woensdag 3 oktober 2018

BEIJUMBORG (129)


Schelden op de chauffeur.

De stad Rome en het OV: het blijft een ongemakkelijke combinatie. Voor alle bus-, tram- en metrolijnen gelden ongetwijfeld tijdschema’s, met vertrektijden vanaf de haltes en aankomsttijden bij de eindstreep, maar ik heb die schema’s nog nooit gevonden en vrees dat ze tot de best bewaarde geheimen van ATAC, het Romeinse OV-bedrijf horen. 

De gemiddelde inwoner van Rome laat dat OV lijdzaam over zich heen komen, of pakt de auto. Dat laatste betekent dat het hier drie keer per dag tot een enorme verkeerschaos uitgroeit: de ochtendspits duurt van 7.30-10u, de lunchspits van 12-15u en de avondspits van 16-19u: 1/3 van de dag gaat dus heen met in de file staan. Ik ben er van overtuigd dat, wanneer de stedelijke overheid van Rome in staat zou zijn het OV fatsoenlijk te laten doorstromen, dit fileprobleem grotendeels zou zijn opgelost. 

Een voorbeeld van hopeloosheid is de aanleg van de metro van Rome. Die kende tot voor kort twee lijnen, maar inmiddels is er ook een derde lijn. Het heeft bijna dertig jaar geduurd voordat die derde lijn kon worden geopend: tijdens de werkzaamheden kwam men zo ongeveer om de twee meter een - archeologisch gezien - belangrijke vindplaats tegen, en dan werd het werk weer stilgelegd. Je zult er als stad maar mee behept zijn.....

Vanavond weer een mooi staaltje van Romeins theater meegemaakt. De tramhalte bij mijn logeerplek ziet twee tramlijnen voorbij komen: die van lijn 3 heeft er zo’n beetje zijn eindbestemming, en de halte voor de tram van lijn 19 kun je zien als doorgaande routehalte. Op het moment dat ik bij de halte plaatsneem om met tram 19 te gaan rijden staan er al zo’n 30 mensen te wachten, en dat is - op deze doorgaans rustige halte - geen best teken. Lijn 3 komt één, twee, tot zes keer voorbij en stopt even verderop bij de eindhalte, lijn 19 is nog geen enkele keer langs gekomen. Op zeker moment verliezen de gebruikers van lijn 19 hun geduld, en houden lijn 3 staande. Iemand vraagt aan de bestuurster van de 3 om het raampje van de cabine even open te doen, wat deze moedige dame inderdaad doet. Daarop volgen verschillende gigantische  scheldkanonnades, waarbij deze dame, maar ook zelfs de burgemeester het moeten ontgelden. 

Mensen willen naar huis, willen eten of naar de bioscoop of wat dan ook, en sommigen blijken hier al veertig minuten te staan. De bestuurster heft haar handen in wanhoop en zegt dat zij er ook echt niets aan kan doen dat die stomme lijn 19 maar niet wil verschijnen. Het  raampje gaat dicht, en het theaterstuk op straat wordt afgesloten met nog wat nagrommende dames.....

Ik zie het hopeloze van de situatie in, neem lijn 3 de andere kant op, en ga bij een simpele pizzatent op Piazza Buenos Aires wat eten. Ach ja: Rome. Heerlijke stad om te zijn, hopeloze stad voor OV-gebruikers. 

Han Borg

(JF; de afbeeldingen zijn groter te klikken)

Geen opmerkingen: