forint Lentis! Op Beijumnieuws.


Nota Bene: de petitie van Lammert Doedens en de petitielink zijn niet overgenomen door de beheerders van de website van de BOB! Waarom toch niet?