dinsdag 8 september 2015

VOLGENDE WEEK MAANDAG BIJEENKOMST OVER BW BEIJUM

De Bron aan de Bentismaheerd

Er is onrust in de wijk over de komst van een andere populatie bewoners naar de BW van Lentis aan de Onnemaheerd. Er zijn ook veel misverstanden over tot nu toe. Klopt het wel dat het over TBS-ers gaat? Is dat niet een verschil met forensische patiënten? Klopt de classificatie wel?
Lentis wil helderheid verschaffen en nodigt Beijumers uit om e.e.a. nader te verklaren. Dit bericht kwam net binnen:

Uitnodiging
Informatiebijeenkomst over ontwikkelingen Beschermd Wonen Beijum
De afgelopen periode is er in Beijum onrust ontstaan over de ontwikkelingen bij Beschermd Wonen (BW) Beijum aan de Onnemaheerd 6. Op verschillende websites, Facebook en in de media heeft u allerlei informatie kunnen lezen over de doelgroep van deze Beschermd Wonen-kern. Nadat wij eind vorige week de burgemeester en begin deze week de direct betrokkenen hebben geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken, willen wij ook graag de bewoners van de wijk Beijum informeren over wat er nu precies gaande is. 

Wij nodigen u daarom uit om aanstaande maandag, 14 september, een informatiebijeenkomst over BW Beijum bij te wonen. Vanzelfsprekend krijgt u dan ook de gelegenheid om uw vragen te stellen.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in De Bron, Bentismaheerd 1a (achter basisschool De Heerdstee). U bent van harte welkom vanaf 20.00u.
Met vriendelijke groet,
Management Forint en Volwassenenzorg – Lentis 

Geen opmerkingen: