zaterdag 6 oktober 2018

BEIJUM NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GRONINGEN OP 21 NOVEMBER (3)


'ER MOET EEN NIEUW SOCIAAL PLAN VOOR WIJKVERNIEUWING KOMEN'

"In Beijum is nog niet bekend of er gesloopt gaat worden. Maar uit ons onderzoek in verschillende buurten blijkt dat er flink gerenoveerd moet gaan worden. Er wonen veel huurders die te kampen hebben met schimmel, vocht, tocht en kou in hun huizen."

Aldus de door deze blogger aan SP voorman Jimmy Dijk gevraagde toevoeging voor Beijum nadat de SP-Groningen het hieronder gepubliceerde persbericht over wijkvernieuwing in vijf wijken in Stad had rondgestuurd.

Eerst even, begin dit jaar lanceerde de Gemeente Groningen wijkvernieuwingsplannen voor Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt, Beijum en De Wijert.

Actief in de wijk...
Waar gaat wijkvernieuwing om? Structureel werken aan leefbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van wonen. Lag voorheen bij woonbeleid de focus op de aanpak van de sociale kant, nu is het combinatie van ruimtelijk en sociaal. Wijkbewoners doen het zoals gezegd helemaal zelf, maar niet alleen. Behalve met gemeente en corporaties wordt samenwerking gezocht met verenigingen, scholen en ondernemers. De ambitie is veelbelovend. Om de gemeente niet als slager zijn eigen vlees te laten keuren wordt gaande het proces continue onderzoek verricht door UMCG en RUG.

De Socialistische Partij Groningen is van mening dat er een andere, betere plan van aanpak moet komen. Het beloofde persbericht:

SP: “Maak nieuw Sociaal Plan Wijkvernieuwing”

Actief op straat...
Volgens de SP moet er een nieuwe Sociaal Plan voor wijkvernieuwing komen. Het stadsbestuur heeft wijkvernieuwingsplannen voor Selwerd, De Hoogte, Indische Buurt, Beijum en De Wijert. Volgens de SP is deze wijkvernieuwing nodig maar zijn de plannen voor bewoners erg ingrijpend. Een nieuwe Sociaal Plan Wijkvernieuwing zorgen voor meer zeggenschap voor bewoners, terugkeergaranties en woonlastengaranties voor huurders en dat er minimaal even veel sociale huurwoningen in de buurt teruggebouwd worden. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Een woning is voor mensen als een tweede huid. Een buurt is vaak een hechte gemeenschap. Als er gesloopt en nieuw gebouwd moet worden, moeten huurders daar zeggenschap over hebben.” Het afgelopen jaar is de SP veel in gesprek geweest met huurders en heeft meerdere bijeenkomst georganiseerd in de De Wijert, De Hoogte, Beijum en Selwerd. Vele huurders hebben daarbij aangegeven bij sloop terug te willen keren in hun buurt en maken zich zorgen over hogere huren en energielasten. “Willen we steun voor energiebesparende maatregelen dan moeten we huurders de garantie geven dat hun woonlasten daardoor niet stijgen”, aldus Dijk. 

De SP zal tijdens de raadsvergadering op 31 oktober voorstellen om een nieuw Sociaal Plan Wijkvernieuwing onder bovenstaande voorwaarden te maken. 

Over de gemeentelijke wijkvernieuwingsplannen nog even:

De gemeente heeft samen met corporaties een aantal doelstellingen geformuleerd, er zal worden  gestreefd wordt naar vitale, leefbare wijken, met gezonde en weerbare bewoners. Er zijn woningen in alle soorten en maten voor elke leeftijdscategorie en de omgeving is aangenaam om in te wonen. De huizen zullen voor alle doelgroepen betaalbaar worden. Duurzaamheid is daarbij een van de kernwaarden. Omdat gemeente en corporaties, en ook particuliere woningeigenaren en maatschappelijke organisaties zullen gaan meedoen in de aanpak, moet de effectiviteit van de maatregelen elkaar versterken.

(Partij Stad en Ommeland stond in aflevering twee in deze serie Het staat elke politieke partij in Groningen die meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november vrij om informatie naar Beijumnieuws op te sturen. Beijum is de grootste wijk van Groningen en kan een belangrijke rol gaan spelen in de te komen verkiezingen. Beijumnieuws@hotmail.com)

Geen opmerkingen: