dinsdag 15 september 2015

HEEFT OVERLEGGROEP LENTIS - ONNEMAHEERD KANS VAN SLAGEN?


Opinie.
Naast de bevindingen die in het verslag van de bijeenkomst gisteravond in de Bron werden opgeschreven, zie middernachtelijk bericht, vielen een paar dingen op wat betreft de procesgang én de inhoud.

Job Mol sreekt de zaal toe
Ten eerste, en ondergetekende hoorde daarover achteraf gemopper van bezoekers: waarom hadden de heren Koorman en Mol de leiding over de avond en waarom was er geen onafhankelijke voorzitter aangesteld? Zie ook onderstaande Twitterbericht. Moet één van de partijen op een avond die toch bij vlagen erg conflictueus verliep wel de regie voeren? Het inleidend praatje was van Lentis, de keuze aan wie de microfoon werd gegeven om een vraag te stellen of iets op te merken ook. Evenals de opmerking "we gaan naar de afronding toe." Vervolgens werd de bijeenkomst redelijk abrupt afgebroken zonder: "Zijn er nog vragen?"

Ten tweede, en even een stukje inhoud erbij pakken, op het moment dat werd besloten dat er een contactgroep Lentis-Onnemaheerdbewoners zou worden gevormd, zei leidinggevende volwassenepsychiatrie Job Mol prompt: "En dat ga ik leiden."

Eigenaardig, de avond leiden en vervolgens ook zonder overleg de leiding willen geven aan een overlegorgaan. Zit daar het probleem al niet in? Voedt dat de toch wel heersende achterdocht niet nog meer?

Directeur Koorman
Het heeft er alle schijn van dat Lentis de teugels redelijk strak in handen wil houden. Dat schept geen vertrouwen, een overleggroep kan niet hiërarchisch geleid worden. Hebben de bezorgde Onnemaheerders écht wat in te brengen, of staan de plannen vast en worden ze toch gewoon 'doorgedrukt?'
Is er echt onderhandelingsruimte geboden of was de avond bedoeld om stoom af te blazen enom het vuur trachten te doven? Blijft de machtsbalans (Lentis bepaald en wil best met de mensen praten) bestaan of hebben de bewoners uit de Onnemaheerd en de naast liggen Dom Helder Camaraschool écht wat in de melk te brokkelen?

De blogger bespeurde na afloop van de bijeenkomst amper of geen tevredenheid onder de napratende bezoekers. Iemand: "Volgens mij was dit allemaal mooi voor de bühne."

Halverwege de avond vertelde directeur Koorman nogmaals: "Er komen geen zedendelinquenten." Om er aan toe te voegen: "Er staat een school naast en daarom kunnen we dat voor de beeldvorming ook niet maken."

Voor de beeldvorming. Het overgrote gedeelte van de zaal voelde zich gisteravond niet serieus genomen en gehoord. Daar is werk aan de winkel. Niet door middel van hiërarchie maar vanuit gelijkwaardigheid en respect. Om de onrust echt weg te nemen is eerlijkheid en gelijkwaardig contact  met de buurt geboden, zonder dat er spelletjes worden gespeeld. Of zoals de aanwezigen een paar keer bijna wanhopig riepen: "Draai er niet om heen."

 Tip: volgende keer een onafhankelijke voorzitter de avond laten voorzitten
Ai ai ai. Lentis zorgt voor meer onrust bij informatieavond Onzorgvuldige communicatie en tegenstrijdige antwoorden

1 opmerking:

Anoniem zei

De uitleg geeft de houding van Lentis weer zelf de regie behouden
zijn dan alle bewoners clieenten van Lentis ??