dinsdag 23 oktober 2018

UIT DE OUDE DOOS (389)


Een wijkpand in de Doornbosheerd. De opening ervan, wel te verstaan.
Ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Wethouder Bert Westerink heette de goede man die pontificaal op de foto staat. Hij opende het gemeenschappelijke pand.  Bureau Sociaal Raadslieden, Stichting Delta Opbouwwerk, Stichting Delta Jongerenwerk, Stichting Surinamers Groningen, Stichting Stiel, Buurtsportwerk, Woningbouwvereniging Huismeesters en Groningen, ze kregen er allemaal een onderkomen.

Pand 66 heette het.

De toentertijd jonge wijk Beyum kende problemen. Allerhande organisaties sloegen de handen ineen om het tij te keren. Opbouwwerk. Stichtingen.

Wie zal het zeggen, moeilijk meetbaar wat genoemde instanties uiteindelijk voor de grootste wijk van Groningen hebben betekent.
Update 21.10 uur, het wijkpand stond aan de Isebrandtsheerd. Daarvoor had je Pand66 aan de Doornbosheerd.

Geen opmerkingen: