zaterdag 26 september 2015

VOLGENDE WEEK ZATERDAG 3 OKTOBER BRUISEND BEIJUM


"We hebben besloten om Bruisend Beijum dit jaar toch door te laten gaan. We zijn geïnspireerd door het succes van Sociale Long, wat een enthousiasme en binding stralen deze mensen uit. Het geeft vertrouwen in het organiseren van toch weer een grote wijkbijeenkomst zoals Bruisend Beijum, hoort te zijn." 
Was getekend, een medewerkster van Buurthuizen in Beijum (BIB). Kleurrijk Bruisend Beijum zou voor het eerst sinds jaren niet doorgaan. Er zou sprake van geldgebrek zijn. En ego's die niet kunnen samenwerken en hun ijdele zin willen doordrammen maakten het er ook allemaal niet makkelijker om.

Op zondag 23 augustus bruiste Beijum bij het Trefpunt i.v.m. genoemde Sociale Long. De week erop kwamen de ontwikkelingen richting Bruisend Beijum in een stroomversnelling. "Hier moeten we op voortborduren", aldus de BIB.
Natuurlijk heeft het al of niet doorgaan van een wijkfeest als Bruisend Beijum niet zoveel met geld te maken. Allerhande Beijumse organisaties willen zich maar wat graag aan de Beijumers laten zien. Buurthuizen genoeg. Zie afbeelding boven. Naaien, haken, dansen, gymen, bommen, twirlen....en nog veel meer.

En de ego's, die moeten nu echt een toontje lager gaan zingen, vooral na het laatste echec van de bewonersclub. Na aankondigingen in o.a. de Gezinsbode blijkt dat er eergisteren maar 15 verdwaalde figuren uit Beijum op de ledenvergadering + naborrel van de wijkclub afkwamen. Geen middenstanders, geen WIJ-Beijum, geen wijkagenten, geen organisatie's....totaal geen kader. Alleen een paar oude getrouwen. Niks uitstralen over de wijk Beijum, puur naar binnen gericht en trachten te overleven.

Dat krijg je er van als je niet voor de belangen van Beijumers opkomt maar enkel en alleen het ijdele Eigen Gelijk wil uitdragen. Vier van de vijftien aanwezigen vormen 'het bestuur.' Hebben ze enig recht om 'de stem van Beijum' richting subsidiegever gemeente Groningen (Lentis?) uit te dragen? Gemeente Groningen, subsidiegever, wordt eens wakker!

Arm Beijum. Maar volgende week zaterdag even niet. De wijk is veel meer dan wat in vorige alinea werd opgeschreven. Een wijk met veel talenten, initiatieven en enthousiasme. Bezoek morgen over een week een der buurtcentra. Of allemaal.
Beijum zal zich van z'n meest bruisende kant laten zien in de buurtcentra Kleihorn, Heerdenhoes en Trefpunt.

Een dezer dagen ploft bij alle huisadressen in de wijk een magazine op de deurmat waarin Bruisend Beijum centraal staat. Het plan voor deze magazine komt uit de koker van een bestuurslid van het Trefpunt. Binnenkort meer over deze glossy. 
(Pardon dat aanvankelijk de zaterdag werd benoemd als BB-dag, dank voor de mails, de verwijzende link op Twitter en Facebook blijft op de zondag staan, even overheen kijken)

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Waarom wordt niet meer geschreven en gesproken over "Bruisend Kleurrijk Beijum"? De multiculturele dimensie van Beijum.

Waarom is voor Bruisend Beijum een incidenteel subsidiebedrag noodzakelijk van € 15.000? Deze grootschalige subsidieverslaving stoot af!

Het feest/festijn van de Sociale Long van zondag 23 augustus 2015 kostte precies € 70. Bijna zelfvoorzienend. Door goede relaties en creatieve ideeën.


De relatie tussen de BOB en het niet doorgaan van Bruisend Beijum (een gerucht van juni/juli 2015) ontgaat me. Bruisend Beijum is vooral een initiatief van de Stichting Buurtcentra in Beijum en haar vitale netwerken, waaronder WIJ Beijum en het Trefpunt. De opbouwende rol van de BOB is hierbij steeds marginaal of nihil geweest.