woensdag 9 september 2015

LAMMERT DOEDENS WIL MAANDAG PETITIE AANBIEDEN


Reactie van Lammert Luitjen Doedens op het bericht van Lentis:

Lentis doe dit Beijum niet aan
"Nadat wij eind vorige week de burgemeester en begin deze week de direct betrokkenen hebben geïnformeerd over de meest actuele stand van zaken, willen wij ook graag de bewoners van de wijk Beijum informeren over wat er nu precies gaande is."

Lentis communiceert weer niet met de bewoners maar met de pers. Op hun zelfopgelegde bijeenkomst wordt de wijk ingelicht of opnieuw voorgelogen. . Ondergetekende zal tijdens die bijeenkomst vragen of een vertegenwoordiger van Lentis in ieder geval een keer een verzoek van de omwonenden wil honoreren namelijk het in ontvangst willen nemen van het verzoek: dit onzalige , rampzalige plan terug te draaien en de mens centraal te stellen en niet alleen het geld. .

Beste inwoners van Beijum teken aub de petitie.

Nogmaals. Ik wil heel graag op die avond, uiteraard alleen als Lentis daartoe bereid is ,het is tenslotte hun avond en dat respecteren wij uiteraard, zij hebben de regie en niet wij, op die avond de petitie aanbieden.

Lammert Luitjen Doedens

PS. En verder ben ik van mening dat Lentis zich maar houden heeft aan in overleg opgestelde richtlijn Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen. Misschien is dit juridisch moeilijk hard te maken maar moreel wel. Zie verder de vragen van Inge Jongman en Anna Riemersma aan de burgemeester. En hier ga ik Lentis op aanspreken desnoods tot aan het Europees Hof.
Helaas wordt vervolg.

JF; complete bovenstaande tekst is van LD.
Hij verwijst in bovenste citaat naar de door Lentis georganiseerde informatieavond welke komende maandag in de Bron zal worden gehouden. Zie gisteren.

Update 12:30 uur, op DvhN staat :
Al langer ex-delinquenten in Beijum
Beijum schrikt nu Lentis patiënten die een delict hebben gepleegd wil huisvesten in de wijk. Volgens de zorginstelling wonen er al jaren ex-delinquenten met een stoornis.
Beijum is in verzet. De buurt is bang dat de twaalf woonplekken in twee huizen aan de Onnemaheerd ingenomen worden door ex-gedetineerden en/of tbs'ers. Dat is volgens Lentis niet het geval.
Verschil
Al sinds de jaren negentig wonen er mensen met een psychiatrische stoornis in de woningen. Verandert er dan niets? Jawel. Van de twaalf plekken zijn er nu zes voor mensen met een algemene psychiatrische stoornis en zes voor mensen met een forensische psychiatrische stoornis. Verschil is dat de laatste groep een delict heeft gepleegd. Lentis wil nu alle twaalf plekken gebruiken voor die mensen.
Niet gevaarlijk
Lentis zegt de behandeling beter te kunnen afstemmen met één doelgroep. De buurt zou niet veel van de verandering merken. ,,Hoewel er mensen met een forensische achtergrond wonen, zouden we er nooit iemand plaatsen die bijvoorbeeld een zedendelict heeft gepleegd. De opvang zit naast een school. Daar plaatsen we echt niet iemand die gevaarlijk is'', zegt directeur Gerard Koorman. Iemand met tbs zou er een plek kunnen krijgen. Maar volgens Lentis alleen als de behandeling zo ver is dat diegene weer kan integreren in de maatschappij.
Wel belangrijk
De buurt heeft argwaan, omdat veel mensen nu pas horen dat sommige patiënten een delict hebben gepleegd. ,,Dat hebben we nooit geweten'', zegt een mevrouw die sinds 1989 in de buurt woont. Voor de bewoners is wel degelijk van belang of patiënten ook met een rechter te maken hebben gehad.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

A, we hadden als buurt eerder ingelicht moeten worden
B, als dit niet via Beijumnieuws was uitgelekt was er nooit een bijeenkomst gehouden.
C, maandag wordt geprobeerd de zaak te sussen

Anoniem zei

mosterd na de maaltijd

Anoniem zei

Lentis is 1 grote leugen detector!!!!

Kees Huizenga zei

In het DvhN van 9 september 2015 spreekt Lentis zichzelf tegen.

Bij: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/lentis-altijd-al-forensische-opvang-in-beijum-13009863.html

Enerzijds:

“Beijum is in verzet. De buurt is bang dat de twaalf woonplekken in twee huizen aan de Onnemaheerd ingenomen worden door ex-gedetineerden en/of tbs'ers. Dat is volgens Lentis niet het geval.”

Anderzijds:

“Al sinds de jaren negentig wonen er mensen met een psychiatrische stoornis in de woningen. Verandert er dan niets? Jawel. Van de twaalf plekken zijn er nu zes voor mensen met een algemene psychiatrische stoornis en zes voor mensen met een forensische psychiatrische stoornis. Verschil is dat de laatste groep een delict heeft gepleegd. Lentis wil nu alle twaalf plekken gebruiken voor die mensen.”


Ook op de website van OOG TV van 9 september 2015:

http://www.oogtv.nl/2015/09/geen-extra-tbsers-naar-beijum/

"Geen extra tbs’ers naar Beijum"

Er komen maximaal 3 extra TBS’ers naar Beijum (9 – 6 = 3). Dus wel extra TBS’ers. Mogelijk zelfs 6 extra volgens het DvhN van gisteren on line (12 – 6 = 6).

Kan die meneer G. Koorman van Lentis niet tellen? Waarom deze zeer onprofessionele bedrijfscommunicatie?


Vragen

Waarom is Beijum zo slecht voorgelicht?

Waarom is voor de wijk relevante informatie onder de pet gehouden m.b.t. die zes huidige forensisch-psychiatrische patiënten aan de Onnemaheerd 6 e.o.?

Wat is de (gedogende) rol in dezen geweest van de SDC Oost en de BOB (dinsdagmiddag met vier bestuursleden aanwezig; later voegde Menno Fritsma van de bieb zich bij het gezelschap - met twee petten op)?

Wat wisten de ambtenaren en de medewerkers van de GGD en de GGZ? Wat wisten enkele ambtenaren/medewerkers van het Sociaal Wijkteam Wij Beijum?

Waarom wist een medewerker van de St. Buurtcentra in Beijum reeds lange tijd dat er al zes ex-bewoners van de Van Mesdag-kliniek aan de Onnemaheerd wonen?

Waarom deze dikke mist?

Waarom worden wijkbewoners als onmondige personen beschouwd?