zondag 21 oktober 2018

ZONDAG....JEHOVAH'S AAN DE DEUR...

Het was nog net zondagochtend, het liep tegen het middaguur.
Ring zei de bel. Een indringende bel, alsof degene die er op drukte eiste: hier komen.

Mien God...Jehovah's voor de deur. Nee, geen voet tussen dezelfde deur.
Ze kwamen de overbekende boodschap brengen. Over Jezus, over het bestrijden van de duivel, over dat we bijbel moeten geloven. Kortom dat we ook maar het beste zelf bij de Jehovah's kunnen gaan omdat we anders niet gered gaan worden.

Kort houden en een folder aannemen om er vanaf te zijn.

Zie boven. Geen idee hoe de lezer het beschrevene ervaart, maar bij ondergetekende komt het nogal koud en liefdeloos over. En zwaar manipulatief ook...met een subtiel dreigende ondertoon.
Er schijnt nogal wat duivels seksueel misbruik onder de dames en heren Jehovah's voor te komen. Trouw

De heerser van deze wereld zal worden buiten geworpen, staat er o.a (folder)..
Wat een oorlogszuchtige taal.
Liefdeloos ook.

Doe eens een beetje lief tegen de duivel in plaats van er oorlog mee te voeren.
God schiep de wereld toch naar zijn beeld? Daar hoort de zogenaamde duivel dan ook bij, dames en heren Jehovah's. Leg de duivel niet buiten jullie, zoek die in jullie zelf.

Tot zover de zondagmiddag-preek van de blogger.

Geen opmerkingen: