dinsdag 16 oktober 2018

UIT DE OUDE DOOS (388)Op de plek waar tegenwoordig het perceel Beijumerweg 15 staat stond een slordige 300 jaar geleden een borg.

De afbeeldingen die we zien stonden 14 mei 2003 in Dagblad van het Noorden. Beijum vierde zijn 25 jarig bestaan.
In de 17e eeuw woonde een zekere Frederik Coenders van Helpen in de borg, samen met zijn Spaanse echtgenote Maria Jeanne Franüoise Cabero d' Espinosa.
Het is waarschijnlijk de meest beruchte bewoner die ooit gewoond heeft op de plek die we tegenwoordig Beijum noemen. Frederik werd verdacht van spionage en raakte zijn borg kwijt. Hij was lid van de Hoofdmannenkamer, zoals de Groningse rechtbank destijds werd genoemd, en namens de Ommelanden Provinciaal muntmeester, ook wel waardijn genoemd.

Onze Frederik verbleef in 1686 in Frankrijk, iets wat 'Groningen' slecht beviel, vooral niet toen Lodewijk X1V in november 1688 de Nederlanden de oorlog verklaarde. De Heeren der Ommelanden besloten op 22 februari 1690 dat Frederik wederom in deze provincie sal hebben te sisteren of sullen bij manquement van dat genootsackt sijn Sijn Edelheyt voor syn gedaene dienst te bedancken en desself plaets met een bequaem subject te versien.

Schavuit Frederik lapte de dreigementen aan zijn laars en na wat vertraging wordt hij op 13 november 1690 toch echt verclaert vervallen te wezen van zijn charge.

Op 27 mei 1691 wordt de borg Beyum tot Zuidwolde met alle rechten op verzoek van de schuldeisers by brandend keerse verkocht aan jonker Goffo Ivo Hillebrands van Harsens. De borg overleefde de jonker maar werd waarschijnlijk in 1738 afgebroken.

Het 'schathuis' bleef wel staan en is nog herkenbaar in de woonboerderij Beijumerweg 15.

Dank voor de tip en het opsturen. Bron: Dagblad vh Noorden.
Ook oud materiaal, foto's, krantenartikelen, inzenden voor deze serie?
Beijumnieuws@hotmail.com

Geen opmerkingen: